Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký řím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký řím."— Transkript prezentace:

1 Starověký řím

2 zánik východořímské říše zánik západořímské říše
Politický vývoj: zánik východořímské říše císařství rozdělení říše království zánik západořímské říše republika ???

3 Řím v období republiky: (510 – 27 přnl.)
res publica = věc veřejná: - v čele 2 konzulové (správci, soudci a vojevůdci) - senát (poradní sbor) - diktátor (mimořádné události) - sněm (lidové shromáždění)

4 Spor plebejů a patricijů:
Patricijové: - svobodní plnoprávní - vlastníci půdy - nejvyšší úředníci Plebejové: - svobodní neplnoprávní - potomci přistěhovalců - vojáci a plátci daní X → požadavek plebejů na zrovnoprávnění s patriciji výsledek: 1) funkce tribuna lidu 2) vydání zákonů dvanácti desek (= počátek římského práva)

5 Válka s Galy: Galové - lat. název pro Kelty - ze severu - polonazí válečníci 387 přnl. - Galové ovládli Řím → morová epidemie + výkupné = vítězství Římanů nad Galy

6 Boj o vládu nad Itálií: = cesta k římské světovládě válka se Samnity
válka s Latiny válka s Řeky Pyrrhovo vítězství: „Ještě jednou takové vítězství a jsem ztracen.“ výsledek: území celé Itálie pod nadvládou Římanů

7 Punské války: = války o nadvládu v západním Středomoří - Římané X Punové (obyvatelé Kartága)

8 1. punská válka: (264-241 přnl.) zahájena Kartáginci
výborná taktika Římanů („námořní bitva na souši“) 241 přnl. bitva u Aegatských ostrovů výsledek: 1) Římané získali Sicílii, Korziku a Sardinii → ovládli západní Středomoří 2) Kartáginci platili válečnou náhradu Kartágo odevzdalo Římu celkem 3200 talentů stříbra. Kolik to bylo kilogramů, když 1 talent je asi 26 kg?

9 2. punská válka: (218- 201 přnl.) Kartágo ovládlo Hispánii
král Hannibal překvapil Řím ze severu (přes Alpy)

10 → velké ztráty už během cesty na straně Kartága, ale nepřipravenost na straně Říma 216 přnl. bitva u vesnice Cann → největší porážka v historii Říma!! → „Hannibal ante portas!!“ (Hannibal před branami Říma), ale zalekl se jeho mohutných hradeb

11 → přesun Římanů na území Afriky 202 přnl
→ přesun Římanů na území Afriky 202 přnl. bitva u Zamy → první a definitivní porážka Hannibala výsledek: 1) Kartágo poraženo a zbaveno moci 2) Řím získal Hispánii

12 3. punská válka: (pol. 2. st. přnl.)
útoky Římanů směrem na východ (ke spojencům Kartága) boje s Makedonií, Řeckem a Kartágem 146 přnl. Kartágo definitivně zničeno (obyvatelé zabiti, země posolena) výsledek: Řím se stává světovým impériem (ovládá Itálii, Makedonii, Hispánii, Řecko a Středomoří)

13

14 Zánik římské republiky:
výsledky punských válek → Řím impériem → více otroků → růst nemajetných občanů

15 Vyhledej v učebnici co nejvíce informací o Spartakovi.
Spartakus: Vyhledej v učebnici co nejvíce informací o Spartakovi. původem římský voják gladiátor (=zápasník) organizátor povstání otroků zabit v bitvě s Římany lepší podmínky pro otroky

16 První triumvirát: = společná vláda tří nejmocnějších mužů Říma Caesar (Gálie- sever) Pompeius (Hispánie- západ, ale sídlo v Římě) Crassus (východ) 54 přnl. Crassus zahynul v bitvě → souboj dvou mužů o samovládu

17 „Alea iacta est!“ („Kostky jsou vrženy“)
Gaius Julius Caesar: → překročil se svou armádou řeku Rubikon: „Alea iacta est!“ („Kostky jsou vrženy“) → Pompeius uprchl do Egypta, kde byl zabit → Caesar ovládl Egypt, do jeho čela dosadil Kleopatru → 45 přnl. Caesar samovládcem (doživotním diktátorem) Římského impéria

18

19 „Et tu, Brute?“ („I ty, Brute?“)
Druhý triumvirát: → spiknutí proti Caesarovi: → 44 přnl. Caesar zabit Marcus Antonius (východ) Octavian (západ a Itálie) pomstili Caesara Marcus Lepidus (Afrika) → Lepidus se vzdal své funkce → souboj dvou mužů o samovládu „Et tu, Brute?“ („I ty, Brute?“)

20 Octavian: → loďstvo Marca Antonia a Kleopatry poraženo
(spáchali sebevraždu) 31 přnl. Octavian doživotním samovládcem Říma → nazýván princeps (první muž ve státě) → období principátu (navenek republika, ve skutečnosti císařem) 31 přnl. námořní bitva u mysu Actia

21

22 Zdroje:


Stáhnout ppt "Starověký řím."

Podobné prezentace


Reklamy Google