Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí

2 ZÁKLADNÍ DATA Úmluva podepsána 22. května 2003 Vstup v platnost 4. ledna 2006 pro Ukrajinu, Slovensko, ČR, Maďarsko, Polsko Vymezení Karpat na principu autodesignace (Každá smluvní strana určí, kterou část zahrne do Úmluvy) ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) ČR – zařazena subprovincie Vnější západní Karpaty (CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Pálava) Uložení ratifikačních listin 28. 7. 2005, vyhlášena ve Sbírce mez. Smluv 47/2006 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Brožová

3 Cíle Úmluvy Obecné cíle, článek 2 zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Obecné cíle, článek 2: přijmou vhodná opatření, budou provádět integrovanou politiku a spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, mj. zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví Cíle v článcích 3 – 13 týkající se různých oblastí zájmu - vždy jsou strany vyzvány zohledňovat specifika horských oblastí

4 FUNGOVÁNÍ ÚMLUVY COP- Konference smluvních stran (1x za 3 roky) COP 1 – 11. – 13. prosince 2006, Ukrajina Přijímá rozhodnutí k podpoře provádění Úmluvy Sekretariát Úmluvy Dočasný sekretariát ve Vídni při UNEP (současní kandidáti – Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) Administrativní činnost, koordinace aktivit mezi stranami Úmluvy, příprava jednání a příslušných dokumentů Tématické pracovní skupiny Protokoly k Úmluvě - tématické Finanční mechanismus Příspěvky do rozpočtu Úmluvy, financování projektů www.carpathianconvention.org Webová stránka Úmluvy – veškeré informace www.carpathianconvention.org

5 PROJEKTY PRO ÚMLUVU CNPA – Karpatská soustava chráněných území – čl. 4 Inspirace v Alpské úmluvě Kontaktní osoba – Jana Urbančíková, VIS Bílé Karpaty Karpatská soustava CNPA a Ramsarských lokalit http://www.sopsr.sk/karpaty/, - čl. 4, Slovensko - Jan Kadlečík http://www.sopsr.sk/karpaty/ naplnění Ramsarské úmluvy o mokřadech Cíl:spolupráce s ostatními zeměmi v ochraně přírody, společné projekty v chráněných území, CEPA ANPED - Účast veřejnosti při naplňování Karpatské úmluvy – čl. 10, 13 UNEP/GEF: Ochrana a udržitelné využívání biodiverzity skrze udržitelný cestovní ruch - čl. 9 SARD-M – Udržitelné zemědělství a rozvoj horských oblastí – čl. 7

6 KEO Myšlenka vznikla na Slovensku, první jednání 2004 – Budapešť Myšlenka vznikla na Slovensku, první jednání 2004 – Budapešť ČR nemá experty zapojené přímo do procesu ani v ČR ani v regionu ČR nemá experty zapojené přímo do procesu ani v ČR ani v regionu KEO NFP je na MŽP nikoliv v expertní organizaci KEO NFP je na MŽP nikoliv v expertní organizaci Současný stav: Současný stav: Vymezení Karpat + administrativní členění Vymezení Karpat + administrativní členění Sběr dat – 97 indikátorů v časových řadách 1990 – 2005 Sběr dat – 97 indikátorů v časových řadách 1990 – 2005 o data požádán: ČHMÚ, VÚV, Geofond, ČGÚ, ČSÚ (vč. krajských poboček), Lesy ČR, ÚHUL, CENIA, AOPK ČR o data požádán: ČHMÚ, VÚV, Geofond, ČGÚ, ČSÚ (vč. krajských poboček), Lesy ČR, ÚHUL, CENIA, AOPK ČR Časový skluz Časový skluz Sběr dat dokončen na Slovensku, Polsku. ČR, Ukrajina data sbírají, Srbsko, Rumunsko – nemáme informace Sběr dat dokončen na Slovensku, Polsku. ČR, Ukrajina data sbírají, Srbsko, Rumunsko – nemáme informace

7 KEO Karpatský environmentální výhled (Carpathian Environmental Outlook) - čl. 12 CÍL: ucelený pohled na karpatskou oblast – nejen ekologický, ale také na společenské změny za posledních 20 let. Sociální, ekonomická, geologická a historicky geologická, hydrologická, klimatická stránka oblasti, unikátnost Karpat – kulturního a přírodního bohatství, pohled do roku 2020 Nominace vedoucích pracovních skupin a jejich týmu, návrh kapitol, sběr, vyhodnocování dat, použití dat DPZ, vytváření map

8 PRIORITY ČR Identifikace partnerů v regionu pro spolupráci při realizaci úmluvy, aktivní účast, zpětná vazba, výměna informací Zapojení těchto partnerů do aktivního naplňování úmluvy – do pracovních skupin, do pracovních skupin, při konferencích apod. Ministerstvo by nemělo být jediným realizátorem úmluvy – „neleží v Karpatech“

9 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Brožová Kontaktní osoba pro Karpatskou úmluvuJana_Brozova@env.cz tel: 267 122 375


Stáhnout ppt "Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Mgr. Jana Brožová Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google