Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace nezaměstnanosti. Stručný přehled vývoje politiky zaměstnanosti  Keynesiánský přístup  Stimulace agregátní poptávky  Regulace mezd  Měnová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace nezaměstnanosti. Stručný přehled vývoje politiky zaměstnanosti  Keynesiánský přístup  Stimulace agregátní poptávky  Regulace mezd  Měnová."— Transkript prezentace:

1 Regulace nezaměstnanosti

2 Stručný přehled vývoje politiky zaměstnanosti  Keynesiánský přístup  Stimulace agregátní poptávky  Regulace mezd  Měnová devalvace  Regulace nabídky práce  Exit strategie  Dovolené (leaves)  Další nástroje

3  Liberálnější přístupy  Nezaměstnanost – strukturální  Deregulace  Zvýšení incentiv k práci  Zlepšení flexibility pracovní síly

4 Současné trendy

5 Důraz na APZ a aktivaci nezaměstnaných  Důraz na APZ doprovázen transformací pasivní složky  Zvyšování rozsahu APZ  Podíl nezaměstnaných zařazených do programu APZ  Výdaje na APZ

6 Vývoj výdajů na APZ v zemích Evropské unie 1980 - 2002

7 Vývoj struktury APZ v zemích EU v letech 1980 - 2002

8 Workfare  Charakteristiky  Pracovní náplň  Donucení  Cíle  Prevence vzniku ‚kultury závislosti‘  Prevence sociálního vyloučení  Přístupy  Orientace na individuální selhání  Rozvoj lidského kapitálu a flexibility

9 Kvalita práce  Trh práce a sociální inkluze  Dimenze kvality práce:  Přístup ke vzdělávání, pracovnímu výcviku a osobnostnímu rozvoji  Bezpečnost práce a ochrana před zdravotními riziky  Organizace práce a pracovní doba  Finanční ohodnocení  Stabilita, jistota zaměstnání  A další

10 Přístup ke vzdělávání, pracovnímu výcviku a osobnostnímu rozvoji  Vazba na flexibilitu a zaměstnatelnost  Vazba na kvalitu života  Nerovnost v přístupu k výcviku a vzdělávání

11 Trendy ve vývoji APZ v ČR

12 Období 1993 - 1997  Snižování výdajů na APZ  ‚zpasívňování‘politiky zaměstnanosti  Pokles počtu osob zařazených do programů APZ  Důraz na rekvalifikace a veřejně prospěšné práce

13 Období 1998 - 2004  Do roku 2001 expanze APZ v ČR – ‚aktivace‘ politiky zaměstnanosti  2002 – 2003 útlum APZ  po roku 2003 navázání na pozitivní trend  Rok 2004  nový zákon o zaměstnanosti  APZ 2004 – 2006  Vstup do EU – přístup ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti

14 Financování programů prostřednictvím prostředků EU  Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU  Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů  Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací  Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání

15  Naplňování cílů probíhá prostřednictvím:  Strukturálních fondů  Fondu soudržnosti  Dalších nástrojů (Iniciativy Společenství ad.)  Strukturální fondy:  Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)  Evropský sociální fond (ESF)  Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)  Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

16  Předvstupní nástroje (fondy Phare, ISPA, program SAPARD)  Phare 2003  cíle: Podpora míry zaměstnanosti v regionech Dokončení a testování struktur pro realizaci opatření OP RLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Nástroj politiky zaměstnanosti a čerpání z ESF v regionech  Cíl: zaměstnanost, sociální integrace a konkurenceschopnost  4 priority: APZ, Sociální integrace a rovnost příležitostí, Rozvoj celoživotního učení, Adaptabilita a podnikání

17

18  JPD (Jednotné programové dokumenty)  Praha, Cíl 2 a Cíl 3  Iniciativy Společenství  EQUAL  Nástroj boje proti diskriminaci a nerovnostem na trhu práce v EU  První kolo (2001) – Phare  Druhé kolo (2004) - ESF


Stáhnout ppt "Regulace nezaměstnanosti. Stručný přehled vývoje politiky zaměstnanosti  Keynesiánský přístup  Stimulace agregátní poptávky  Regulace mezd  Měnová."

Podobné prezentace


Reklamy Google