Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. ( ) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 5. monitorovací zpráva Připomínky doložení výkazů práce RMU MZ byla schválena

3 4. ŽoP Způsobilé výdaje dle soupisky: ,52 Kč Z toho: osobní náklady: 26 mil. Kč cestovné: 2,2 mil. Kč ostatní: 0,5 mil. Kč NN: 2,9 mil. Kč Požadované předfinancování 20 mil. Kč

4 4. ŽoP – rozúčtování dotace – stav před proplacením 4. ŽoP HSZakázka Schválený rozpočet HS Dosud přeúčtováno 11 Lékařská fakulta , ,44 21 Filozofická fakulta , ,58 22 Právnická fakulta , ,54 23 Fakulta sociálních studií , ,63 31 Přírodovědecká fakulta , ,82 33 Fakulta informatiky , ,46 41 Pedagogická fakulta , ,28 56 Ekonomicko-správní fakulta , ,73 71 CEITEC , ,16 99 Rektorát MU , ,66 Celkem , ,

5 4. ŽoP – výpočet rozúčtování dotace HSsoupiska PNdopočet NN celkem (dle soupisky) % PN% NNPN ( dle ŽoP)dopočet NN celkem (dle ŽoP) 11-LF , , ,218,79%7,91% , , ,00 21-FF , , ,263,73%3,36% , , ,64 22-PrF , , ,043,35%3,01% , , ,27 23-FSS , , ,8810,09%9,08% , , ,95 31-PřF , , ,7427,35%24,62% , , ,11 33-FI , , ,199,57%8,61% , , ,45 41-PdF , , ,343,89%3,51% , , ,06 56-ESF , , ,183,76%3,38% , , ,39 71 CEITEC , , ,5227,52%24,77% , , ,01 99-RMU , , ,161,95%11,74% , , ,12 Celkem , , ,52100% , , ,

6 Stav bankovního účtu V současné době je na bankovním účtu projektu: ,28 Kč (z toho ,-- vl. prostředky MU) refundováno ,16výdaje dle soupisky ,33 rozdíl ,17 refundovánosoupiskarozdíl PN ,02 0,00 NN , , ,17 NYNÍ

7 Nepřímé náklady Nutno srovnat na ŽoP 04/MZ 05 Doúčtovat náklady na pomocnou zakázku Přeúčtovat poměrnou část nákladů na hlavní zakázku projektu Zaslat žádost o refundaci z projektového účtu

8 Stav – přeúčtování vs. refundace vs. skutečnost UCE NN dle soupisky převedeno na zakázku projektu rozdíl LF ,10 0,00 FF , ,13-0,01 PrF , , ,95 FSS , , ,56 PřF , , ,58 FI , , ,37 PdF , , ,82 ESF , , ,84 CEITEC , , , REF. k rozdíl LF , ,00 FF , ,00 PrF , ,00 FSS , ,00 PřF , ,00 FI , ,00 PdF , ,00 ESF , ,00 CEITEC , ,00

9 Čerpání – sběr listopad Čerpání ( v tis. Kč) LFFFPrFFSSPřFFIPdFESFCEITECRMUcelkem kap kap , kap , kap ,00820 kap. 7 0,00 370,00 220,0059 kap. 8 0,00 přímé náklady schválený rozpočetv rozhodnutí po nepodstatných změnách kap. 1osobní náklady , ,95 kap. 2cestovní výdaje , ,00 kap. 3zařízení, vybavení ,00 kap. 5služby , ,20 kap. 7přímá podpora , ,85 kap. 8výdaje vyplývající z Rozhodnutí ,00 přímé náklady ,00

10 Plán čerpání (09/ /2015) + vratka Plán čerpáníLFFFPrFFSSPřFFIPdFESFCEITECRMU kap. 1osobní náklady kap. 2cestovní výdaje kap. 3 zařízení, vybavení kap. 5služby kap. 7přímá podpora kap. 8 výdaje vyplývající z Rozhodnutí PŘÍMÉ NÁKLADY

11 Schůzka projektového týmu Postdoc II. 20. ( ) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

12 4. monitorovací zpráva

13 Vzdělávací činnost postdoků Následující postdoci nedosahují průměru nebo jsou těsně nad průměrem

14 Monitorovací indikátory Dopočet úspěšně podpořených studentů z jednorázových akcí postdoků (přednášky, semináře, workshopy, aj.). 4. MZ byla odevzdána bez MI za CEITEC.

15 MI – podpoření studenti

16 MI – úspěšně podpoření studenti

17 MI - pracovníci

18 Nepodstatné změny Výstupy – chápeme jako indikativní: počet impaktovaných či neimpaktovaných článků, monografií nebo jiných výstupů, počet závěrečných prací studentů, předpokládané předměty, ve kterých bude postdok vyučovat další jiné výstupy, např. zapojení do dalších výzkumných projektů, aj. KA3 – zapojení mentorů, kteří nemají KA plánovanou

19 4. monitorovací zpráva (3. ŽoP) ŽoP v celkové výši: 28,9 mil. Kč Z toho: mzdové výdaje: 18,5 mil. Kč cestovné: 2,0 mil. Kč zařízení:5,1 mil. Kč služby:0,6 mil. Kč NN: 2,6 mil. Kč Požádáno o celou částku předfinancování Byla avizována vratka cca 22 mil. Kč

20 Čerpání – sběr listopad schválený rozpočetv rozhodnutí po nepodstatných změnách kap. 1osobní náklady , ,00 kap. 2cestovní výdaje , ,00 kap. 3zařízení, vybavení , ,00 kap. 5služby , ,00 kap. 7přímá podpora ,00 kap. 8 výdaje vyplývající z Rozhodnutí ,00 přímé náklady , čerpání v (tis. Kč) LFFFFSS PřFFIPdFFSpSESFCEITECRMUcelkem kap kap kap kap kap kap přímé náklady

21 Plán čerpání (10/2014 – 06/2015) + vratka Plán čerpáníLFFFFSSPřFFIPdFFSpSESFCEITECRMU kap. 1Osobní náklady kap. 2Cestovní výdaje kap. 3 Zařízení a vybavení kap. 5Služby kap. 7Přímá podpora kap. 8 Výdaje vyplývající přímo z Rozhodnutí PŘÍMÉ NÁKLADY

22 Stav bankovního účtu V současné době je na bankovním účtu projektu: ,22 Kč (z toho ,-- vl. prostředky MU) Refundováno (upraveno o NV) ,10 výdaje dle soupisky ,84 rozdíl ,74 refundovánosoupiskarozdíl PN , , ,27 NN , , ,74

23 Nepřímé náklady Nutno srovnat na ŽoP 03/MZ 04 (ŽoP 02/MZ 03?) Doúčtovat náklady na pomocnou zakázku Přeúčtovat poměrnou část nákladů na hlavní zakázku projektu Zaslat žádost o refundaci z projektového účtu, pokud tak nebylo učiněno

24 Stav – přeúčtování vs. refundace vs. skutečnost UCENN dle soupisky již převedeno na zakázku projektu rozdíl LF ,56 0,00 FF , , ,10 FSS , , ,82 PřF , , ,72 FI , , ,61 PdF , , ,95 FSpS , , ,69 ESF ,520, ,52 CEITEC , , , REFk rozdíl LF , ,53 FF , ,60 FSS , ,30 PřF , ,54 FI ,61 PdF , ,95 FSpS24 389, ,11 ESF16 695, ,42 CEITEC , ,12

25 PI. + PII.

26 KA 3 kdo a kolik by chtěl převést z rektorátních prostředků nad rámec vlastních úspor. V každém projektu cca 2 mil Kč, které můžeme poskytnout – A) per-diems B) navýšení kap. Přímá podpora kdo a na jak dlouho z cílovky vyjede do zahraničí (kvůli hlídání 1 roku dle metodického výkladu výzvy – viz. od Míši z )

27 Publikační činnost

28 Publikační činnost FSS – knihy, které byly vydané u externího nakladatele nebudou dedikovány na projekt. Důvody: vykazování v RIV vs. podpis licenční smlouvy majetková práva vlastní nakladatel – MU nemá výjimku na knihy. Tržby z prodeje Nezapomínejte na dedikace - může být i vícenásobná – pozor na dělení nákladů

29 Nákupy na konci projektu Blížíme se do závěrečné fáze realizace obou projektů, proto prosím dbejte opatrnosti při případných nákupech z kap. 3 – zejména co se zařízení týká

30 Krácení stravného Dávejte si pozor na způsob krácení stravného v rámci cestovních příkazů Cestu zaměstnavatel přikazuje (termín, místo, náplň) + zodpovídá za vyúčtování – výklad je takový, že zaměstnanec si „nemůže dobrovolně“ pokrátit stravné bez vysvětlení ve zprávě případně bez doložení relevantních dokladů (např. snídaně/oběd poskytnuté zvací stranou)… audit na PřF

31 Účetní závěrka 2014 Kontrola způsobilosti nákladů PN i NN (např. bankovní poplatky; doklady, které nebyly dány do ŽoP, apod.) Odúčtovat přečerpanou dovolenou za 2014, pokud nastane Přímé náklady Zaúčtování časového rozlišení Nepřímé náklady Zaúčtování dohadu

32 Podklady do další MZ Věcná část PI. + PII. – 10/2014 – 03/2015 Finanční část PI. – 09/2014 – 02/2015 PII. – 10/2014 – 03/

33 BURZA NÁKLADŮ

34 Pro připomenutí… V termínu – Lenka čerpá dovolenou. Dovolená během vánočních svátků: Lenka: Míša:

35 Termíny příštích schůzek: čtvrtek od 9 hodin čtvrtek od 9 hodin ve velké zasedací místnosti RMU

36 Přejeme Vám krásné vánoce a šťastný nový rok


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 28. (16. 12. 2014) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google