Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie NS MUDr. Zdeněk Pospíšil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie NS MUDr. Zdeněk Pospíšil."— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie NS MUDr. Zdeněk Pospíšil

2 Mozková kůra Limbický systém Bazální ganglia Mezimozek Mozeček Střední mozek Most Varolův Prodloužená mícha Páteřní mícha Periferní nervy

3 Obaly tvrdá plena pavoučnice měkká plena
Mozkomíšní mok-vznik v plexus chorioideus komor cirkulace do venosního systemu cestou sinů/splavů/ Cévní zásobení /preference zásobení O2/

4 Poruchy ( reverzibilní x ireverzibilní)
vědomí - somnolence - sopor - stupor - koma motoriky - parézy - plegie - třesy - bezděčné pohyby smyslové chlad, teplo,dotyk,bolest,čich,sluch,zrak ostatní kognitivní,paměťové,emoční poruchy

5 Přehled poruch NS dle příčiny
1.Porucha mozkomíšního moku a cévního zásobení / hydrocefalus, ictus, krvácení, trombóza/ 2.Degenerativní onemocnění /Alzheimer,demence/ 3.Nádory.Záněty./Gliomy,neurinomy,encefalitidy / 4.Epilepsie /GM,PM,narkolepsie,Jaksonova epi/ 5.Senzorické poruchy /migrena,neuralgie/ 6.Motorické poruchy /periferní nervy,bazální ganglia / 7.Poruchy periferních nervů 8.Demyelizační choroby /RSM/ 9.Psychiatrické poruchy 10.Ostatní /Lehká mozková dysfunkce a mozková obrna/

6 1.Poruchy mozkomíšního moku a cévního zásobení
Hydrocefalus-zvýšený objem mozkomíšního moku a rozšíření všech komor Dle příčiny-obstrukce,nebo nadměrná tvorba moku vyšší tlak/při zánětech,cévních anomáliích,nádorech/ u dětí zvětšení lebky,u dospělých řada příznaků Léčba: chirurgická

7 Mozkový edém -zvýšený obsah vody a Na -zvětšený objem buněk Příznaky: zvýšeného nitrolebečního tlaku/bolesti hlavy,zvracení,poruchy vědomí,konus/ Příčiny:vazogenní,buněčný,intersticiální na podkladě zánětu,tumoru,zhmoždění mozku,hypoxie Léčba: infuze,chirurgické ( otvírači lebek)

8 Poruchy průtoku krve mozkem
1.krvácení - ruptura cévy,vylití krve příznaky dle postiženého okrsku cévy ,poškozující faktor je nedostatek energie pro tkáně mozku a buněčná smrt. Typy krvácení - subarachnoidální subdurální epidurální a do vlastních struktur mozku náhlý vznik Léčba: chirurgická, konzervativní ( antikoagulancia)

9 2.Ischemie- embolus nebo trombus
–uzávěr cévy úplný nebo částečný z důvodů arteriosklerosy, ale i jako následek onemocnění srdce/fibrilace síní, nemoc chlopní/, tukem/ při zlomeninách dl.kostí / Typy: -TIA s reverzibilní neurolog. symptomatologií -PRIND -chron.ischemie (infarkt mozku ) Diagnostika obtížná rozlišení ischemie a krvácení ( CT, NMR, věk) Léčba : konzervativní

10 2.Degenerativní poruchy
Alzheimerova nemoc, vaskulární demence -úbytek šedé hmoty,tvorba plaků porucha syntézy acetylcholinu Projevy: poruchy paměti,zpomalení myšlenkových procesů,deprese,agitovanost,zmatenost,celkové fyzické chátrání Creutzfeldt-Jakobova demence-atrofie mozku a míchy smrtelná s postupně se rozvíjejícím vegetativním stavem Demence u AIDS-neurologické časné poruchy s nesta- bilní chůzí,vázne koordinace,nástup psychických změn /agitace,zmatenost/ Léčba : 0

11 3 a.Mozkové nádory Typy: z mozkových plen z mozkové tkáně
( gliomy a astrocytomy) meta z jiných míst Příznaky: bolesti hlavy,nausea, závrativost a další příznaky dle místní topiky Léčba: onkolog a chirurgická

12 3b.Mozkové záněty Typy: - plen ( meningitidy, meningoencefalitidy)
záněty v oblasti splavů s trombosou Příčiny : viry, bakterie ( meningokok, borelie, herpes) Příznaky : specifické pro zánět ale i mozkové příznaky ( trojnožka ) Léčba : medikamentózní

13 4.Epilepsie Soubor symptomů z náhlé hyperaktivity mozkových buněk
Příčiny : 1.Idiopatické/bez zjevné příčiny- asfyxií plodu/ 2.ostatní metabolické/hypoxie,hypoglykemie,intoxikace,léky/ jiné porušení kůry/nádor,trauma,zánět/ Projevy : Záchvaty : parciální x generalizované – grand mal (topika) aura a spouštěcí mechanizmy/alkohol,vůně,světlo, toxické látky,psychotrauma/ bezvědomí x bez ztráty vědomí. psychická alterace celoživotní léčba Narkolepsie. Diagnostika : EEG, CT, NMR Léčba :stimulací , chirurgická, léky Posudková problematika : zaměstnání

14 5.Senzorické poruchy Topika: zhoršené zpracování v kůře mozkové
porucha periferních nervů poruchy postranních a zadních kořenů míšních Poruchy: - smyslů :zraku,sluchu,čichu,chuti,čití (tepelného,dotyku,tlaku a napětí) bolest (vedení z kůže zadními a postranními provazci míchy) Etiologie : Zánět, nádor, krvácení

15 Nemoci smyslových orgánů.
Onemocnění zrakové dráhy a okohybných svalů dle reakce zornic a výpadků zrakového pole určujeme oblast poškození. Nedoslýchavost-převodní,percepční,stařecká.Tinitus. Rovnováha,nystagmus-součinnost vnitřního ucha a oka,účast posturálních informací-poruchy mozečku a kůry mozkové. Poruchy čichu-souvislost s poruchou hypotalamu, tractus olfactorius a čichové kůry mozku Poruchy chuti-vjemy cestou n.facialis,glozofaryngeus cestou talamu do chuťové korové zony.

16

17 Přenesená bolest

18 Přenesená a patologická bolest

19 Lokalizace vedení bolesti

20

21 Příklady : Bolest hlavy příčiny : záněty,napětí svalů,hypoxie,hypertenze,nádory,krvácení Typy: -migréna -tenzní bolesti -clusterové bolesti Neuralgie trigeminu Bellova obrna faciální Sy Menieri

22 6.Motorické poruchy Poruchy postihující motorické neurony a poruchy svalů Pyramidová a extrapyramidová dráha hybnosti ze zapo- jením bazálních ganglií a mozkové kůry. Amyotrofická laterální skleróza-zánik motorických neuronů s postižením pyramidové dráhy-smrtelná při plném vědomí šetří hladké svalstvo. Svalové dystrofie-ochabnutí svalů s kontrakturami Poruchy neuromuskulárního přenosu-Myastenia gravis slabost svalová s postupem dne při poruše acetylcholin receptorů Parkinsonova ch-porucha bazál. ganglií málo dopaminu Hantingtonova ch.-/chorea/

23 Poruchy motorické jednotky

24 7.Poruchy periferních nervů
Příčiny: útlak,zánět,nádory Porucha funkce motorické,ale i čití v oblasti inervace. Příklady: obrna brachiálního plexu,sy karpal tunelu.LIS syndrom,

25 8.Demyelinizační nemoci
Porucha myelinu axonů a oligodendrocytů s tvorbou astrocytů a jizev,tvorba plaků v bílé hmotě. RMS -etiologie neznámá (dohady o virech a imunitě) remise a ataky mladší věk,více žen Příznaky : paraparéza DK,ataktická chůze,dysartrie dlouhodobý průběh s euforií a depresemi (střídavě)

26 Syndrom Guillain-Barré
-demyelinizace periferních nervů s projevy na obličeji a končetinách - ztráta vnímání tepla,bolesti a dotyku

27 10.Ostatní Poškození mozku v časném vývoji. /hypoxie plodu, porodní trauma,infekce,léky,drogy/ Dětská mozková obrna s projevy motorické dysfunkce bez progrese /spasticita,parézy,ataxie,poruchy polykání a dysartrie,mentální vývoj nebývá narušen/ Lehká mozková dysfunkce s projevy potíží při učení a chování,dyslexií,neklidem,horší koordinací.5-10% Obrny nervů hlavových /Bellova n.facialis/,obrny nerv periferních /LIS,peroneus,ulnaris/


Stáhnout ppt "Patofyziologie NS MUDr. Zdeněk Pospíšil."

Podobné prezentace


Reklamy Google