Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ"— Transkript prezentace:

1 VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ

2 Obecné zásady pro výuku výslovnosti
Bereme v úvahu strukturu mateřského jazyka studentů a srovnáváme ji se strukturou cílového jazyka; 2) Klademe důraz na popis artikulace hlásek a jejich procvičování; 3) Bereme zřetel na percepci/ rozvíjíme fonematický sluch; 4) Zaměřujeme se na rovinu suprasegmentální (procvičování intonace, členění věty na přízvukové takty apod.);

3 1) Bereme v úvahu strukturu mateřského jazyka studentů a srovnáváme ji se strukturou cílového jazyka; Porovnáme fonologické systémy jazyka mateřského a cílového Získáme seznam potenciálních výslovnostních chyb, které se s největší pravděpodobností objeví v mluvených projevech studentů

4 Seznam výslovnostních chyb, kterých se dopouštějí rusky mluvící cizinci
Délka vokálů Výslovnost hlásky [ř] Redukce vokálů Umisťování přízvuku na první slabiku (výslovnost prepozic a následujícího slova) Výslovnost konsonantů [ď], [ť], [ň] Dloužení vokálů Měkčení tvrdých konsonantů Výslovnost hlásky [h] Výslovnost vokálů označovaných v češtině grafémy i - y Výslovnost souhláskových skupin [pě], [bě], [vě], [fě], [mě] Výslovnost hlásky [m] Výslovnost hlásek [p], [b], [d], [t], [l] Zavřená výslovnost vokálů (obzvlášť je to patrné u samohlásky [e]) Intonace Výslovnost hlásky [v] jako [w] Nedostatečná napjatost při výslovnosti konsonantů Výslovnost diftongů (nejčastěji záměna [au] za [av] ) Nežádoucí měkčení: záměna kombinací [de], [te], [ne] za [dě], [tě], [ně] výslovnost počátečního [e] jako „je“ např. [jevropa] Výslovnost hláskové kombinace [šť] jako [štč]

5 Graf znázorňující jevy, které studenti ve svých odpovědích označili za obtížné
23% 16% 10% 10%

6 Graf znázorňující jevy, které učitelé ve svých odpovědích označili za obtížné

7 2) Klademe velký důraz na popis artikulace hlásek a jejich procvičování
A) místo artikulace B) způsob artikulace

8 České L Ruské L

9 (Romportl, 1962, s. 70)

10 3) Bereme zřetel na percepci/ rozvíjíme fonematický sluch;
Sluchové vnímání zvuků cizího jazyka ve většině případů bývá chybné, protože je vnímáme prostřednictvím mateřštiny. Nejefektivnější technikou, jak dosáhnout správné výslovnosti, je akustické porovnání zvuků mateřského a cílového jazyka a ukázka jejich správné a nesprávné výslovnosti.

11 Příčiny výslovnostních chyb
SENZORICKÁ ÚROVEŇ MOTORICKÁ ÚROVEŇ Neslyším Proto nemohu správně vyslovit Slyším Nemohu správně vyslovit

12 Databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem
Tento výstup vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008, projekt číslo

13 Vyhledávácí program

14 Postup:

15 Ukázky přepisů

16 Práce s databází A) procvičování artikulace jednotlivých hlásek, popř. skupiny hlásek a slov: a) chybná výslovnost: pozor, babička, b) správná výslovnost : B) procvičování intonace, členění věty na přízvukové takty apod. a) chybná výslovnost: Babička se zeptala Petra: Petříku, máš už napsanou úlohu? … b) správná výslovnost: Babička se zeptala Petra: Petříku, máš už napsanou úlohu? …

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "VÝUKA VÝSLOVNOSTI VE SKUPINÁCH RUSKY MLUVÍCÍCH STUDENTŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google