Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

75351027 0395 476 1453 království republika zánik východořímské říše rozdělení říše císařství ??? zánik západořímské říše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "75351027 0395 476 1453 království republika zánik východořímské říše rozdělení říše císařství ??? zánik západořímské říše."— Transkript prezentace:

1

2 75351027 0395 476 1453 království republika zánik východořímské říše rozdělení říše císařství ??? zánik západořímské říše

3 res publica = věc veřejná: - v čele 2 konzulové (správci, soudci a vojevůdci) - senát (poradní sbor) - diktátor (mimořádné události) - sněm (lidové shromáždění)

4 → požadavek plebejů na zrovnoprávnění s patriciji výsledek:1) funkce tribuna lidu 2) vydání zákonů dvanácti desek (= počátek římského práva) Patricijové: - svobodní plnoprávní - vlastníci půdy - nejvyšší úředníci Plebejové: - svobodní neplnoprávní - potomci přistěhovalců - vojáci a plátci daní X

5 Galové - lat. název pro Kelty - ze severu - polonazí válečníci 387 přnl. - Galové ovládli Řím → morová epidemie + výkupné = vítězství Římanů nad Galy → morová epidemie + výkupné = vítězství Římanů nad Galy

6 = c cc cesta k římské světovládě vvvválka se Samnity vvvválka s Latiny vvvválka s Řeky Pyrrhovo vítězství: „Ještě jednou takové vítězství a jsem ztracen.“ výsledek:území celé Itálie pod nadvládou Římanů

7 = války o nadvládu v západním Středomoří - Římané X Punové (obyvatelé Kartága)

8  zahájena Kartáginci  výborná taktika Římanů („námořní bitva na souši“) 241 přnl. bitva u Aegatských ostrovů výsledek: 1) Římané získali Sicílii, Korziku a Sardinii → ovládli západní Středomoří 2) Kartáginci platili válečnou náhradu Kartágo odevzdalo Římu celkem 3200 talentů stříbra. Kolik to bylo kilogramů, když 1 talent je asi 26 kg?

9  Kartágo ovládlo Hispánii  král Hannibal překvapil Řím ze severu ( přes Alpy )

10 → velké ztráty už během cesty na straně Kartága, ale nepřipravenost na straně Říma 216 přnl. bitva u vesnice Cann → největší porážka v historii Říma!! → „Hannibal ante portas!!“ (Hannibal před branami Říma), ale zalekl se jeho mohutných hradeb

11 →přesun Římanů na území Afriky 202 přnl.bitva u Zamy → první a definitivní porážka Hannibala výsledek:1) Kartágo poraženo a zbaveno moci 2) Řím získal Hispánii

12  útoky Římanů směrem na východ (ke spojencům Kartága)  boje s Makedonií, Řeckem a Kartágem 146 přnl.Kartágo definitivně zničeno (obyvatelé zabiti, země posolena) výsledek:Řím se stává světovým impériem (ovládá Itálii, Makedonii, Hispánii, Řecko a Středomoří)

13

14 výsledky punských válek → Řím impériem → více otroků → více otroků → růst nemajetných občanů → růst nemajetných občanů

15 Vyhledej v učebnici co nejvíce informací o Spartakovi. ppppůvodem římský voják ggggladiátor (=zápasník) oooorganizátor povstání otroků zzzzabit v bitvě s Římany llllepší podmínky pro otroky

16 = společná vláda tří nejmocnějších mužů Říma Caesar (Gálie- sever) Pompeius (Hispánie- západ, ale sídlo v Římě) Crassus (východ) 54 přnl. Crassus zahynul v bitvě → souboj dvou mužů o samovládu

17 → překročil se svou armádou řeku Rubikon : „Alea iacta est!“ („Kostky jsou vrženy“) → Pompeius uprchl do Egypta, kde byl zabit → Caesar ovládl Egypt, do jeho čela dosadil Kleopatru → 45 přnl. Caesar samovládcem (doživotním diktátorem) Římského impéria

18

19 → spiknutí proti Caesarovi: → 44 přnl. Caesar zabit → 44 přnl. Caesar zabit Marcus Antonius (východ) Marcus Antonius (východ) Octavian (západ a Itálie) pomstili Caesara Octavian (západ a Itálie) pomstili Caesara Marcus Lepidus (Afrika) Marcus Lepidus (Afrika) → Lepidus se vzdal své funkce → souboj dvou mužů o samovládu → Lepidus se vzdal své funkce → souboj dvou mužů o samovládu „Et tu, Brute?“ („I ty, Brute?“)

20 loďstvo Marca Antonia a Kleopatry poraženo → loďstvo Marca Antonia a Kleopatry poraženo (spáchali sebevraždu) (spáchali sebevraždu) 31 přnl. Octavian doživotním samovládcem Říma nazýván princeps (první muž ve státě) → nazýván princeps (první muž ve státě) období principátu (navenek republika, ve skutečnosti císařem ) → období principátu (navenek republika, ve skutečnosti císařem ) 31 přnl.námořní bitva u mysu Actia

21

22  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_400bC_en.svg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_400bC_en.svg?uselang=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Second_Punic_war.png?usela ng=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Second_Punic_war.png?usela ng=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/First_Punic_War_264_BC.png ?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/First_Punic_War_264_BC.png ?uselang=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Hannibal_route_of_invasion.g if?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Hannibal_route_of_invasion.g if?uselang=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Battles_second_punic_war.pn g?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Battles_second_punic_war.pn g?uselang=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Hannibal.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Hannibal.jpg?uselang=cs  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tercera_Guerra_P%C3%BAni ca.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tercera_Guerra_P%C3%BAni ca.jpg?uselang=cs  http://historika.fabulator.cz/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_republika.html http://historika.fabulator.cz/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_republika.html  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Julius_Caesar_Coustou_Louvr e_MR1798.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Julius_Caesar_Coustou_Louvr e_MR1798.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Jules_cesar.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Jules_cesar.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Augustus_Statue.JP G http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Augustus_Statue.JP G  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Octavian_Augustus -Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Octavian_Augustus -Thessaloniki_Archaeological_Museum.jpg


Stáhnout ppt "75351027 0395 476 1453 království republika zánik východořímské říše rozdělení říše císařství ??? zánik západořímské říše."

Podobné prezentace


Reklamy Google