Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ."— Transkript prezentace:

1

2 VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ

3 Obecné zásady pro výuku výslovnosti 1)Bereme v úvahu strukturu mateřského jazyka studentů a srovnáváme ji se strukturou cílového jazyka; 2) Klademe důraz na popis artikulace hlásek a jejich procvičování; 3) Bereme zřetel na percepci/ rozvíjíme fonematický sluch; 4) Zaměřujeme se na rovinu suprasegmentální (procvičování intonace, členění věty na přízvukové takty apod.);

4 1) Bereme v úvahu strukturu mateřského jazyka studentů a srovnáváme ji se strukturou cílového jazyka; Porovnáme fonologické systémy jazyka mateřského a cílového Získáme seznam potenciálních výslovnostních chyb, které se s největší pravděpodobností objeví v mluvených projevech studentů

5 Seznam výslovnostních chyb, kterých se dopouštějí rusky mluvící cizinci 1.Délka vokálů 2.Výslovnost hlásky [ř] 3.Redukce vokálů 4.Umisťování přízvuku na první slabiku (výslovnost prepozic a následujícího slova) 5.Výslovnost konsonantů [ď], [ť], [ň] 6.Dloužení vokálů 7.Měkčení tvrdých konsonantů 8.Výslovnost hlásky [h] 9.Výslovnost vokálů označovaných v češtině grafémy i - y 10.Výslovnost souhláskových skupin [pě], [bě], [vě], [fě], [mě] 11.Výslovnost hlásky [m] 12.Výslovnost hlásek [p], [b], [d], [t], [l] 13.Zavřená výslovnost vokálů (obzvlášť je to patrné u samohlásky [e]) 14.Intonace 15.Výslovnost hlásky [v] jako [w] 16.Nedostatečná napjatost při výslovnosti konsonantů 17.Výslovnost diftongů (nejčastěji záměna [au] za [av] ) 18.Nežádoucí měkčení: 19.záměna kombinací [de], [te], [ne] za [dě], [tě], [ně] 20.výslovnost počátečního [e] jako „je“ např. [jevropa] 21.Výslovnost hláskové kombinace [šť] jako [štč]

6 Graf znázorňující jevy, které studenti ve svých odpovědích označili za obtížné 23% 16% 10%

7 Graf znázorňující jevy, které učitelé ve svých odpovědích označili za obtížné

8 2) Klademe velký důraz na popis artikulace hlásek a jejich procvičování A) místo artikulace B) způsob artikulace

9 Ruské L České L

10 (Romportl, 1962, s. 70)

11 3) Bereme zřetel na percepci/ rozvíjíme fonematický sluch; Sluchové vnímání zvuků cizího jazyka ve většině případů bývá chybné, protože je vnímáme prostřednictvím mateřštiny. Nejefektivnější technikou, jak dosáhnout správné výslovnosti, je akustické porovnání zvuků mateřského a cílového jazyka a ukázka jejich správné a nesprávné výslovnosti.

12 Příčiny výslovnostních chyb SENZORICKÁ ÚROVEŇMOTORICKÁ ÚROVEŇ NeslyšímProto nemohu správně vyslovit SlyšímNemohu správně vyslovit

13 Databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem Tento výstup vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008, projekt číslo 258190

14 Vyhledávácí program

15 Postup:

16 Ukázky přepisů

17 Práce s databází A) procvičování artikulace jednotlivých hlásek, popř. skupiny hlásek a slov: a) chybná výslovnost: pozor, babička, b) správná výslovnost : pozor, babička, B) procvičování intonace, členění věty na přízvukové takty apod. a) chybná výslovnost: Babička se zeptala Petra: Petříku, máš už napsanou úlohu? … b) správná výslovnost: Babička se zeptala Petra: Petříku, máš už napsanou úlohu? …

18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google