Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vyhledávat zdroje a jejich přehled Úvod do studia, 3. prosince 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vyhledávat zdroje a jejich přehled Úvod do studia, 3. prosince 2008."— Transkript prezentace:

1 Jak vyhledávat zdroje a jejich přehled Úvod do studia, 3. prosince 2008

2 Podoba testu- část první pět stručných otázek, např.: 1) Součástí (dobré) vědecké práce nezbytně není: a)rozbor literatury v úvodu b)poznámkový aparát c)povinnost použít primární zdroje d)hlavní text dělený do kapitol/podkapitol 2) Do sekundárních zdrojů v bibliografii nepatří: a)rozhodnutí Ústavního soudu ČR b)monografie o přijímání legislativy c)článek z databáze Newtonit d)analýza Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny 3) Mezi obecně známé informace nepatří: a)počet krajů v ČR b)hlavní město Katalánska c)počet členů OSN k 1. srpnu 2004 d)jméno britského ministra zahraničí Uveďte dvě databáze elektronických informačních zdrojů, z kterých je možné získat plné texty zahraničních právních zdrojů: ……………………………….

3 Podoba testu: část druhá (citace) všechny informace máte –co nevidím nepíšu postup: –určit o co jde !!! –vzpomenout si na generickou citaci –začít psát –„méně je více“ MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990. ISBN 80- 235-0015-5.

4 DITRYCH, Ondřej, SOULEIMANOV, Emil. Reflexe čečenského konfliktu českou společností. Středoevropské politické studie [online]. 2006 [cit. 10. prosince 2007]. Dostupné na.http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=286

5 KRPEC, Ondřej. WTO a liberální režim mezinárodního obchodu: liberální pohled. Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 1, s. 13-15. Ocitujte text napsaný Ondřejem Krpcem:

6 BACHE, Ian, GEORGE, Stephen. Politics in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN: 0-19-927658-7.

7 KARÁSEK, Tomáš. Ministr zahraničí EU a teorie institucionalizace. In: PLECHANOVOVÁ, Běla (ed). Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změna. Praha: Karolinum, 2006, s. 101-128. Ocitujte text napsaný Tomášem Karáskem:

8 SCHNEIDER, Martin. Evropské předsednictví na německý způsob [online]. Euractiv, 16. ledna 2007 [cit. 10. prosince 2007]. Dostupné na.

9 Proč jsou zdroje důležité? odborný text nevzniká z hlavy zdroje determinují obsah práce –pro začátek výzkumu i samotný obsah –většina chyb je spojena s špatnými zdroji či špatných zpravováním informační nasycenost dnešní doby –výhoda, ale zároveň i hrozba –nutné aplikovat nové přístupy

10 Jak najít zdroje pro výzkum- základy heuristiky mám základní informace či ne? –jestli ne, tak začít s učebnicemi, encyklopediemi, přehledové publikace –načerpání obecně známých informací přístup Google –hrozby této metody- viz dále –je to možný start, ale nepřeceňovat metoda knihovna –prohledávání knih a časopisů metoda databáze –elektronické informační zdroje kaskáda z literatury –najít první zdroj k tématu –vycházet z toho co kdo cituje (odkazy) –nejpřesnější, zamezí se balastu

11 Druhy zdrojů: knihy a časopisy knihy –pořád základním zdrojem poznání –mají i své i nevýhody časopisy –všechny v knihovně PF UP –Právník 12 krát ročně teoretický, delší články –Právní rozhledy 14 denní perioda více článků, dost i z praxe –Jurisprudence zhruba 7-8 vydání do roka články, komentáře judikatury –speciální oborové časopisy Soudní rozhledy, Bulletin advokacie atd. –cizojazyčné: v databázích, některé volně na internetu

12 Internet a hrozby s ním spojené internet je příležitost, ale i hrozba hlavní problém: kvalita informací, jejich neověřenost co není dobré citovat: –neověřené stránky jiných studentů (pravděpodobnost plagiarismu) –encyklopedie či chronologické přehledy –stránky, na kterých není uveden zdroj (viz bod č. 1) co je naopak přínosem –primární dokumenty (právní předpisy, judikáty atd.) –primární data: statistiky a jiné údaje –databáze vědeckých textů: working papers, záznamy z konferencí (často formát.pdf) –speciální vědecké elektronické databáze internet nemůže nahradit tradiční metody vědecké práce! –nečerpat pouze z internetu (zvláště v českém prostředí) –především téma z českého prostředí –výjimka: žhavá současnost

13 Google jako nástroj vyhledávání výborná věc, ale je nutné umět ji využít neprohledává všechny stránky (hluboký web) důležitost zadání dotazu další služby Googlu –vyhledávání v textech knih (+ plné znění) http://books.google.com/ –vědecké práce a vyhledávání použití systému kaskády propojené i s elektronickými informačními zdroji http://scholar.google.cz/

14

15

16

17 Zdroje na internetu- co najdeme? specializované volně přístupné servery pro právníky –obecně články, rozsudky, právní předpisy (sbírka) www.ipravnik.cz –přehledy obsahů časopisů www.epravo.cz –praktické rady –registrace zdarma (pak monitoring tisku) právnické blogy –v ČR například Jiné právo (http://jinepravo.blogspot.com/)http://jinepravo.blogspot.com/ –v zahraničí téměř nekonečné množství

18

19

20 Obecná pravidla hledání- databáze ohromné množství dat důležitost umět formulovat dotaz –liší se dle databáze, ale podobná pravidla jednoduchý dotaz –jedno slovo –občas možnost upřesnění co hledám (autor-název-předmět atd.) –přednosti vs nevýhody fráze –kombinace slov v přesném pořadí –většinou uvedené v uvozovkách „institut vazby“ –použitelné i v Googlu

21 Obecná pravidla hledání- databáze složité vyhledávání možnost A: kombinace různých dotazů dle podsekcí –omezení časové, na vybrané časopisy atd. –výhody/nevýhody možnost B: upřesnění v rámci jednoho dotazu –boolovské operátory- logické vztahy mezi dotazy

22 Obecná pravidla hledání- databáze operátor AND –vyhledá texty obsahující všechny zadaná slova –příklad: vazba AND pachatel operátor OR –vyhledá texty obsahující jedno ze slov –příklad: vazba OR pachatel

23 Obecná pravidla hledání- databáze operátor NOT –vyloučení jednoho ze slov z dotazu –zvlášť pokud jsou nějaké termíny stejné, ale v jiném kontextu (Evropská unie) –příklad: vazba NOT pachatel proximitní operátory –ještě jemnější upřesnění –hlavně pro plnotextové databáze –NEAR jako AND, ale jen do zadané vzdálenosti od sebe –BEFORE první pojem musí být před druhým (jinak jako NEAR) –AFTER první pojem za druhým

24 Obecná pravidla hledání- databáze používání závorek –příklad: (vazba OR kauce) AND (pachatel OR (státní AND zástupce)) NOT (Berdych OR Starka) pozor na synonyma –rozšířit výrazem AND (např. rozsudek, judikát etc.) pozor na homonyma –při vyhodnocování výsledků (např. žalovat)

25 Zdroje na internetu- co najdeme? české noviny a jejich archívy služba www.newtonit.czwww.newtonit.cz –nutná registrace (zdarma) –archiv plných textů MF Dnes (od roku 1996) –archiv plných textů Práva (poslední tři měsíce) –možnost využívat všech boolovských operátorů Příklad (NEAR): banka w/5 pojišťovna - Slovo banka se musí vyskytovat nejdále 5 slov od slova pojišťovna Příklad (NEAR NOT): banka not w/5 pojišťovna - Ve vzdálenosti do 5-ti slov od slova banka se nesmí vyskytovat žádné slovo pojišťovna

26

27 Elektronické informační zdroje na UP hlavní pravidla –nutnost licencí- poskytuje MŠMT –dostupnost jen ze sítě UP či na heslo –problém: většinou zdroje v cizích jazycích druhy EIZ –bibliografické zdroje záznamy o článcích, knihách citovatelnost (impakt faktor) –plnotextové zdroje forma HTML nebo PDF –faktografické zdroje slovníky, adresáře, encyklopedie

28 Přehled hlavních databází na UP adresa: http://www.upol.cz/index.php?id=3205 http://www.upol.cz/index.php?id=3205 cca 40 databází různého obsahu i rozsahu adresa http://www.infozdroje.cz/http://www.infozdroje.cz/ –k čemu mám přístup dle své IP adresy –obecné pravidlo: síť univerzity –některé součásti jen skrz knihovny (PF UP, Zbrojnice)

29

30

31 EIZ: co známe? máme přesnou citaci, chceme získat tento zdroj (východisko: kaskáda) –nejlépe dojít k cíli brouzdáním (browse) od časopisu k ročníku a příslušnému číslu –služba ELJ (Electronics Journal Library) http://rzblx1.uni- regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lan g=enhttp://rzblx1.uni- regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lan g=en soupis přístupných časopisů (plnotextové vs bibliografické) sjednocuje databáze a ukazuje, zda je zdroj k dispozici možné prohledávat i podle tématiky příklad- najít tento článek –MANCINI, Federico. Europe: The Case for Statehood. European Law Journal, 1998, roč. 4, č. 1, s. 29-42.

32

33

34

35 EIZ: co známe? známe téma, neznáme zdroje –první úkol- správná databáze –druhý úkol- správná poddatabáze právo, ekonomie atd. –třetí úkol- správný a přesný dotaz složité/jednoduché vyhledávání, operátory –čtvrtý úkol- správné vyhodnocení dotazu

36 EIZ: zaměřeno na právníky charakteristika oboru je přímo úměrná zastoupení v databázích a vhodnosti jejich užití přesto databáze práci ulehčí –komparace –příklad ze zahraničí vždy potěší rozmáhají se i české EIZ

37 EIZ: zaměřeno na právníky databáze TAMTAM a Infobanka ČTK –zprávy ze světa i domova, anotace tisku, video i fotoarchívy –vstup pouze v KUP databanka judikatury –http://www.judikatury.cz/http://www.judikatury.cz/ –rozsudky všech stupňů českých soudů a ESLP (v současnosti 4500 judikátů) –omezeno IP adresou –jeden člověk v jeden čas na jedno heslo, –heslo z Lexis-Nexis (poskytne knihovna PF UP)

38

39 EIZ: zaměřeno na právníky charakteristika oboru má dopady na jeho zastoupení v databázích databáze časopisů společnosti Lexis-Nexis –http://www.lexisnexis-online.cz/index.phphttp://www.lexisnexis-online.cz/index.php –plné texty těchto právních časopisů: Daně a finance Ekologie a právo Právo pro podnikání a zaměstnání Soudce Státní zastupitelství Trestní právo Zdravotnictví a právo –nutné získat heslo a přihlašovací jméno poskytne knihovna PF UP

40

41 EIZ: zaměřeno na právníky databáze časopisů společnosti C.H. Beck –http://abonent.lexdata.cz/http://abonent.lexdata.cz/ –obsahuje judikaturu i právní předpisy –plné texty těchto právních časopisů: Právní rozhledy Soudní rozhledy Trestněprávní revue Ad Notam Právní zpravodaj –nutné získat heslo a přihlašovací jméno poskytne knihovna PF UP

42

43 EIZ: zaměřeno na právníky Česká národní bibliografie –http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/ –pouze bibliografické záznamy (ne plný text), ale veškeré údaje o: knihách (760 tisíc) článcích z časopisů a novin od roku 1990 (přes milión záznamů) dizertace, speciální dokumenty –ušetří listování v knihovně (získáte citace) –dát pozor na ovládání- nepříliš intuitivní

44 EIZ: důležité databáze databáze EBSCOhost (eIFL Direct) –http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com –nejrozsáhlejší databáze pro sociální vědy na UP –velké množství sekcí Academic Search Premier (4600 časopisů, 3600 v plném znění) Business Source Premier (2300 časopisů, 1100 v plném znění)

45 EIZ: důležité databáze databáze JSTOR –http://www.jstor.org/http://www.jstor.org/ –zejména pro historické informace (texty od 19. století) –americké právní časopisy (reviews), MPV databáze Blackwell Synergy –http://www.blackwell-synergy.com/http://www.blackwell-synergy.com/ –množství oborů (včetně práva) –většinou i v EBSCO databáze Proquest –http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1 –americké zdroje (ale i evropské) –hodně překryv s EBSCO

46

47 EIZ: zaměřeno na právníky jsou k dispozici i plné texty knih –skripta on-line prozatím jen ekonomie –Oxford Scholarship Online http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html jedno z nejlepších akademických nakladatelství na světě více než 1800 knih 13 dostupných kolekcí, včetně –Economics and Finance –Philosophy –Political Science –History

48


Stáhnout ppt "Jak vyhledávat zdroje a jejich přehled Úvod do studia, 3. prosince 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google