Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický život 7. kapitola KSNC Libor Caha Brno 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický život 7. kapitola KSNC Libor Caha Brno 2011."— Transkript prezentace:

1 Ekonomický život 7. kapitola KSNC Libor Caha Brno 2011

2 Bohatství a chudoba – zdánlivé protiklady Biblická exegeze bohatství a chudoby ve Starém a Novém zákoně (Vogel) Chudoba a bohatství - zdánlivě protikladná hodnocení. Přísloví 10:4 Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. CEP Přísloví 22:2 Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba. Lukáš 6:20 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. 1 Tim 6:10 Kořen všeho zla je láska k penězům a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře. Jaký je tedy klíč pohledu na ekonomický život?

3 Klíčem je… Relativnost hmotných statků Chudoba mravní kvalita Majetek přináší prospěch druhým lidem a společnosti Dělit se o bohatství To je klíč k hodnocení ekonomického života

4 Ekonomie a mravnost Ekonomie se vyvinula z mravní filozofie (Mlčoch) Morální dimenze ekonomie a ekonomiky Ekonomická výkonnost a solidární rozvoj lidstva jsou propojeny Rozvoj nejen hromadění statků, ale musí vést ke spravedlivější společnosti a lepšímu světu

5 Soukromé podnikání Sloužit společnému dobru společnosti Zisk je nejdůležitější ale nikoliv jediný cíl podnikání Soulad zaměření na zisk s důstojností osob Vlastníci – ekonomické cíle i respekt k lidské důstojnosti pracovníků Podpora rodiny především pak matek při naplňování jejich poslání

6 Úloha svobodného trhu Svobodný trh je nenahraditelný vzhledem k regulaci uvnitř ekonomického systému Fungovat má na základě mravních cílů, které zabezpečují a vymezují prostor jeho autonomie Hospodářská svoboda vázaná pevným právním řádem (Vogel)

7 Působení státu, zprostředkující organizace Subsidiarita a solidarita Solidarita bez subsidiarity může sklouznout do pečovatelského státu, Subsidiarita bez solidarity riskuje, že bude podporovat formy lokálního egoismu Sociální a ekonomický systém - současná přítomností veřejného a soukromého sektoru i soukromého neziskového sektoru

8 Úspory a spotřeba Spotřebitelé disponující kupní silou ovlivňují ekonomickou realitu Rozhodují se mezi spotřebou a úsporami Využívání vlastní kupní síly je třeba uplatňovat v kontextu morálních požadavků spravedlnosti, solidarity a přesně vymezené společenské odpovědnosti Fenomén konzumerismu se projevuje zaměřením na vlastnění místo na bytí

9 Globalizace, finanční trhy, mezinárodní ekonomické společenství Komplexní jev ekonomické a finanční globalizace. Finanční ekonomika musí sloužit reálné ekonomice Politika i ekonomika musí rozšířit rámec svého působení za národní hranice Pak bude moci usměrňovat probíhající procesy nejen podle ekonomických ukazatelů, ale také podle mravních zásad Mezinárodní ekonomické dění musí směřovat k integrálnímu a solidárnímu rozvoji celého lidstva

10 Závěr Ekonomika je pouze jednou dimenzí lidské aktivity Hospodářský systém nemá žádná kritéria, která by umožňovala jednoznačně odlišovat nové a vyšší formy uspokojování lidských potřeb od nových, uměle vytvářených potřeb Církev si proto uvědomuje nutnost mohutného rozsáhlého výchovného a kulturního úsilí, zaměřeného na výchovu Lidský život stejně jako život společnosti nelze redukovat jen na materiální dimenzi: základ každého úplného rozvoje lidské společnosti spočívá v růstu smyslu pro Boha a poznání sebe

11 Literatura Borské teze : Bor, 13.7.2008 : [sborník semináře ke 125. výročí od podepsání Borských tezí]. -- V Kostelním Vydří : Pro Římskokatolickou farnost v Boru u Tachova vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2009. -- 143 s., [8] s. barev. obr. příl. :. ISBN: 978-80-7195-348-7 (Karmelitánské nakladatelství : váz.). Sign: 2-1235.919 Sysno: 001081806 NKC?: nkc20102027938 Interdisciplinární úvod do četby kompendia sociální nauky církve / Michal Umlauf... [et al.] ; ed. Pavel Černuška, Ctirad Václav Pospíšil, František Staněk. -- 1. vyd.. -- Brno : L. Marek, 2009. -- 228 s. ;. ISBN: 978-80-87127-16-2 (brož.). Sign: 2-1226.497 Sysno: 000953000 NKC?: nkc20091966378 Katolická sociální nauka a současná věda : interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II. / editoři Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 ; Praha : Vyšehrad. -- 207 s. ;. ISBN: 80-7021-513-5 ((Vyšehrad) brož.) Kč 229,00. Sign: 2- 1129.687 Sysno: 000706239 NKC?: 000706239 Kompendium sociální nauky církve / Papežská rada pro spravedlnost a mír ; [z oficiální italské verze... s přihlédnutím k souběžně vydané anglické verzi... přeložil Ctirad Václav Pospíšil]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008. -- 534 s. ;. ISBN: 978-80-7195-014-1 (váz.) : Kč 499,00. Sign: 2- 1198.128 Sysno: 000881728 NKC?: nkc20071764185 VOGEL, Jiří. Kompendium sociální nauky církve v diskusi se sociální etikou Církve československé husitské. Teologické listy [online]. 2008, 4, [cit. 2011-12-01]. Dostupný z WWW:. ISSN 0862-6944. VAĎURA, Petr. Český rozhlas : S profesorem Lubomírem Mlčochem si povídáme o Kompendiu sociální nauky církve a o vztahu víry a ekonomie. Vysíláme k výročí vzniku Borských tezí. [online]. 13.7.2011 [cit. 2011-12-01]. Lubomír Mlčoch: sociální nauka církve. Dostupné z WWW: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/469240.) http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/469240.

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomický život 7. kapitola KSNC Libor Caha Brno 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google