Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika Téma: Vzdělávací politika FSS MU Brno, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika Téma: Vzdělávací politika FSS MU Brno, 2006."— Transkript prezentace:

1 Sociální politika Téma: Vzdělávací politika FSS MU Brno, 2006

2 Struktura tématu 1. Vzdělání a jeho význam v současné znalostní společnosti 2. Vazba mezi vzděláním a účastí na pracovním trhu 3. Vzdělávací politika 4. Úrovně vzdělávací politiky 5. Principy vzdělávací politiky 6. Financování vzdělávání 7. Hodnocení vzdělávacích systémů 8. Vzdělávací politika v ČR a její aktuální problémy

3 AD1) Vzdělání a jeho význam v současné znalostní společnosti Důležité pojmy Vzdělávání Vzdělávání Výchova Výchova Vzdělání Vzdělání Edukace Edukace Znalostní společnost Znalostní společnost

4 Funkce vzdělání 1. 1. Fce preventivní 2. 2. Fce nápravná 3. 3. Fce socializační (sociálně kulturní) – vzdělání jako stratifikační kanál, fce integrační 4. 4. Fce kvalifikační (profesionalizační, ekonomická) – klíčové kompetence

5 Typy vzdělávání Formální vzdělávání Formální vzdělávání Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Informální vzdělávání Informální vzdělávání

6 AD2) Vazba mezi vzděláním a účastí na pracovním trhu Teorie lidského kapitálu – Becker, 1967 Teorie lidského kapitálu – Becker, 1967 Teorie sociální reprodukce (koncept kulturního kapitálu – Bourdieu, 1997) Teorie sociální reprodukce (koncept kulturního kapitálu – Bourdieu, 1997)

7 AD2) Vazba mezi vzděláním a účastí na pracovním trhu Lidský kapitál, jeho zdroje, formy a výnosy v širším pojetí OECD Vzdělávání, zaměstnanecká školení, neškolské učení Geneticky zděděné vrozené schopnost i Rodina, sociální a další faktory prostředí LIDSKÝ KAPITÁL 1. Základní lidský kapitál = produktivní schopnosti 2. Širší lidský kapitál = potenciál rozvíjet a uplatňovat své schopnosti EKONOMICKÉ VÝNOSY 1. Individuální (např. vyšší výdělky, nižší riziko nezaměstnanosti) 2. Podnikové, celoekonomické (např. zvýšení produktivity) NEEKONOMICKÉ VÝNOSY 1) Individuální (např. osobní spokojenost, spokojenost v zaměstnání) 2) Sociální (např. společenská aktivita, nižší kriminalita) Pramen: Analýza, 2002, s. 120

8 AD3) Vzdělávací politika = principy, priority a metody rozhodování vztahující se ke vzdělávání. Toto rozhodování zahrnuje:  Tvorbu strategických záměrů rozvoje vzdělávání  Legislativní rámec činnosti všech subjektů  Způsob financování  Vymezování vzdělávacích cílů a obsahů  Stimulování a ovlivňování činnosti vzdělávacích subjektů  Způsob jejich kontroly

9 AD3) Vzdělávací politika Rozlišujeme:  Vzdělávací politiku  Školskou politiku

10 Ad 4) Úrovně vzdělávací politiky Globální (mezinárodní) úroveň (OECD, UNESCO) Nadnárodní úroveň (EU, programy Socrates, Leonardo, informační síť Eurydice) Úroveň národních států (ministerstvo – koncepce a strategie) Regionální a lokální úroveň (subsidiarita a decentralizace) Úroveň jednotlivých škol (autonomie v tvorbě kurikula)

11 AD 5) Principy vzdělávací politiky Princip celoživotního vzdělávání (koncept celoživotního učení, další vzdělávání dospělých) Princip celoživotního vzdělávání (koncept celoživotního učení, další vzdělávání dospělých) Princip rovných šancí v přístupu ke vzdělání (rovnost příležitostí X rovnost výsledků ve vzdělávání) Princip rovných šancí v přístupu ke vzdělání (rovnost příležitostí X rovnost výsledků ve vzdělávání) Princip individualizace a diferenciace ve vzdělávání Princip individualizace a diferenciace ve vzdělávání Princip internacionalizace ve vzdělávání Princip internacionalizace ve vzdělávání

12 Ad 6) Financování vzdělávání ► Celkový objem výdajů na vzdělávání ► Vícezdrojové financování vzdělávání ► Normativní financování škol

13 AD 7) Hodnocení vzdělávacích systémů 1. Kvalita 2. Efektivita a efektivnost  Přínosy vzdělání na celospolečenské úrovni (korelace mezi růstem vzdělanosti populace a HDP)  Přínosy v individuální rovině (výnosnost vzdělávání – efekt na mzdy)

14 AD 8) Vzdělávací politika v ČR a její aktuální problémy Přečíst a zamyslet se nad aktuálními problémy vzdělávací politiky v ČR: Krebs, V. a kol. Sociální politika. ASPI. 2002. Kapitola 18: Vzdělávací politika, s. 310-328. Potůček, M. a kol. Veřejná politika. SLON. 2005. Kapitola 11: Vzdělávací politika, s. 277-309.


Stáhnout ppt "Sociální politika Téma: Vzdělávací politika FSS MU Brno, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google