Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing sportu obecná část Marketingový výzkum a informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing sportu obecná část Marketingový výzkum a informace."— Transkript prezentace:

1 Marketing sportu obecná část Marketingový výzkum a informace

2 ?Proč marketingový výzkum? Získávání informací Získávání informací Využívání informací Využívání informací Co chceme (potřebujeme) vědět? Co chceme (potřebujeme) vědět?

3 Marketingová info soustava Abychom mohli dále řídit obchodní politiku firmy (organizace), musíme mít určité informace: Abychom mohli dále řídit obchodní politiku firmy (organizace), musíme mít určité informace: Informace o firměInformace o firmě O širším marketingovém prostředíO širším marketingovém prostředí Vše efektivně zpracovanéVše efektivně zpracované MIS – marketingový informační systém, tj. systém postupů zaměřených na sběr, analýzu i vyhodnocování informací potřebných pro marketingové rozhodování MIS – marketingový informační systém, tj. systém postupů zaměřených na sběr, analýzu i vyhodnocování informací potřebných pro marketingové rozhodování Vyváženost, optimumVyváženost, optimum Škodí nadbytek i přebytekŠkodí nadbytek i přebytek

4 Shromažďování informací Smysl MIS – shromažďování info k využití Smysl MIS – shromažďování info k využití Info slouží: Info slouží: k objevování nových obchodních příležitostík objevování nových obchodních příležitostí snižují podnikatelská rizikasnižují podnikatelská rizika pomáhají při racionalizaci rozhodování a řízenípomáhají při racionalizaci rozhodování a řízení jedná se o: kvalifikované podklady k rozhodování – podíl na trhu, info o cenách, reklamních kampaních, o konkurencijedná se o: kvalifikované podklady k rozhodování – podíl na trhu, info o cenách, reklamních kampaních, o konkurenci Podstatné pro rozhodování jsou info, které vedou k racionálnímu rozhodnutí s co nejmenším rizikem, v co nejkratším časePodstatné pro rozhodování jsou info, které vedou k racionálnímu rozhodnutí s co nejmenším rizikem, v co nejkratším čase

5 Využití interních dat Vnitřní zdroje informací Vnitřní zdroje informací Účetnictví Účetnictví Statistická evidence Statistická evidence Ekonomické rozbory organizace Ekonomické rozbory organizace Hlášení prodejů Hlášení prodejů Vnější marketingové prostředí Vnější marketingové prostředí Údaje o cílových trzích Údaje o cílových trzích Konkurence (prostřednictvím dodavatelů, prodejců, klíčových zákazníků, internet, sledování) Konkurence (prostřednictvím dodavatelů, prodejců, klíčových zákazníků, internet, sledování) Makroprostředí Makroprostředí

6 Marketingový výzkum Předpoklady o informacích: Předpoklady o informacích: RelevantníRelevantní ValidníValidní SpolehlivéSpolehlivé Dostatečně rychléDostatečně rychlé Nákladově přijatelnéNákladově přijatelné

7 Marketingový výzkum Definice (Vysekalová, 2006 ) : Definice (Vysekalová, 2006 ) : Souhrn všech aktivit, které zkoumají jevy a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na ně.Souhrn všech aktivit, které zkoumají jevy a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na ně. Především se jedná o výzkum trhu, produktů, distribučních cest, cen, chování zákazníka a marketingových komunikacíPředevším se jedná o výzkum trhu, produktů, distribučních cest, cen, chování zákazníka a marketingových komunikací důležité je pochopení zákazníka, porozumění jeho potřebám a chování na trhudůležité je pochopení zákazníka, porozumění jeho potřebám a chování na trhu

8 Postup marketingového výzkumu 1. definování problému a cílů výzkumu, zpracování projektu 1. definování problému a cílů výzkumu, zpracování projektu 2. analýza situace, určení zdrojů informací 2. analýza situace, určení zdrojů informací 3. sběr informací (sekundární a primární údaje 3. sběr informací (sekundární a primární údaje 4. analýza a interpretace informací 4. analýza a interpretace informací 5. Závěrečná zpráva – řešení problému 5. Závěrečná zpráva – řešení problému

9 Marketingový výzkum na internetu Význam internetu roste se zvyšujícím se zájmem o informační technologie. Význam internetu roste se zvyšujícím se zájmem o informační technologie. Výzkum prostřednictvím internetu – internet je prostředkem pro zjišťování dat Výzkum prostřednictvím internetu – internet je prostředkem pro zjišťování dat Výzkum na internetu – zkoumání internetu jako komunikačního média, tj. návštěvnost jednotlivých stránek, počet uživatelů. Výzkum na internetu – zkoumání internetu jako komunikačního média, tj. návštěvnost jednotlivých stránek, počet uživatelů.

10 Marketingový výzkum na internetu Výhody: Výhody: Rychlost, flexibilita, příznivá cena, úprava dotazníku, možnost zpracování výsledků v reálném čase, odpadají zeměpisné bariéry, možnost zasáhnutí velkého počtu respondentů, pohodlí Rychlost, flexibilita, příznivá cena, úprava dotazníku, možnost zpracování výsledků v reálném čase, odpadají zeměpisné bariéry, možnost zasáhnutí velkého počtu respondentů, pohodlí Nevýhody: Nevýhody: Omezení použití, omezení reprezentativnosti vzorku, nedůvěra veřejnosti i zadavatelů, situační ztráta anonymity, nemožnost osobního setkání Omezení použití, omezení reprezentativnosti vzorku, nedůvěra veřejnosti i zadavatelů, situační ztráta anonymity, nemožnost osobního setkání

11 Metody marketingového výzkumu Pozorování Pozorování Dotazování Dotazování Experiment Experiment případně jejich kombinace případně jejich kombinace Tab. str 83 Marketing a kol. Tab. str 83 Marketing a kol.

12 Dotazování Osobní dotazování Osobní dotazování Písemné dotazování Písemné dotazování Telefonické dotazování Telefonické dotazování Dotazník Dotazník

13 Osobní dotazování Přímý osobní kontakt s dotazovaných Přímý osobní kontakt s dotazovaných Rozhovor Rozhovor Výhody: výběr reprezentativního vzorku, vysoká návratnost dotazníků, možnost zjišťovat náročné problémy Výhody: výběr reprezentativního vzorku, vysoká návratnost dotazníků, možnost zjišťovat náročné problémy Nevýhody: větší časová i fin. Náročnost, možnost ovlivňování výsledků tazetelem Nevýhody: větší časová i fin. Náročnost, možnost ovlivňování výsledků tazetelem

14 Písemné dotazování Respondent se rozhoduje zda a kdy dotazník vyplní Respondent se rozhoduje zda a kdy dotazník vyplní Výhody: nízké náklady, menší org. Náročnost, vyloučení vlivu tazatele Výhody: nízké náklady, menší org. Náročnost, vyloučení vlivu tazatele Nevýhody:nereprezentativnost získaných odpovědí, nízká návratnost, nelze řešit složitější problémy Nevýhody:nereprezentativnost získaných odpovědí, nízká návratnost, nelze řešit složitější problémy Důležité: Důležité: Srozumitelná formulace otázekSrozumitelná formulace otázek Jednoznačné formulace otázekJednoznačné formulace otázek Motivace k odpovědi – soutěže atp.Motivace k odpovědi – soutěže atp. Zaručení anonymityZaručení anonymity Krátký rozsahKrátký rozsah

15 Telefonické dotazování Dosah sítě, spolehlivost Dosah sítě, spolehlivost Domácnosti i firmy Domácnosti i firmy Výběr vzorku Výběr vzorku Časový rozvrh Časový rozvrh Instruktáž tazatelů Instruktáž tazatelů Výhody: rychlost, nižší náklady nez osobní dotazování Výhody: rychlost, nižší náklady nez osobní dotazování

16 Dotazník Sestavení dotazníku určuje kvalitu výzkumu Sestavení dotazníku určuje kvalitu výzkumu Otázky: Otázky: uzavřené, otevřenéuzavřené, otevřené otázky uzavřené, alternativníotázky uzavřené, alternativní uzavřené s otevřeným koncemuzavřené s otevřeným koncem otázky uzavřené s použitím škályotázky uzavřené s použitím škály

17 Experiment Vytvoření situace s určitými měřitelnými parametry, které jsou důležité pro projekt výzkumu Vytvoření situace s určitými měřitelnými parametry, které jsou důležité pro projekt výzkumu Experimentální prodej Experimentální prodej Podmínky experimentu!!!! Podmínky experimentu!!!!


Stáhnout ppt "Marketing sportu obecná část Marketingový výzkum a informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google