Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces
Jana Heřmanová

2 Sylabus předmětu Ošetřovatelský proces, úvod, historie, fáze
Zhodnocení pacienta, posouzení potřeb, získávání informací, hodnoticí škály, uspořádání informací Stanovení ošetřovatelské diagnózy, NANDA klasifikace, kritéria oše dgn., formulace Plánování ošetřovatelské péče, formulace cílů, plánování intervencí Realizace ošetřovatelské péče, příprava, personál, organizace práce, prostředí, komunikace Hodnocení ošetřovatelské péče, hodnocení cílů, revize ošetřovatelského plánu

3 Doporučená literatura
Doenges, M., Moorhouse, M. F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. Kozierová, B. a kol.: Ošetrovatelstvo I.a 2.díl. Osveta, Martin ISBN Staňková, M.: Základy ošetřovatelství. Praha: Karolinum, ISBN Staňková, M: České ošetřovatelství 1: Koncepce českého ošetřovatelství. Brno: IDV PZ ISBN Staňková, M.: Jak provádět ošetřovatelský proces. České ošetřovatelství 4. Brno: IDV PZ ISBN Marečková, J.: Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada ISBN Staňková, M. České ošetřovatelství č. 6, Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Brno: IDVPZ, str. ISBN: Kolektiv autorů: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada 2003

4 Ošetřovatelský proces je…
Systematický způsob posuzování zdravotního stavu klienta, specifikování problémů, které se označují jako změny nebo nedostatky v uspokojování lidských potřeb, vytváření plánů k jejich řešení, realizace plánovaných intervencí a hodnocení účinnosti plánu v podpoře optimálního blaha (wellness) a řešení stanovených problémů

5 Ošetřovatelský proces je základ celého ošetřovatelství, je v centru všech ošetřovatelských činností – aplikovatelný ve všech různých zařízeních i v rámci různých teorií a modelů.

6 Co ošetřovatelský proces není
Není to pouze dokumentace (papírování) Není to ošetřovatelský plán Neodvádí sestru od pacienta, naopak sestru k pacientovi přivádí, abychom mohli naplánovat a hodnotit péči, potřebujeme o pacientovi hodně vědět, vyšetřit, pozorovat, ptát se, provádět péči

7 Pohled do historie… Ošetřovatelský proces byl poprvé identifikován v roce 1967 v USA, předtím jen velmi málo odkazů v literatuře, kromě Peplau 1952, Hall 1955, Johnson 1959, Orlando 1961 Zpočátku důraz především na fázi posouzení stavu pacienta, které bylo ovšem především pro účely jiných zdravotníků, posuzování nevedlo ke stanovení ošetřovatelské diagnózy

8 postupně docházelo k vyvíjení různých dotazníků a hodnotících instrumentů, na základě kterých mohly sestry posoudit systematicky stav pacienta a stanovit ošetřovatelské problémy (přijmový dotazník, škály, MNDS -Minimal Nursing Data System atd.)

9 Počátek ošetřovatelských diagnóz
na počátku 70. let se ustanovila skupina odborníků, kteří zahájili práci na klasifikaci ošetřovatelských diagnóz, 1973 první národní konference v St. Louis, Missouri, od té doby se skupina schází každé dva roky

10 NANDA NANDA je nezisková organizace (od roku 1982), která pomáhá v otázkách klasifikace diagnóz sestrám ve Spojených státech a Kanadě, diagnózy mohou navrhovat sestry, jsou potom posuzovány odborníky, hledají se související faktory

11 Klasifikace ošetřovatelských činností
nejdelší tradici má klasifikace ošetřovatelských diagnóz, problémy jsou zejména s diagnózami fyziologickými, např. snížený srdeční výdej – otázka je, zda může být sestra zodpovědná za výsledek u této diagnózy

12 NIC Nursing Interventions Classification
Standardizovaný seznam přes 500 výkonů, které sestra provádí Seřazené do 3 úrovní – domény (6), třídy – intervence Příklad: Fyziologické základní – vylučování – cévkování 0580

13 NOC NOC nursing outcomes classification, první zmínky z roku 1962, ale rozvoj až v devadesátých letech, výsledky se definují jako výsledky péče, jsou indikátory vyřešení problému nebo posunu směrem k jeho vyřešení

14 Jaké jsou předpoklady ošetřovatelského procesu
je zapotřebí minimálně dvou lidí – sestra a pacient, k tomu přistupují další: příbuzní, přátelé, komunita atd. pozitivní prostředí

15 Výhody ošetřovatelského procesu
pro pacienta má možnost podílet se na rozhodování o vlastní péči posouvá se od podřízeného vztahu ke stavu partnerskému péče je individualizovaná, „šitá na míru“ kontinuita poskytované péče

16 …pro sestru jasně směřuje cíl její péče
dává její práci určitý systematický rámec, kterým se může řídit při řešení problémů umožňuje jí být kreativní přináší pocit sounáležitosti s pracovním týmem

17 Fáze ošetřovatelského procesu
posouzení pacienta - sběr informací, které se týkají tělesných, psychických, kognitivních, sociálních a spirituálních potřeb pacienta podle jeho psychomotorického vývoje.

18 Fáze ošetřovatelského procesu
stanovení ošetřovatelské diagnózy na základě analýzy získaných informací. Informace se posuzují z ošetřovatelského hlediska, stanovená diagnóza je formulací aktuálního nebo potenciálního problému pacienta, který je reakcí na změnu ve zdravotním stavu.

19 Fáze ošetřovatelského procesu
Plánování péče- stanovení cílů a plánování ošetřovatelských intervencí. Do plánování sestra zapojí podle možností i pacienta a jeho rodinu. Společně se radí, jak problémy pacienta vyřešit.

20 Fáze ošetřovatelského procesu
Implementace (realizace)- provádění naplánovaných ošetřovatelských intervencí. Implementace zahrnuje přípravu pacienta, prostředí a pomůcek

21 Fáze ošetřovatelského procesu
Hodnocení ošetřovatelské péče - zda byly splněny stanovené cíle a k jakým výsledkům u pacienta došlo. Pokud byly cíle splněny, proces se ukončí. Pokud se nepodařilo cíle splnit, celý proces se reaktivuje a plán se systematicky přehodnotí.


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google