Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální skladební vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální skladební vztahy"— Transkript prezentace:

1 Formální skladební vztahy

2 VÝZNAMOVÝ VZTAH FORMÁLNÍ VZTAH
přiřaďování (několikanás. VČ) SOUŘADNOST (PARATAXE) přistavování (vsuvky,…) přisuzování (podmět - přísudek) PODŘADNOST (HYPOTAXE) určování (větné členy) a) shoda b) řízenost c) přimykání

3

4 Formální vztahy se vytvářejí mezi dvěma (či více) členy
Formální vztahy se vytvářejí mezi dvěma (či více) členy. Obecně tyto členy nazýváme jako: 1.člen nadřazený – řídící 2.člen podřazený - závislý

5 Vztahy formální souřadnost podřadnost shoda řízenost přimykání

6 PODŘADNOST (hypotaxe)

7 Způsoby vyjádření členské závislosti:
A) SHODA (kongruence) B) ŘÍZENOST (rekce) C) PŘIMYKÁNÍ (adjunkce)

8 A) SHODA (kongruence) je druh mluvnické závislosti, kdy závislý člen přijímá mluvnické kategorie (pád, číslo, rod/osoba) členu řídícího uplatňuje se u vztahu: a) shody PO s PŘ – Eva se usmála. b) PKSH – Přijal vše s velkým pochopením. c) Do (částečně společně s řízeností) – Zůstanu u vás ráda.

9 B) ŘÍZENOST (rekce) – silná závislost
je druh mluvnické závislosti, kdy člen řídící určuje tvar závislého jména (pád jména nebo infinitiv slovesa), tvarově se neshodují. Řízena může být i věta. uplatňuje se u vztahu: a) Pt – Nesl hostům občerstvení. b) PKnsh – děkan fakulty, okna budovy c) Do (částečně společně se shodou) – Chlapci běhali bosi.

10 C) PŘIMYKÁNÍ (adjunkce) – slabá závislost
je druh mluvnické závislosti, kdy tvar členu závislého není určován členem řídícím, je mezi nimi pouze významový vztah uplatňuje se u vztahu: a) Pu – Pil rychle. Pil do dna. Pil ze žalu. Pil jako duha. b) PKsnh – Příběh o lásce. Příběh bez lásky.

11 K formálním skladebním vztahům patří vedle závislosti také souřadnost
K formálním skladebním vztahům patří vedle závislosti také souřadnost. Větné členy jsou na sobě nezávislé, řídící člen rozvíjejí stejným způsobem – vzniká ŘAZENÍ

12 ŘAZENÍ vzniká připojováním členů v nějaké významové souvislosti, avšak řídící člen rozvíjejí každý jiným způsobem: Př. Jana se domů vrátila veselá, odpočatá, bez peněz, ale s celou řadou nových zážitků a kamarádů.

13 Souřadné poměry mezi VH
SLUČOVACÍ STUPŇOVACÍ ODPOROVACÍ VYLUČOVACÍ PŘÍČINNÝ/DŮVODOVÝ DŮSLEDKOVÝ

14 Urči formální skladební vztah mezi uvedenými dvojicemi:
uvidět dívku - řízenost zpívá čistě - přimykání film roku Jana psala - shoda nastoupil do vlaku malá, bledá, tváři divé, pod plachetkou osoba - řazení výlov rybníka - řízenost nový mobil - shoda přišla sama proběhl parkem - přimykání

15 Doplň vhodné příklady, urči větný člen:
Přikrývka mu sklouzla (přimykání)… na podlahu/Pum. Přečetl jsem zajímavou (řízenost) … knihu/Pt. Každou návštěvu včas (shoda) … ohlásil/Přs. Oba cizinci budou vyslechnuti jako (shoda) … svědkové/Do. Mám rád čaj s (řízenost + řazení) … medem a citrónem/Pkn. Přijal to s (shoda + řazení) … velkými a nehranými /Pks rozpaky. Přihlásil se do (přimykání) … soutěže/Pum.

16 Urči významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a větami.
Je nápaditý, ba přímo překypuje fantazií. _I¯ Pes zaštěkal, silně zavrčel a vycenil zuby. + Stav se buď dnes, nebo zítra. ~ Nejspíše se obával špatného počasí, a proto zůstal doma. → (důsledkový) Nakonec zůstal doma, neboť se obával špatného počasí. ← (příčinný, důvodový) Je mladý, ale velmi rozumný. X


Stáhnout ppt "Formální skladební vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google