Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti

2 Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří s určitými prostředky a tedy spoluvytváří předmět studia veřejné ekonomie Utváří normy, formují preference a instituce, a tak spoluvytvářejí předmět studia ekonomické teorie

3 Poslání, cíle, užitky CNS Utilitaristický přístup – Garry S. Becker Realistický a ekonomizující přístup – Adam Smith Realistický a institucionální přístup – Walter Eucken

4

5 Náboženské kořeny sociálních politik KatolicismusLuteránstvíReformovaný protestantismus Chudoba je..Součást Božího řádu (zkouška i očištění) Součást zkoušek, ale také problém zahálky a nemorálnosti Boží trest za hříchy a znak zavržení PrácePracujeme, abychom se uživili. Práce je břímě. Pokud máte jiné prostředky, práce není nezbytná. Význam práce roste, práce se stává povoláním; honba za ziskem přesahující potřeby jednotlivce je hanebná. Pracovat rozumně a neznaje klidu k vydělání více než člověk potřebuje, k dosažení certitudo salutis Žebrání jeTolerovánoTrestáno Odpovědnost státuOdmítána;PřijímánaOdmítána Role sokromé dobročinnostDůležitáNedůležitáDůležitá Rozlišování (ne-)zasloužilýchNedůležitédůležitéVelmi důležité Institucionální tradice do 19. stol. Špitály pro různé skupiny chudých, decentralizovaná a soukromá pomoc Outdoor relief: financovaná z veřejných sbírek/chudinských daní, pracovní domy jako odstrašující prostředek, centralizovaná veřejná podpora Systém pracovních domů, outdoor pomoc druhotná, decentralizovaná soukromá dobročinnost

6 Náboženské kořeny sociálních politik (Sigrun Kahl: The Religious Roots of Modern Poverty Policy) Katolická tradiceLuteránská tradiceReformovaní protestanti (kalvinisté, puritáni) Zavedení hlavních výhod státu blahobytu (penze invalidní důchod, nemocenská, nezaměstnanost) PozděBrzyPozdě Zavedení sociální pomociVelmi pozdě (Francie 1989, Irsko 1977; Itálie, Řecko, Španělsko: dodnes žádný národní systém) Pozdě (Švédsko 1980, Dánsko 1976, Německo 1961) Časně (US 1935, UK 1948, Australia 1944) Struktura veřejného systému pomoci Dílčí (mnoho programů sociální pomoci, pokrývající odlišné skupiny a rizika) Universální, jednotná (jeden program sociální pomoci) Dílčí (mnoho programů sociální pomoci, pokrývající odlišné skupiny a rizika) Štědrost příspěvků sociální pomoci SkrovnáŠtědráSkrovná

7 Kritéria ovlivňující vztahy církve a státu Jaká je religiozita společnosti? Existuje státní církev, preferovaná církev či je postavení všech církví rovné? Je charakter státu světský či náboženský? Jak jsou financovány církve a náboženské společnosti?

8 Religiozita v ČR

9 Financování církví a náboženských společností Státní příspěvek na základě zákona Státní příspěvek na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 428/2012 Dotace na veřejně prospěšné aktivity – především sociální služby a vzdělávání Ostatní zdroje příjmů – sbírky, dary při příležitosti církevních úkonů, výnosy z majetku

10 Název Počet duchovn ích (přepočt ený) Platy duchovních Pojistné duchovních Platy administr ativy Pojistné administr ativy Věcné náklady Údržba církevního majetku CELKEM% Církev římskokatolická celkem2 753,68445 358 482155 806 501 21 923 2007 663 279 20 892 00018 666 400670 309 86266 Českobratrská církev evangelická228,6239 355 98513 774 5942 057 000719 9502 286 6001 421 40059 615 5296 Církev československá husitská388,8464 696 78722 643 4013 134 8001 097 1803 485 4002 166 60097 224 16810 Slezská církev evangelická augsbur. vyz.87,0015 506 1145 427 035710 600248 710791 800563 50023 247 7592 Pražská pravoslavná eparchie101,7415 263 7675 342 314843 200295 117939 800584 20023 268 3982 Moravská eparchie Pravoslavné církve53,508 657 8363 030 178397 800139 230440 300273 70012 939 0441 Apoštolská církev156,1724 695 7768 643 3321 190 000416 5001 320 900821 10037 087 6084 Církev bratrská90,6214 806 6995 182 239724 200253 470806 600501 40022 274 6082 Církev řeckokatolická36,915 990 5772 096 656312 800109 480347 800216 2009 073 5131 Evangelická církev augsbur. vyznání v ČR11,092 009 020703 14088 40030 94099 90062 1002 993 5000 Evangelická církev metodistická45,387 733 4702 706 656333 200116 620370 000230 00011 489 9461 Jednota bratrská73,2512 706 8714 447 317540 600189 210599 400372 60018 855 9982 Luterská evangelická církev a.v. v ČR13,502 634 525922 070105 40036 890114 70003 813 5850 Starokatolická církev v ČR35,005 581 9381 953 638285 60099 960318 200197 8008 437 1361 Federace židovských obcí v ČR36,596 733 4362 356 658306 000107 100340 400211 60010 055 1941 Náboženská společnost českých unitářů3,00584 721204 65223 8008 33029 6000851 1030 Bratrská jednota baptistů21,703 647 1241 276 590292 400102 340325 600202 4005 846 4541 Církev adventistů sedmého dne0,0000731 000255 85000986 8500 Ostatní církve a náboženské společnosti celkem1 382,91230 604 64680 710 470 12 076 8004 226 877 12 617 0007 824 600348 060 39334 CELKEM4 136,59675 963 128236 516 971 34 000 000 11 890 156 33 509 00026 491 0001 018 370 255 100 % % 66233133100%

11 Název2005 Počet věřících na jednoho duchovního Církev římskokatolická celkem2 753,68998 Českobratrská církev evangelická228,62514 Církev československá husitská388,84256 Slezská církev evangelická augsburského vyznání87,00161 Pravoslavná církev v českých zemích155,24148 Apoštolská církev156,1729 Církev bratrská90,62110 Církev řeckokatolická36,91209 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice11,091345 Evangelická církev metodistická45,3860 Jednota bratrská73,2547 Luterská evangelická církev a.v. v České republice13,50401 Starokatolická církev v ČR35,0046 Federace židovských obcí v České republice36,5942 Náboženská společnost českých unitářů3,00101 Bratrská jednota baptistů21,70168 Ostatní církve a náboženské společnosti celkem1 382,91 CELKEM 4 136,59 739

12 Stát a CNS v Evropské unii

13

14 Stát a CNS v Evropě Identifikace, kooperace, odluka Státní církev – Dánsko, Řecko, Finsko, Spojené Království Privilegovaná církev – Španělsko, Itálie, Portugalsko, Švédsko Rovnost CNS – Belgie, Německo, Francie, Irsko, Rakousko, Nizozemí

15 Financování církví v Evropě Stát hradí činnost CNS – Belgie, Řecko (pouze Pravoslavná církev), Španělsko (pouze KC), Církevní daň – Dánsko, Německo, Rakousko, Finsko (pouze Luterská a pravoslavná církev), Švédsko (pouze Švédská církev) Asignace - Itálie Hospodářská samostatnost – Francie, Irsko, Portugalsko, Spojené Království

16 Prameny konfesního práva v ČR Listina základních lidských práv a svobod Zákon č. 3/2002 Sb. ve znění úprav Ústavního soudu Zákon 428/2012 Sb. Zákon 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Jiné zákony Vnitřní normy CNS – např. Codex iuris canonici Mezinárodní smlouvy

17 Právní postavení církví a náboženských společností a církevních právnických osob (CPO) Církev či náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob Církev se stává právnickou osobou registrací, splňující podmínky uvedené v zákoně 3/2002 Sb. Církevní právnická osoba vzniká založením příslušným orgánem registrované CNS podle jejího základního dokumentu. Tento orgán pak podá návrh na evidenci církevní právnické osoby

18 Zvláštní práva církví a náboženských společností Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností. Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky. Vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu. Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem. Zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu.

19 Církevní právnické osoby základní územní jednotky (farnosti, sbory, misijní skupiny, …) Vyšší organizační složky (biskupství, konference, církevní provincie, eparchie, …) Charity a diakonie Řehole Jiné – vzdělávací instituty, kapituly, centra pro mládež či rodinu, komunity, bratrstva, atd.

20 Církev / Náboženská společnost Sbory, farnosti, obce Vyšší org. složky Charity a diakonie Řeholní řádyJiné CPOCELKEM% Apoštolská církev37~1~3410,83 Bratrská jednota baptistů33~~~~ 0,67 Církev adventistů sedmého dne1432~~~1452,94 Církev bratrská57~11~~681,38 Církev československá husitská29854~13086,23 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů~~~~~00,00 Církev Křesťanská společenství49~~~~ 0,99 Církev řeckokatolická251~~~260,53 Církev římskokatolická3 16813177170533 58172,49 Česká hinduistická náboženská společnost~~~~~00,00 Českobratrská církev evangelická2631432~~3096,26 Evangelická církev augsburského vyznání v ČR3~~~~30,06 Evangelická církev metodistická15~6~~210,43 Federace židovských obcí v České republice10~~~1110,22 Jednota bratrská18~~~~ 0,36 Křesťanské sbory35~~~~ 0,71 Luterská evangelická církev a. v. v České republice1~~~~10,02 Hnutí Hare Krišna~~~~220,04 Náboženská společnost českých unitářů3~~~~30,06 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi160~~~~ 3,24 Novoapoštolská církev v ČR~~~~~00,00 Obec křesťanů v České republice~~~~~00,00 Pravoslavná církev v českých zemích742~5~811,64 Slezská církev evangelická augsburského vyznání2151~~270,55 Starokatolická církev v České republice18~~~~ 0,36 CELKEM4 43142232175604 940100,00 % 89,700,854,703,541,21100

21 Aktuální problémy odvětví Má stát přispívat na činnost církví či ne? Na co, v jaké míře?Má stát přispívat na činnost církví či ne? Na co, v jaké míře?

22 Více na stránkách CVNS http://www.e-cvns.cz/


Stáhnout ppt "Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google