Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNEBÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNEBÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 PODNEBÍ Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jedná se o dlouhodobý stav počasí. Oproti počasí je stálejší.
Podnebí = klima Jedná se o dlouhodobý stav počasí. Oproti počasí je stálejší.

3 Studiem podnebí se zabývá klimatologie.

4 Faktory ovlivňující klima:

5 1. Zeměpisná šířka Na zeměpisné šířce závisí průměrné teploty na Zemi.
Směrem od rovníku k pólům se průměrné teploty snižují.

6 2. Vzdálenost od oceánu Na základě intenzity vlivu oceánu na podnebí v dané oblasti rozeznáváme podnebí kontinentální a oceánické.

7 Kontinentální podnebí
Neboli pevninský typ podnebí. Vyznačuje se velkými denními i ročními rozdíly teploty vzduchu, malou oblačností a nízkými úhrny srážek. Je typické např. pro východní část Evropy nebo střední a severní část Asie.

8 Oceánické podnebí Neboli oceánské podnebí.
Vyznačuje se malými denními i ročními rozdíly teploty vzduchu v průběhu roku, vysokou oblačností s velkým množstvím srážek. Je typické např. pro západní pobřeží Evropy nebo Ameriky.

9 3. Nadmořská výška Se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota a stoupá množství srážek.

10 4. Globální cirkulace atmosféry
Pohyby vzduchových mas, které vyrovnávají teplotní rozdíly, rozvádějí energii slunečního záření po celé atmosféře a podílejí se na cirkulaci vody.

11 5. Lidské (antropogenní) zásahy
Města, velkolomy, umělé vodní nádrže atd.

12 Podnebí se popisuje pomocí klimatických prvků.
Mezi ty nejzákladnější patří: 1. průměrné teploty vzduchu 2. průměrné úhrny srážek.

13 Průběhy těchto dvou základních klimatických prvků (teploty a srážky) jsou zprůměrovány za každý měsíc a jejich diagramové vyjádření představuje KLIMADIAGRAM.

14 Klimadiagram se skládá ze tří základních os
Klimadiagram se skládá ze tří základních os. Na ose x jsou vyneseny měsíce. Na ose y (vlevo) jsou zakreslovány průměrné měsíční teploty a na téže ose (vpravo) se vyznačují průměrné měsíční srážky. 1 Autor © Dagmar Suchá

15 Dále je na klimadiagramu uváděno město nebo lokalita, ve které se nachází meteorologická stanice, a jeho nadmořská výška. 2

16 3

17 4

18 Podnebné (klimatické) pásy
Na Zemi rozlišujeme tyto základní typy podnebných pásů (oblastí zemského povrchu se stejným charakterem podnebí): tropický pás subtropický pás mírný pás subpolární pás polární pás.

19 1.Tropický podnebný pás Tropy jsou oblasti s tropickým podnebím.
Tropický podnebný pás tvoří souvislý pás podél rovníku a bývá omezen obratníky Raka a Kozoroha. Je pokryt tropickými deštnými lesy, savanami, ale i pouštěmi.

20 Tropický deštný les 5

21 2. Subtropický podnebný pás
Subtropy jsou oblasti se subtropickým podnebím, které tvoří přechod mezi tropickým a mírným podnebím. Na severní polokouli leží subtropy mezi 30° a 45°, na jižní polokouli leží subtropy mezi obratníkem Kozoroha a 40°. V subtropech najdeme společenstva vždy zelených tvrdolistých keřů (makchie), střídavě vlhké lesy subtropů, rostlinstva pouští a polopouští. Pěstuje se zde např. bavlník, tabák, olivy, citrusy (pomeranče, citrony) a vinná réva.

22 Olivy 6 Vinná réva 7

23 3. Mírný podnebný pás Mírné šířky jsou oblasti s mírným podnebím.
Nachází se mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím. Pro tento pás je charakteristické střídání čtyř ročních období (jaro, léto, podzim, zima). Na severní polokouli leží mírné šířky mezi 40° a 60° severní zeměpisné šířky, v Evropě sahá mírné podnebí až k polárnímu kruhu. Na jižní polokouli leží mírné šířky mezi 40° a 50°. Vyskytují se zde smíšené lesy, jehličnaté lesy, lesostepi a stepi, ale také pouště a polopouště. Pěstuje se zde pšenice, ječmen, žito, oves, brambory, cukrová řepa,vinná réva.

24 4. Subpolární podnebný pás
Subarktický a subantarktický pás. Je to přechodný pás mezi mírným a polárním podnebím. Panují zde chladné dlouhé zimy a relativně teplé krátké léto. Tento pás pokrývá lesotundra a tundra. Rostou zde zakreslé stromy, keře, mechy a lišejníky.

25 Aljaška – léto v tundře 8

26 5. Polární podnebný pás Arktický a antarktický pás.
Jsou to pásy, které zasahují až za polární kruhy. Mrazivé podnebí, málo srážek. Nachází se zde polární pustiny. V arktické oblasti žijí lední medvěd, mroži, tuleni. V antarktické oblasti žijí tučňáci, tuleni, lachtani, polární ptactvo (např.albatros).

27 Grónský ledovec 10 Antarktida 9

28 Pro přehlednost rozmístění podnebných pásů na Zemi uvádím tento zjednodušený obrázek.
11 Autor © Dagmar Suchá

29 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-05]
Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://www.wikipedia.org/>. obr. 1 – autorka materiálu. obr. 2 – obr. 3 – obr. 4 – obr. 5 – obr. 6 – obr. 7 – obr. 8 – obr. 9 – obr. 10 – obr. 11 – autorka materiálu.


Stáhnout ppt "PODNEBÍ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google