Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Zdeněk Pospíšil. Mozková kůra Limbický systém Bazální ganglia Mezimozek Mozeček Střední mozek Most Varolův Prodloužená mícha Páteřní mícha Periferní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Zdeněk Pospíšil. Mozková kůra Limbický systém Bazální ganglia Mezimozek Mozeček Střední mozek Most Varolův Prodloužená mícha Páteřní mícha Periferní."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Zdeněk Pospíšil

2 Mozková kůra Limbický systém Bazální ganglia Mezimozek Mozeček Střední mozek Most Varolův Prodloužená mícha Páteřní mícha Periferní nervy

3 Obaly tvrdá plena p avoučnice měkká plena Mozkomíšní mok-vznik v plexus chorioideus komor cirkulace do venosního systemu cestou sinů/splavů/ Cévní zásobení /preference zásobení O2/

4 Poruchy ( reverzibilní x ireverzibilní) vědomí - somnolence - sopor - stupor - koma m otoriky - parézy - plegie - třesy - bezděčné pohyby s myslové chlad, teplo,dotyk,bolest,čich,sluch,zrak o statní kognitivní,paměťové,emoční poruchy

5 Přehled poruch NS dle příčiny 1.Porucha mozkomíšního moku a cévního zásobení / hydrocefalus, ictus, krvácení, trombóza/ 2.Degenerativní onemocnění /Alzheimer,demence/ 3.Nádory.Záněty./Gliomy,neurinomy,encefalitidy / 4.Epilepsie /GM,PM,narkolepsie,Jaksonova epi/ 5.Senzorické poruchy /migrena,neuralgie/ 6.Motorické poruchy /periferní nervy,bazální ganglia / 7.Poruchy periferních nervů 8.Demyelizační choroby /RSM/ 9.Psychiatrické poruchy 10.Ostatní /Lehká mozková dysfunkce a mozková obrna/

6 1. Poruchy mozkomíšního moku a cévního zásobení Hydrocefalus-zvýšený objem mozkomíšního moku a rozšíření všech komor Dle příčiny-obstrukce,nebo nadměrná tvorba moku vyšší tlak/při zánětech,cévních anomáliích,nádorech/ u dětí zvětšení lebky,u dospělých řada příznaků Léčba: chirurgická

7 Mozkový edém -zvýšený obsah vody a Na -zvětšený objem buněk Příznaky : zvýšeného nitrolebečního tlaku/bolesti hlavy,zvracení,poruchy vědomí,konus/ P říčiny:vazogenní,buněčný,intersticiální na podkladě zánětu,tumoru,zhmoždění mozku,hypoxie Léčba: infuze,chirurgické ( otvírači lebek)

8 Poruchy průtoku krve mozkem 1.krvácení - ruptura cévy,vylití krve příznaky dle postiženého okrsku cévy,poškozující faktor je nedostatek energie pro tkáně mozku a buněčná smrt. Typy krvácení - subarachnoidální - s ubdurální - epidurální - a do vlastních struktur mozku n áhlý vznik Léčba: chirurgická, konzervativní ( antikoagulancia)

9 2.Ischemie- embolus nebo trombus –uzávěr cévy úplný nebo částečný z důvodů arteriosklerosy, ale i jako následek onemocnění srdce/fibrilace síní, nemoc chlopní/, tukem/ při zlomeninách dl.kostí / Typy: -TIA s reverzibilní neurolog. symptomatologií - PRIND - chron.ischemie ( infarkt mozku ) Diagnostika obtížná rozlišení ischemie a krvácení ( CT, NMR, věk) Léčba : konzervativní

10 2. Degenerativní poruchy Alzheimerova nemoc, vaskulární demence -úbytek šedé hmoty,tvorba plaků - porucha syntézy acetylcholinu Projevy : poruch y paměti,zpomalení myšlenkových procesů,deprese,agitovanost,zmatenost,celkové fyzické chátrání Creutzfeldt-Jakobova demence-atrofie mozku a míchy smrtelná s postupně se rozvíjejícím vegetativním stavem Demence u AIDS-neurologické časné poruchy s nesta- bilní chůzí,vázne koordinace,nástup psychických změn /agitace,zmatenost/ Léčba : 0

11 3 a. Mozkové nádory Typy: - z mozkových plen - z mozkové tkáně ( gliomy a astrocytomy ) - meta z jiných míst Příznaky: bolesti hlavy,nausea, závrativost a další příznaky dle místní topiky Léčba : onkolog a chirurgická

12 3b.Mozkové záněty Typy: - plen ( meningitidy, meningoencefalitidy) z áněty v oblasti splavů s trombosou Příčiny : viry, bakterie ( meningokok, borelie, herpes) Příznaky : - specifické pro zánět - ale i mozkov é příznaky ( trojnožka ) Léčba : medikamentózní

13 4. Epilepsie Soubor symptomů z náhlé hyperaktivity mozkových buněk Příčiny : 1.Idiopatické/bez zjevné příčiny - asfyxií plodu / 2.ostatní - metabolické/hypoxie,hypoglykemie,intoxikace,léky/ - jiné porušení kůry/nádor,trauma,zánět/ Projevy : - Záchvaty : parciální x generalizované – grand mal (topika) - a ura a spouštěcí mechanizmy/alkohol,vůně,světlo, toxické látky,psychotrauma/ - bezvědomí x bez ztráty vědomí. - p sychická alterace celoživotní léčba Narkolepsie. D iagnostika : EEG, CT, NMR L éčba : stimulac í, chir urgická, léky Posudková problematika : zaměstnání

14 5. Senzorické poruchy Topika: zhoršené zpracování v kůře mozkové porucha periferních nervů poruchy postranních a zadních kořenů míšních Poruchy: - smyslů :zraku,sluchu,čichu,chuti,čití (tepelného,dotyku,tlaku a napětí) - bolest (vedení z kůže zadními a postranními provazci míchy) Etiologie : Zánět, nádor, krvácení

15 Nemoci smyslových orgánů. Onemocnění zrakové dráhy a okohybných svalů dle reakce zornic a výpadků zrakového pole určujeme oblast poškození. Nedoslýchavost-převodní,percepční,stařecká.Tinitus. Rovnováha,nystagmus-součinnost vnitřního ucha a oka,účast posturálních informací-poruchy mozečku a kůry mozkové. Poruchy čichu-souvislost s poruchou hypotalamu, tractus olfactorius a čichové kůry mozku Poruchy chuti-vjemy cestou n.facialis,glozofaryngeus cestou talamu do chuťové korové zony.

16

17 Přenesená bolest

18 Přenesená a patologická bolest

19 Lokalizace vedení bolesti

20

21 Příklady : Bolest hlavy příčiny : záněty,napětí svalů,hypoxie,hypertenze,nádory,krvácení Typy: -migréna -tenzní bolesti -clusterové bolesti Neuralgie trigeminu Bellova obrna faciální Sy Menieri

22 6.Motorické poruchy Poruchy postihující motorické neurony a poruchy svalů Pyramidová a extrapyramidová dráha hybnosti ze zapo- jením bazálních ganglií a mozkové kůry. Amyotrofická laterální skleróza-zánik motorických neuronů s postižením pyramidové dráhy-smrtelná při plném vědomí šetří hladké svalstvo. Svalové dystrofie-ochabnutí svalů s kontrakturami Poruchy neuromuskulárního přenosu-Myastenia gravis slabost svalová s postupem dne při poruše acetylcholin receptorů Parkinsonova ch-porucha bazál. ganglií málo dopaminu Hantingtonova ch.-/chorea/

23 Poruchy motorické jednotky

24 7.Poruchy periferních nervů Příčiny: útlak,zánět,nádory Porucha funkce motorické,ale i čití v oblasti inervace. Příklady: obrna brachiálního plexu,sy karpal tunelu.LIS syndrom,

25 8.Demyelinizační nemoci Porucha myelinu axonů a oligodendrocytů s tvorbou astrocytů a jizev,tvorba plaků v bílé hmotě. RMS - etiologie neznámá (dohady o virech a imunitě) - remise a ataky - mladší věk,více žen Příznaky : paraparéza DK,ataktická chůze,dysartrie dlouhodobý průběh s euforií a depresemi (střídavě)

26 Syndrom Guillain-Barré -demyelinizace periferních nervů s projevy na obličeji a končetinách - ztráta vnímání tepla,bolesti a dotyku

27 10.Ostatní Poškození mozku v časném vývoji. /hypoxie plodu, porodní trauma,infekce,léky,drogy/ Dětská mozková obrna s projevy motorické dysfunkce bez progrese /spasticita,parézy,ataxie,poruchy polykání a dysartrie,mentální vývoj nebývá narušen/ Lehká mozková dysfunkce s projevy potíží při učení a chování,dyslexií,neklidem,horší koordinací.5-10% Obrny nervů hlavových /Bellova n.facialis/,obrny nerv periferních /LIS,peroneus,ulnaris/


Stáhnout ppt "MUDr. Zdeněk Pospíšil. Mozková kůra Limbický systém Bazální ganglia Mezimozek Mozeček Střední mozek Most Varolův Prodloužená mícha Páteřní mícha Periferní."

Podobné prezentace


Reklamy Google