Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace"— Transkript prezentace:

1 N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace
forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace.

2 Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe Podmínka (rovnice) nekryté úrokové parity říká, že očekávaná změna kursu by měla přibližně odpovídat úrokovému diferenciálu Jsou-li domácí úrokové míry vyšší, než zahraniční, měli bychom očekávat znehodnocení naší měny.

3 Parita úrokové míry Krytá úroková parita (Covered Interest Rate Parity) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * FR Kde FR – termínový (forwardový) kurs Nákup devizového depozita a jeho současný prodej předem za domácí měnu Krytá úroková arbitráž na bázi forwardové operace. Investor kryje svoji pozici v devizách uzavřením termínového kontraktu

4 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Kriteria hodnocení devizové pozice Kvantitativní výše Doba dospělosti Způsob a výše úročení

5 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad uzavřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení každého z kriterií znamená otevření pozice

6 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 1. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 0,8 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení kriteria stejné výše devizových aktiv a pasiv Pozice krátká, v době splatnosti koupit 0,2 mil * (1+0,05) EUR na devizovém trhu (doplnit aktiva) Spekulace na znehodnocení EUR

7 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 2. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení stejné doby splatnosti Ke vypůjčit 1 mil EUR do Spekulace na zhodnocení EUR

8 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 3. otevřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Úrok LIBOR +1% fix úrok sazba 5% Porušení stejného úročení devizových aktiv a pasiv Spojení kursového a úrokového rizika Spekulace na růst úrokových sazeb i na zhodnocení EUR

9 Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu) v době dospělosti kontraktu. Cílová skupina Fyzické osoby podnikatelé i právnické osoby, tuzemci i cizozemci, požadující zajištění měnového rizika vyplývající z možného negativního vývoje konkrétního měnového kurzu.

10 Technika devizových operací
Termínové operace typu forward dohoda o kontraktu se provádí v přítomné době, avšak plnění nastává v budoucnu v předem dohodnutém termínu, který není žádným způsobem standardizován. Dohoda mezi podnikem a dealerem v obchodní bance může znít například na 3 měsíce nebo 35 dní. Devizová operace je uskutečňována při tzv. termínovém kursu, jehož hodnota je závislá na vývoji nabídky a poptávky. Odchylka termínového kursu FR od momentálního kursu spot SR nebývá větší než rozdíl v úrokových sazbách mezi zeměmi obchodovaných měn.(CZK/USD, úroková parita). 10

11 Forwardový obchod Operace prostřednictvím OTC, délka nejčastěji do 1 roku Při přímé kotaci by měl forwardový kurs odpovídat součinu spotového kursu a poměru úrokových faktorů pro domácí a zahraniční měnu S délkou dospělosti/maturity/ roste spread / klesá výhodnost pro klienta/ Operace nejsou standardizovány, banky určují technické minimum /20 tis. EUR/

12 Měnový forward(KB) Charakteristika
Minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu. Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku, též v kombinaci s hladkou platbou, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem. Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů. Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu. Rizika Zisk nebo ztráta z cizoměnových transakcí je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

13 Kotace forwardového kursu
1+IRCZK,D*t/360 FR(CZK/EUR)BID=SR(CZK/EUR)BID * 1+IREUR,L*t/360 1+IRCZK,L*t/360 FR(CZK/EUR)ASK=SR(CZK/EUR)ASK * 1+IREUR,D*t/360 kde : FR - forwardový kurs SR - spotový kurs IR - úrok.sazby depozitní a zápujční, D,L t doba splatnosti forwardového kontraktu v počtu dní

14 Měnový forward - příklad
Klient s bankou uzavřel měnový forward. Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc. Sjednaný forwardový kurz FR 24,950. V den vypořádání je aktuální spotový kurz SR 25,000. Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK. Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy nebo v krajním případě i bankrot.

15 Kotace forwardových kontraktů
Outright kotace – uvádí přímo celé kursové hodnoty pro forwardové kursy střed, nákup a prodej. V současné době Financial Times neuvádějí u forwardových kursů zvlášť kursy nákup a prodej, ale pouze kursy střed. Kotace v procentech – uvádí termínovou prémii či diskont v procentech. Výhodou je, že umožňuje přímé porovnání termínové prémie (diskontu) s úrokovým diferenciálem. Technika se liší dle toho, zda je kurs kótován přímo či nepřímo. Kotace ve swapových bodech – udává v případě přímé kotace pouze rozdíl forwardového kursu outright a spotového kursu outright.

16 Technika devizových operací forward
1/Výpočet termínové prémie p.a. – kotace v procentech /přímá kotace/ f = (FR - SR) / SR * 360/t *100 2/ Outright (přímá) kotace – příklad Type of exchange USD/GBP Bids Offers Spot /forward 30-day 60-day 180-day Bids – nákupní kurs z pohledu banky Offers – prodejní kurs z pohledu banky 16

17 Technika devizových operací forward
Kotace ve swapových bodech Spot 30-day 60-day 120-day 1.6110/20 45/ / /243 Kotace ve swapových bodech vychází z rozdílu mezi forward a spot kursem. Výsledný rozdíl se násobí číslem X nebo 100 nebo 1000, aby konečný výsledek byl stanoven v celých číslech. (FR-SR) * X = počet bodů Záporný výsledek - tzv. diskont –bude se platit méně za devizu na termínovém trhu než na spot trhu. Kladný výsledek - tzv. prémie – bude se platit za devizu více na termínovém trhu než na promptním trhu. 17

18 Zajištění otevřené devizové pozice hedging
Otázky k volbě hedgingu: Jak zajistit otevřenou devizovou pozici? Jaký je rozdíl mezi krátkou a dlouhou pozicí? Jak hedgeovat? Kdy hedgeovat? Hedging na spotovém a forwardovém trhu a/ zajištění dlouhé pozice forwardovou operací b/ zajištění krátké devizové pozice forwardovou operací

19 Zajištění dlouhé pozice forwardovou operací
aktiva /banka / pasiva Směnka v EUR depozita v CZK 1,05 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Zajištění rozvahy na očekávaný pokles CZK forwardovým prodejem 1,05 mil. EUR při kursu FRBID kotovaném kupujícím- podrozvaha: Forward prodej EUR 1,05 mil EUR FR (CZK/EUR)BID splatno k

20 Hedging v krátké pozici pomocí forwardu – schema bilance
Aktiva /banka / pasiva devizový závazek v EUR 2,2 mil. EUR splatnost k Forwardový nákup EUR 2,2 mil.EUR FR(CZK/EUR) ASK Splatno k

21 Měnové futures Futures kontrakt
sekundárně obchodovatelná dohoda mezi dvěma protistranami o směně dvou specifických měn na stanoveném místě ve standardizovaném množství a čase za předem dohodnutou cenu, která je kotována na burze 21

22 Měnové futures zajišťovány prostřednictvím organizovaného trhu - burzy, nemají bezprostřední právní vztah vůči sobě navzájem, ale k tzv. clearingové ústředně Po uzavření kontraktu jsou obchodující subjekty povinny složit v clearingové ústředně zálohu. Na základě rozdílu mezi uzavíracím kursem běžného a minulého dne clearingová ústředna účtuje zisky ve prospěch či neprospěch margin./zálohy na kontrakt/ 22

23 Měnové futures Rozdíly od forwardu:
Obchodovatelnost na trhu – burze, ne OTC Množství a termín standardizovány, /4 mil. CZK/, třetí středy v březnu, červnu, září a prosinci Garance kontraktu clearingovou ústřednou burzy, která přejímá úvěrové riziko Kotace se zveřejňují ve struktuře : Open – otevírací kurs dne High – nejvyššíkurs dne Low - nejnižsí kurs dne Settle – uzavírací kurs dne Openinterest – počet obchodovaných množství během dne 23

24 Měnové futures Při tomto druhu derivátů musí strany, podílející se na operaci složit tzv. počáteční marži (margin) v burzovním clearingovém středisku. Margin má zaručit splnění budoucích závazků plynoucích z kontraktu a chránit tak druhou stranu před negativními změnami podmínek na trhu. Od počáteční marže se odvíjí i tzv. maržový účet. Maržový účet je běžný účet, na kterém se denně zaznamenávají kladné a záporné pohyby v pozicích.

25 Měnové futures - příklad
Německá firma kupuje termínový kontrakt typu futures na USD (proti Euro) se splatností v červenci, aby se zabezpečila proti riziku směnného kurzu proti dolarové platbě, kterou musí realizovat v červenci při dovozu základních surovin. Obsah kontraktu: Suma (nominální hodnota) kontraktu: ,- USD Datum splatnosti: červenec Cena (kurs USD/EUR): 1,10 EUR Počáteční marže: 1 500,- EUR V den nákupu tohoto kontraktu nastanou následující finanční toky: Hodnota počáteční pozice: ,- USD x 1,10 = ,- EUR Počáteční marže: EUR Při uzavření kontraktu musí firma složit 1 500,- EUR jako počáteční marži na krytí případných ztrát v pozici.

26 Měnové futures - příklad
1. den po nákupu americká centrální banka zvýší referenční sazby, v důsledku toho posílí USD vůči Euro. Cena kontraktu futures na USD by v následující den byla už 1,12 EUR (zhodnocení USD o 0,02 od předcházejícího dne). 1. den hodnota pozice bude: ,- USD x 1,12 = ,- EUR Vzhledem ke zlepšení pozice firmy se jí připíše na její maržový účet 2 000,- EUR (rozdíl mezi počáteční pozicí a pozicí v následující den) a konečný stav bude 3 500,- EUR. Pokud by nastal negativní pohyb v pozici, situace by se zopakovala, ale opačným směrem. 2. den je závěrečná cena daného kontraktu 1,11 EUR x ,- USD. Hodnota pozice poklesla ve srovnání s předcházejícím dnem, takže se realizuje debet maržového účtu. Podle denního pohybu hodnoty pozice v rámci kontraktu se připisuje (kredit) anebo odpisuje (debet) z maržového účtu až do dne splatnosti kontraktu anebo uzavření pozice.

27 Měnové futures - příklad
Z důvodu ochrany se stanovují minimální zůstatky na maržových účtech, tzv. udržovací marže. Udržovací marže jsou minimální hodnoty, které subjekty s otevřenými pozicemi musí mít uložené v clearingovém středisku. Když zůstatek na příslušném účtu pod úroveň udržovací marže, příslušné subjekty musí zvýšit hodnotu na účtu do výšky počáteční marže. Obyčejně se pozice v kontraktech futures vypořádají (uzavřou) před exspirací kontraktu, tj. držitel pozice uzavře svoji pozici tím, že vstoupí do opačné pozice na trhu (kontrakt prodá, nebo zpětně koupí). Tento postup se nazývá uzavření (vypořádaní) pozice. Samozřejmě, účastník kontraktu se může rozhodnout podržet si svoji pozici až do splatnosti. Když se kontrakt stane splatným, tak se všechny otevřené pozice automaticky uzavřou. Tento proces se automaticky vykonává v clearingovém středisku.

28 Měnová opce Smlouva, která kupujícímu /držiteli opce / tzv. holder/ zaručuje právo /nikoli povinnost/ koupit anebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu, k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce / t.zv writer/ - koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu. Americká opce – holder může využít kdykoliv do splatnosti opce Evropská opce – holder může využít pouze v termínu, nikoliv dříve 28

29 Měnová opce Cena každé opce obsahuje dva prvky :
Realizační cenu , t,zv, strike (exercise) price, při které mohou být devizy držitelem opce koupeny, nebo prodány Premii, cenu, placenou holderem writerovi za získání práva koupi, nebo prodat dohodnuté množství deviz za dohodnutou cenu Dva základní druhy opcí: Kupní opce (call option) – zaručuje právo devizy koupit / očekávání apreciace devizy/ Prodejní opce (put option) – zaručuje holderovi právo devizy prodat / očekávání depreciace/ 29

30 Obchodování – vypisovány většinou bankami
Měnová opce Obchodování – vypisovány většinou bankami Na OTC, - riziko bankrotu banky Na burze – standardizovány v místě a čase, kotace zveřejňovány v tisku Opční prémie kompenzuje nevýhodné postavení writera / při opačné změně kursu, než byla očekávána/ a mohou být značné /%/ 30

31 Swapové operace Swapová operace je časově omezená výměna prostředků v jedné měně za prostředky v druhé měně a následným převodem zpět /bance/ při pevně stanovených kurzech obou měn . swap, swapová operace prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurs

32 Swapové operace Devizové swapy dvou různých měn – v jediném okamžiku dvě operace na stejnou částku se stejnou protistranou Typy swapů Kombinace spot a forward Forward – forward Velmi krátké swapy/owernight/

33 swap Devizový swap /krátkodobý derivát/
Anglicky foreign exchange swap (forex, FX). Tvoří dvě neoddělitelné operace uzavírané s jedním partnerem v jednom termínu. Cílem je směna určité částky jedné měny do druhé a s časovým zpožděním opět zpět. Tři základní typy swapu: spot – forward znamená promptní nákup a temínový prodej forward – forward znamená na kratší forward nákup, na delší forward prodej / nebo opačně/ - operace o nestejné době dospělosti Velmi krátké swapy – owernight, tomorow-next

34 swap Měnový swap Anglicky (cross) currency swap. Jedná se o dlouhodobý derivát. Nejprve si obě strany kontraktu vymění určitou částku mezi sebou do jiné měny, následně si vzájemně po nějakou dobu platí úrokové, nebo kuponové platby podle předem domluveného scénáře a poté si opět smění původní částky zpět za předem domluvený směnný kurz. Umožňuje přeměnu pravidelných plateb vyplývajících z dlouhodobých závazků./ fixed to fixed swap/ Trh je uspořádán OTC bankami, resp. Specializovanými swap house

35 swap Existuje několik druhů Devizový swap dvou různých měn Měnový swap
Měnově úrokový swap Jedná se vždy o neburzovní deriváty, existuje mnoho dalších druhů a variací swapů. Devizové swapy pomáhají pokrýt přechodnou nelikviditu a jsou alternativou ke krákodobým úvěrům

36 swap Měnově úrokový swap
Podobný princip jako měnový swap, fixované úrokové sazby v jedné měně přeměňuje do pohyblivých úrokových sazeb v jiné měně ( fixed to floating swap) nebo opačně. Firmy využívají při očekávání výkyvů v důsledku hospodářského cyklu – kompenzuje do určité míry výkyvy úrokové míry.

37 Kotace swapových sazeb
(IRCZK,D – IREUR,L) * t /360 SWAP RATE BID= * SRMID (1 + IREUR,L) * t /360 klient devizu promptně nakupuje a termínově prodává zpět/bance/ (IRCZK,L – IREUR,D) * t /360 SWAP RATE ASK = * SRMID (1 + IREUR,D) * t /360 klient devizu prodává promptně a nakupuje zpět termínově kde SR MID je spotový kurs střed

38 Swapové operace Měnové swapy – currency swaps
Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps

39 Měnové swapy – currency swaps Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps
Umožňují konverze pravidelných /úrokových/ plateb z jedné měny do druhé Swapují se jistiny i opakující se platby/úrokové/ Fixed to fixed swap Floating to floating Fixed to floating /and vice versa/

40 Fixed to fixed swap - příklad
Česká firma získá 10 mil. EUR na pětiletý úvěr, za který platí 5% p.a. v pololetních splátkách. Eliminuje kursové riziko úrokových plateb konverzí úvěru na 240 mil Kč ve swapovém domě/dcera banky/, který pololetně za 3,5% z 240 mil Kč provádí platby 2,5 % pololetních úroků z 10 mil. EUR po dobu 5 let. Za 5 let vrací swapový dům české firmě 10 mil. EUR za 240 mil Kč bez ohledu na spotový kurs.

41 Fix to floating příklad
Česká firma získá úvěr 10 mil. EUR na 5 let za fix 5% p.a. Její domácí příjmy v CZK silně cyklicky kolísají a proto nabízí swapovému domu za provádění pololetních úrokových plateb 2,5% v EUR pohyblivou úrokovou sazbu PRIBOR + 1pct. bod /marže jako riziková přirážka/


Stáhnout ppt "N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace"

Podobné prezentace


Reklamy Google