Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ontogeneze lidské psychiky Periodizace, jednotlivá vývojová období, související poznatky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ontogeneze lidské psychiky Periodizace, jednotlivá vývojová období, související poznatky."— Transkript prezentace:

1 Ontogeneze lidské psychiky Periodizace, jednotlivá vývojová období, související poznatky

2 Periodizace životná dráhy člověka

3 Prenatální období Ve fyziologické podobě trvá přbližně 9 kalendářních měsíců (10 lunárních m.). 3 fáze PO: 1. Fáze oplození - Blastemové o. (0 - 3t. od početí) 2. Emryonální obd. (4 - 12 t.) 3. Fetální obd. (od 12. t.) Fyziologický porod pzobíhá mezi 38. - 42. týdnem od oplození vajíčka.

4 Základní dělení Období blastemové –oplození, –uhnízdění blastocysty, –vytvoření zárodečných listů.

5 1. den

6 1,5 - 3 dny

7 4 dny

8 5 - 6 dnů

9 7 - 12 dnů

10 16 dní

11 3 zárodečné listy Ektoderm: kůže, vlasy, nehty, zuby, nervový systém Entoderm: plíce, slinivka Mezoderm: svaly, kostra, cirkulační a vylučovací systém Blastemové období trvá do konce 3. - 4.týdne.

12 21 – 23 dní

13 Období embryonální 4. týden - konec 12. týdne Vytvoření základů jednotlivých orgánů.

14 41 dní

15 48 dní

16 52 dní

17 57 dní

18 Období embryonální Období fetální

19

20

21 Prenatální utváření postnatálního vývoje 4 studium chování plodu 4 Preyer: 1885 – Spezielle Physiologie des Embryo 4 Pohyby vznikají dřív než reflexní oblouky

22 Pohyby 4 18.-20. týden 4 pohyby sotva rozeznatelné 4 záškuby 4 celkové pohyby 4 škytání 4 izolované pohyby hlavy 4 otevírání čelistí 4 protahování se 4 pohyby očí

23 Smysly v prenatálním odbobí 4 Sluch 4 Zrak 4 Orální recepce 4 Adaptace

24 12 týdnůJe možno určit pohlaví dítěte, vyvíjejí se svaly, hlava tvoří polovinu celkové velikosti dítěte. 16 týdnůPrvní fetální pohyby, pociťované matkou, začátek vývoje svalů, je vytvořeno vysoce komplikované ucho. 20 týdnůZačínají růst vlasy, plod má již do značné míry lidskou podobu, i když hlava je stále veliká ( 1/3 těla). 24 týdnůvývoj očí je dokončen (jsou ale zavřeny), objevují se nehty, chuťové pohárky. Při předčasném porodu je již v tomto stádiu schopno dýchat, i když procento přežití je v tomto věku velice nízké. 28 týdnůNervový systém, krev, dýchací systém jsou již dobře vyvinuty. Předčasně narození mývají poruchy spanku a nepravidelné dýchání. 29 - 40 týdnůVývoj dalších spojů mezi neurony, přibírání na váze, „dokončování“ tělesného systému.

25 Shrnutí 4 Plod je brzy připraven k činnosti 4 Plod je aktivní, ovládá a kontroluje své prostředí 4 Plod je schopen sociálních interakcí

26 Prenatální prostředí matky 4 Výživa 4 Léky 4 Alkohol – FAS 4 Onemocnění v prvním trimestru –toxoplazmosa –zarděnky 4 Emocionální stav matky 4 Prostředí

27 Chromozomální abnormality 4 Downův syndrom - 3.6 4 20 roků – 1:1900 porodů 4 25 – 1: 1200 4 30 – 1:900 4 33 – 1:600 4 36 – 1: 280 4 39 – 1:130 4 48 – 1: 15

28 Prenatální diagnostika 4 Ultrazvuk 4 Alfafetoproteinový test 4 Amniocentéza

29 Screening vitality novorozence Lékařský (somatický): Apgarova škála vzhled (barva), pulz (srdeční rytmus), grimasy (iritabilita), aktivita (svalový tonus), respirace Zaměřený na chování: Brazeltonova neonatální škála hodnotí 4 dimenze 1. Interaktivní chování 2. Motorické chování 3. Ovládání fyziologického stavu 4. Reakce na stres

30 APGAROVA ŠKÁLA

31 Novorozenecké období (0 - 4/6 t.) - doba adaptace Výbava: zákl.reflexy, vrozené způsoby chování, schopnost učení Porod – má vliv na pozdější adaptaci (Klaus, Kennel, Leboyer, Rank).

32 Behaviorální stavy novorozence Brazelton, 6 základních stavů psychiky novorozence: Hluboký spánek Lehký spánek (REM) Dřímota Klidný bdělý stav Aktivní bdělý stav Pláč

33 Novorozenecké reflexy 4 1. Reflexy, které slouží k přežití 4 2. Reflexy,kt. jsou pozůstatkem z dřívějších fylogen. fází Příklady reflexů: –Sací –Úchopový –Moorův (objímací) –Babinského (kožní plantární reflex) –Auropupilární (zornicový, Kutvirtův)

34 Adaptační reflexy 4 Potravové reflexy: (uchopovací, sací, polykací…) 4 Orgánové reflexy: (např. reflex vypouštění moči) 4 Obranné reflexy: reakce na podněty, jež jsou organismu nepříjemné

35 Lidské jednoduché reflexy

36 Ukázky novorozeneckých reflexů Moorův reflex reflex Babinského reflex Reflex chůze

37 Tonický-šíjový reflex

38 Uchopovací reflex

39 Další pojmy 4 Intuitivní rodičovské chování (Papouškovi) 4 Synchronizovaná x asynchronizovaná interakce matka-dítě (Brazelton)

40 PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ KOJENCE

41 Prosociální chováni novorozence 4 Reakce na lidský hlas (zejména mateřský) 4 Úchopový reflex 4 Plazivé reflexní pohyby To vše svědčí o možnostech rozvoje sociálních dovedností již v tak útlém věku:

42 Prosociální chováni novorozence 4 Pláč a křik 4 Má ve svém repertoáru všechny dispozice a základní mimické výrazy emocí

43 Hanuš Papoušek 4 Intuitivní rodičovské chování

44 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) Při hovoru k malému dítěti matka své výrazy přehání: 4 Mluví vyšším hlasem 4 Dětské žvatlání 4 Mluví pomaleji 4 Rytmus řeči je jiný 4 Pohyby nápadnější

45 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) 4 Pohledy z očí do očí trvají déle 4 Přibližuje svoji tvář k dítěti blíže (20-25cm) 4 Repertoár výrazových projevů je chudší, omezený na několik základních projevů, které jsou dítěti nejsrozumitelnější a které snadno diferencuje 4 Matka tyto projevy opakuje se značnou stereotypií a rigiditou

46 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) Tím vším rodiče: 4 Dávají početné příležitosti, aby se cvičili v komunikaci, 4 “Dělej to dál” “ Tohle nedělej“

47 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) Tato schopnost matek je ovlivněna: 4 Povoláním rodičů, 4 Rodičovským očekáváním ( prenatálním)

48 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) Intuitivní rodičovské postoje jsou často v rozporu s okamžitými rodičovskými reakcemi a viditelnými postoji 4 Matky se například snaží navázat zrakový kontakt se svými dětmi, i když si myslí, že je nevidí

49 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981) 4 Tato schopnost intuitivního rodičovství je ovlivněna –např. počtem dětí

50 Synchronizované interakce matka - dítě Brazelton (1972) 4 Trvá několik sekund 4 Zahájení interakce (vzbuzení zájmu o signální podnět prezentovaný druhou osobou) 4 Vyladění vzájemné pozice (zajišťující optimální pozici z očí do očí) 4 Pozdravení (mimika, vokalizace, úsměv...) 4 Zapojení všech smyslových modalit, vrchol radostného setkání, excitace.. 4 Oslabení 4 Odvrácení zájmu

51

52

53

54

55

56 Asynchronizované interakce matka - dítě 4 matka nereaguje přiměřeně na rytmus dítěte, že jej např. zavaluje podněty, bez ohledu na jeho momentální stav. 4 To vede k: –dítě ztrácí zájem o sociální interakci –upadá do apatie –angažuje se v krátkých, neuspokojivých pokusech o kontakt

57 Asynchronizované interakce matka - dítě 4 To bývá způsobeno: –nedostatečná schopnost matky reagovat na potřeby dítěte, nedostatek empatie X –když jde o dítě zvláště dráždivé, s nepravidelným biorytmem, které reaguje na jakýkoliv pokus matky negativní emocí

58 Asynchronizované interakce matka - dítě 4 Občasná asynchronie je pozorována u všech rodičovských párů

59 M. Mahlerová - raná stadia vývoje ega 4 Psychoanalytický pohled na vývoj člověka 4 Rozvoj vztahu s matkou: 1. Autistická fáze

60 M. Mahlerová 2. Fáze symbiotická ( asi ve druhém měsíci)

61 M. Mahlerová 3. Separačně - individuační fáze (S-I) (4.-5. měsíc) –diferenciační –praktikovací –znovusbližovací –objektní stálosti

62 Vztah matka - dítě 4 Dvojná vazba (double bind): narušení rovnováhy, porucha v oblasti komunikace, která není jasná a jednoznačná. –Matka poskytuje dítěti vzájemně se vylučující informace ( svým projevem ubezpečuje dítě o své lásce a zároveň ho odstrkuje.) –jedno sdělení bývá verbální druhé nikoliv –dítě není schopno porozumět a reagovat.


Stáhnout ppt "Ontogeneze lidské psychiky Periodizace, jednotlivá vývojová období, související poznatky."

Podobné prezentace


Reklamy Google