Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR"— Transkript prezentace:

1 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
ÚSTAVNÍ PRÁVO Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
zákon č. 36/1960, o územní členění státu „Území Republiky československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce a vojenské újezdy.” (§ 1 zákona o územním členění státu) území obce (či vojenského újezdu) je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se na deset obvodů. sedm (administrativních) krajů – liší se od VÚSC jejich území je tvořeno výčtem okresů uvedeným v zákoně JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Ústava garantuje pouze právo na územní samosprávu (čl. 8) Územní samospráva – samotná, nezávislá a svobodná sebespráva územního společenství občanů (je podstatnou náležitostí demokratického právního státu) územní společenství občanů – právnické osoby veřejného práva obec – základní jednotka územní samosprávy předmět samosprávy – činnosti, jež jsou v zájmu obce či jejich občanů a nespadají do výkonu přenesené působnosti ani do samostatné působnosti kraje (v zákoně jen demonstrativní výčet) kraj – vyšší jednotka územní samosprávy předmět samosprávy určen výčtem – co zde neuvedeno a spadá do samosprávy – patří do kompetencí obcí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Právní úprava územní samosprávy Ústava ČR (čl. 8 a hlava sedmá – čl ) ústavní zákon č. 347/1997, o vytvoření vyšších územních samosprávních celků zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Orgány samosprávných celků Zastupitelstvo vrcholný orgán samosprávy – volen přímo občany kraje či obce mohou si zřídit výbory jako iniciační a kontrolní orgány vydává obecně závazné vyhlášky Rada výkonný orgán samosprávy - členy volí zastupitelstvo nerozhoduje v oblasti přenesené působnosti, vydává nařízení (v přenesené působnosti) možnost ustavit komise JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Majetek a rozpočet svým majetkem nakládají samostatně – volnost nakládání lze pouze zákonem (nakládání majetkem patří do samostatné působnosti) povinnost majetek řádně spravovat (rozmnožovat, chránit před poškozením či zničením, odcizením) a nepodstupovat přílišné podnikatelské riziko (např. zákaz ručit za závazky jiných subjektů) většina majetku nabyta od státu - byl převeden zákonem (zákon č. 157/2000 Sb.) povinnost sestavit rozpočet a hospodařit podle něho povinnost nechat každoročně přezkoumat své hospodaření auditorem, krajským úřadem v případě obce či Ministerstvem financí v případě kraje JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Zásahy státu do územní samosprávy limitem územní samosprávy je pouze ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101/4 Ústavy) (zákon však nesmí právo na samosprávu zcela odnímat – byl by protiústavní) jde-li o výkon přenesené působnosti – stát ji svými orgány přímo řídí a kontroluje JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
Kontrola vydávaných právních předpisů 1) obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo jako projev samostatné působnosti a) odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, 1) krajský úřad vyzve obec k nápravě 2) není-li zjednána náprava do 30 dnů, krajský úřad navrhne ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti 3) shledá-li ministerstvo vnitra rozpor se zákonem, pozastaví i bez návrhu ze strany krajského úřadu účinnost příslušné vyhlášky a do 15 dnů podá ministr vnitra návrh na zrušení vyhlášky Ústavním soudem JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
b) odporuje-li obecně závazná vyhláška kraje zákonu, 1) ministerstvo vnitra pozastaví účinnost a vyzve kraj ke zjednání nápravy 2) není-li zjednána náprava do 3 měsíců od pozastavení účinnosti, podá ministr vnitra Ústavnímu soudu návrh na zrušení Je-li v rozporu se zákonem usnesení nebo jiné opatření v samostatné působnosti, nezjedná-li obec do 30 dnů nebo kraj do 3 měsíců nápravu, je podána žaloba na jejich zrušení k příslušnému správnímu soudu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR
2) nařízení obce nebo kraje předpis vydávaný v přenesené působnosti - pro jeho vydání je nutné zmocnění v konkrétním zákoně krajský úřad nebo ministerstva vnitra mohou pozastavit jejich účinnost pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem, který byl vydán vládou nebo ústředním orgánem státní správy a obrátit se na Ústavní soud s návrhem na jejich zrušení V případě rozhodnutí či opatření obce či kraje v přenesené působnosti pro rozpor se zákonem aj. právním předpisem ministerstvo či krajský úřad pozastaví výkon a není-li do 30 dnů zjednána náprava, rozhodnutí či opatření zruší JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google