Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Soubor věcných autorit Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu Marie Balíková, Národní knihovna ČR Knihovny současnosti 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Soubor věcných autorit Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu Marie Balíková, Národní knihovna ČR Knihovny současnosti 2003."— Transkript prezentace:

1 1 Soubor věcných autorit Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu Marie Balíková, Národní knihovna ČR Marie.Balikova@nkp.cz Knihovny současnosti 2003 Seč u Chrudimi, 16. – 18.9.2003

2 2 popis a zpřístupnění informačních zdrojů předpoklad pro tvorbu předmětově orientovaných vyhledávacích služeb –JIB, OIB soubor věcných autorit – kvalitní věcný popis informačních zdrojů heterogenní povahy schéma Konspektu – kvalitní zpřístupnění v národním i mezinárodním kontextu –konkordance DDC-MDT

3 3 soubor věcných autorit integrovaný selekční nástroj pro indexaci a vyhledávání informací: zahrnuje selekční jazyky jazyk předmětových hesel systematický selekční jazyk MDT (MDT MRF) vzniká induktivní metodou a slouží jako –nástroj standardizace věcných selekčních prvků –nástroj usnadňující sdílenou katalogizaci –součást kategorizačního schématu metody Konspekt –základ pro vícejazyčný pořádací systém

4 4 databáze věcných autorit soubor tematických autorit - 20 065 t. –úplný AUT záznam –minimální AUT záznam –kandidát AUT záznamu soubor geografických autorit – 5 179 t. –většinou úplný AUT záznam úpravy – MDT, GAG soubor formálních autorit – 1 166 t. –připojení návrhů záznamů soubor chronologických autorit –připravuje se (inverze?) soubor skupin Konspektu experimentální databáze

5 5 srovnání AUT a BIB záznamů jmenné a věcné autority AUT záznamy - nástroj standardizace a unifikace všech selekčních prvků obsažených v BIB záznamu na 1 BIB záznam se váže více AUT záznamů jmenná autorita věcná autorita –složitost struktury –různorodost prvků –tvorba věcné autority

6 6 struktura AUT záznamu blok 2-- autoritní záhlaví/unifikované záhlaví blok 3-- poznámky blok 4-- variantní záhlaví - odkaz typu viz + jazykové ekvivalenty blok 5-- příbuzné/související záhlaví- odkazy viz též: termíny BT, NT, RT blok 6-- klasifikační znak blok 7-- propojovací záhlaví blok 8-- poznámky o konzultovaných zdrojích blok 9 – národní pole Pole 950

7 7 úpravy formátu - VAUT pole pro záhlaví forma, žánr – 285 pole pro odkaz forma, žánr – 485 pole pro RT, NT, BT - 585 pole pro záhlaví skupina Konspektu – 290 pole pro odkaz skupina Konspektu – 490 pole pro RT, NT, BT - 590 podpole t – hodnota „o“ pro odkaz podpole b,c – údaj MDT u odkazovaného jazykového ekvivalentu indikátory - 0,1,2,3 v poli 450-jazykové varianty 1=podřazený termín 5501$a$5h 9=nadřazený termín 5509$a$5g

8 8 tvorba souborů VAUT dávkový import dat z vnějších zdrojů –NK nevyužívá, zdroj neexistuje import záznamů z BIB báze NKC/A300 nutná revize termínů „kandidátů“ tvorba záznamů online - NK –individuální ukládání –„dávkově“ formou upravené wordovské tabulky zpracování návrhů –systematická kooperace Moravská zemská knihovna Brno Vědecká knihovna v Olomouci

9 9 tvorba věcné autority intelektuální analýza obsahu dokumentu vyjádření obsahu dokumentu vlastními slovy převod do termínů VAUT termín není součástí souboru VAUT, je nutné –ověřit termín po stránce jazykové, terminologie daného oboru –zařadit jako preferovaný t.? odkaz? –zařadit do hierarchické struktury BT, NT, RT –propojit s notací MDT –přiřadit anglický ekvivalent

10 10 kooperace při tvorbě VA – návrhy termínů VAUT geografické a formální autority –nástroje Alephu návrh nového záznamu návrh opravy –www formulář POUZE pro návrh nového záznamu návrh opravy – pomocí e-mailu –pomocí Z39.50 klienta - aktivace „bandasky “ - říjen vlastní věcné autority –POUZE formou „wordovské tabulky“

11 11 přejímání záznamů VAUT, souborů nástroje ALEPHu Z 39.50 dávkový export – soubory na ftp –formát řádkový UNIMARC (MARC) kódování – CP-1250, ISO Latin-2? –báze celá - k určitému datu? –aktualizace – frekvence? –výběr geografických názvů správních celků

12 12 informace, adresy báze VAUT http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH/-/start/aut10 Z39.50 (search/retrieve): k nastavení klienta: sigma.nkp.cz, port 9909, báze AUT10 Více informací: http://www.nkp.cz/standard/autority/z39.50.htm info koncepce, kooperace VěcAut: marie.balikova@nkp.cz info k souborům na ftp, šablonám, formulářům: helena.dvorakova@nkp.cz

13 13 schéma předmětové kategorizace – Konspekt 1 jednotný standard pro popis a zpřístupnění informačních zdrojů na úrovni předmětových kategorií a subkategorií mezinárodně používaný selekční jazyk nástroj pro tvorbu předmětově orientovaných metainformačních systémů na národní a mezinárodní úrovni JIB, OIB nástroj kooperace na mezinárodní úrovni –konverze lokálních klasifikačních systémů do univerzálních

14 14 schéma předmětové kategorizace – Konspekt 2 3 hierarchické úrovně –24 základních kategorií - nepropojeno s notací KS –500 kategorií - propojeno s notací KS –4000 předmětů - propojeno s notací KS terminologie Divisions/předmětové kategorie Subject categories/skupiny Konspektu Subjects/předměty princip kategorizace/oborového třídění –klasifikační princip –předmětový princip –Konspekt - kombinace obou

15 15 zápis skupin Konspektu v BIB záznamech pole 615 - zápis předmětové kategorie struktura pole – 615|n|a 615|n klasifikační znak |a verbální termín 615|n316.7|a Sociologie kultury 3 varianty –klasifikační údaj + slovní vyjádření –klasifikační údaj –slovní vyjádření zápis - 1. varianta

16 16 AUT záznam skupiny Konspektu 290|n klasifikační znak MDT|a český termín 3309|a Poznámka 490 0|n klasifikační znak DDC|a anglický termín |8eng 590 9|k pořadové číslo předmětové kategorie |a název předmětové kategorie v češtině |5g 290|n 316.7 |a Sociologie kultury 3309|a Kulturní kontext společenského života 490 0|n 306 |a Culture and Institutions |8eng 590 9|k 1 |a * Antropologie, etnografie |5g

17 17 aplikace skupin Konspektu umožní: paralelní vyhledávání na úrovni jednotlivých záznamů i na úrovni celých sbírek integrovaný přístup k heterogenním informačním zdrojům ve vícejazyčném prostředí –poskytující základní orientaci detailnější přístup je zajištěn –anglické ekvivalenty termínů VAUT

18 18 počet skupin Konspektu schéma Konspektu – tematický popis/součást strategie budování knihovních fondů –přiděluje se 1 skupina Konspektu schéma Konspektu - selekční nástroj v online prostředí –přidělují se ve vytipovaných případech 2 skupiny Konspektu

19 19 počet skupin Konspektu (pokr.) 2 skupiny Konspektu –učebnice všech typů –odborné texty –oborové jazykové slovníky –oborová konverzace –oborová terminologie –bibliografie (odborná, personální…) –biografie –literatura pro děti a mládež

20 20 aplikace schématu Konspektu záznamy klasických informačních zdrojů –česká verze záznamy elektronických informačních zdrojů –česká + anglická verze? úprava pracovních listů –připojení specifického pole integrace AUT souboru skupin Konspektu do jednotlivých systémů připojení údajů skupin Konspektu do AUT záznamů –od r. 2004 česká varianta - anglická varianta?

21 21 schéma Konspektu – Vybrané znaky MDT existence 2 makroklasifikačních systémů konspekt – kombinace klasifikačních znaků a verbálního vyjádření efektivní způsob zpřístupnění klasických i elektronických informačních zdrojů na národní i mezinárodní úrovni preference jednoho systému? koexistence obou klasifikačních systémů? připojení skupin Konspektu do minimálního záznamu pro Souborný katalog – předmětem jednání

22 22 implementace metody Konspektu - komentář flexibilita metody Konspektu mezinárodní selekční nástroj a nástroj pro tvorbu tematických map knihovních fondů/sbírek – strategie budování fondů kreativní přístup –uchování podstatných prvků –zohlednění lokální praxe a potřeb adaptace metody Konspektu – konkordance DDC-MDT integrace evropské problematiky vazba na soubor věcných autorit komplexnost věcného zpřístupnění

23 23 informace, adresy Skupina pro věcné zpracování Školení – Konspekt: 30.10.2003 + 5.12.2003 báze VAUT http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH/-/start/aut10 Věcné zpracování: http://www.nkp.cz/standard/veczprac1.htm Experimentální báze - vstup: http://sigma.nkp.cz/F?func=file&file_name=find- b&local_base=AUV&CON_LNG=ENG http://sigma.nkp.cz/F?func=file&file_name=find- b&local_base=AUV&CON_LNG=ENG Experimentální báze - informace: http://www.nkp.cz/standard/English/subjectauthorities_eng 2.htm JIB – věcné zpřístupnění http://jib- info.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=4&url=konspe kt/ – aktualizace - říjenhttp://jib- info.cuni.cz/index.php?fname=jib.mnu&sub=4&url=konspe kt/

24 24 Děkuji za pozornost Marie Balíková, Národní knihovna ČR Marie.Balikova@nkp.cz


Stáhnout ppt "1 Soubor věcných autorit Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu Marie Balíková, Národní knihovna ČR Knihovny současnosti 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google