Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní smlouva - co musí a nemusí obsahovat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní smlouva - co musí a nemusí obsahovat"— Transkript prezentace:

1 Pracovní smlouva - co musí a nemusí obsahovat
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Pracovní smlouva Pracovní poměr se zakládá:
uzavřením pracovní smlouvy, jmenováním. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 Dvoustranná povaha pracovní smlouvy
Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání. Cokoli, co bylo v pracovní smlouvě dohodnuto, platí, pokud se smluvní strany nedohodnou na něčem jiném. Totéž platí pro celý obsah smlouvy, včetně všech příloh a součástí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 Význam pracovní smlouvy
Pracovní smlouva určuje podobu základních práv a povinností smluvních stran. Nejde o informační dokument, neslouží k vzájemnému informování práv a povinností vyplývajících ze zákona. Vzhledem k dvoustranné povaze není vhodným řídícím nástrojem. Pro konkretizaci úkolů a povinností má zaměstnavatel k dispozici jednostranné nástroje. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 Druh práce Druh práce vyjadřuje, jakými pracemi bude zaměstnavatel zaměstnance zaměstnávat. Vymezuje okruh úkolů, které bude zaměstnanec povinen plnit. Nesmí být sjednán příliš široce (tak, aby zaměstnavateli vznikla možnost přidělovat téměř jakékoli práce). Pokud by naopak byl sjednán příliš úzce, došlo by k omezení řídící působnosti zaměstnavatele. Není vyloučeno sjednat několik druhů práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 Druh práce Ujednání druhu práce bývá často doplňování pracovní náplní.
Pracovní náplň nemusí být součástí pracovní smlouvy. Jde o řídící dokument zaměstnavatele. Pokud není součástí smlouvy, může o jejím obsahu zaměstnavatel rozhodovat i jednostranně. Pracovní náplní nelze vybočit ze sjednaného druhu práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 Místo výkonu práce Místo výkonu práce vyjadřuje, kde bude zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat práci. Pokud by zaměstnavatel vyžadoval výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce, musel by zaměstnance vyslat na pracovní cestu. Zákon umožňuje sjednání více míst výkonu práce a neomezuje šíři tohoto ujednání. Pokud je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, musí být sjednáno nebo určeno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Den nástupu do práce V den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, vzniká pracovní poměr. Pracovní poměr tedy nevzniká v den, kdy zaměstnanec fakticky poprvé přijde do práce. Zpravidla jde o přesné datum, ale není vyloučeno sjednat den nástupu do práce i jiným způsobem. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Další obsah pracovní smlouvy
Pracovní smlouva může obsahovat další ujednání například o: výši mzdy, trvání pracovního poměru, zkušební době, rozsahu pracovní doby, délce dovolené, souhlasu zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty. Ujednání v pracovní smlouvě nesmí porušovat nebo obcházet zákon. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Další obsah pracovní smlouvy
Případný další obsah pracovní smlouvy musí být hodnocen z hlediska výhodnosti pro obě smluvní strany. Stručnější smlouvy bývají výhodnější spíše pro zaměstnavatele (ponechávají větší prostor pro jednostranné řízení). Obsahově širší smlouvy bývají výhodnější pro zaměstnance (práva a povinnosti jsou sjednány a nemůže dojít k jednostranné změně). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Další obsah pracovní smlouvy
Pro zaměstnavatele nevýhodná bývají ujednání o pracovní době (rozvržení, délky směn apod.). Smluvní sjednání mzdy je pro zaměstnavatele nevýhodné tím, že (na rozdíl od jednostranného stanovení mzdovým výměrem) nemůže zaměstnanci mzdu měnit. Na druhé straně se nabízí možnost sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas. Jako nevýhodná a potencionálně problematická se mohou ukázat ustanovení opisující zákon (zejména při změnách právní úpravy). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Další obsah pracovní smlouvy
Pracovní smlouva nemusí obsahovat souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů (např. rodné číslo). Údaje, které zaměstnavatel musí zpracovávat ke splnění zákonem stanovených povinností, může zpracovávat i bez souhlasu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Informování o obsahu pracovního poměru
Zaměstnavatel musí zaměstnanci do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru předat informace obsahující: jméno zaměstnance, název a sídlo nebo jméno zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě (platu), způsobu odměňování, termínu, místu a způsobu vyplácení mzdy (platu), údaj o kolektivních smlouvách, pokud tyto informace nejsou uvedeny již v pracovní smlouvě. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Pracovní smlouva - co musí a nemusí obsahovat"

Podobné prezentace


Reklamy Google