Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/2009Přednáška č. 11 Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/2009Přednáška č. 11 Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 9/2009Přednáška č. 11 Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení : Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Ing. D. Macek, Ph.D. Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení Beta verze/Redukovaná

2 9/2009Přednáška č. 12 Program přednášky úvod do seminářů (požadavky, termíny, …) program cvičení (obsah, cíle, …) teoretický základ praktická aplikace rekapitulace podkladů pro cvičení závěr, dotazy, rekapitulace Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení Beta verze/Redukovaná

3 9/2009Přednáška č. 13 Obecné přínosy modelování pro manažerskou praxi  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  … Obecné přínosy: Teoretický základ Beta verze/Redukovaná

4 9/2009Přednáška č. 14 Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty Teoretický základ Beta verze/Redukovaná

5 9/2009Přednáška č. 15 Cíle praktické aplikace sestavení modelu stárnutí stavebního objektu sběr dat pro matematický aparát sestavení výpočtového jádra zadání vstupních hodnot provedení simulačních výpočtů navržení strategie rozvoje řídícími zásahy Praktická aplikace Hlavní cíl: Dílčí cíle: Beta verze/Redukovaná

6 9/2009Přednáška č. 16 Základní popis úlohy obsahuje Popis objektu Popis konstrukce Technické charakteristiky Plošné členění Výškové členění (podlažnost) Funkční členění Celkové pořizovací nákladové částky (alternativní skladba) Praktická aplikace Beta verze/Redukovaná

7 9/2009Přednáška č. 17 Příklad popisu objektu Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce … s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná se o budovu ve stávající zástavbě. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se stěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí. Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) může vycházet ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie zde není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány. Praktická aplikace Beta verze/Redukovaná

8 9/2009Přednáška č. 18 Prostorové a výnosové parametry (ilustrační příklad) Praktická aplikace Beta verze/Redukovaná

9 9/2009Přednáška č. 19 Schéma objektu (ilustrační příklad) Praktická aplikace Beta verze/Redukovaná

10 9/2009Přednáška č. 110 Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost (ilustrační příklad) Praktická aplikace Beta verze/Redukovaná

11 9/2009Přednáška č. 111 Tabulkové členění nákladů (ilustrační příklad) Beta verze/Redukovaná

12 9/2009Přednáška č. 112 Schéma modelu I (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje) Beta verze/Redukovaná

13 9/2009Přednáška č. 113 Rekapitulace připravenosti vstupů 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu 1.Popis objektu 2.Technické parametry (popis) 3.Technologické parametry (popis) 4.Schématická dokumentace (zakreslení) 5.Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) 6.Členění na konstrukční prvky 7.Nákladové položky konstrukčních prvků 8.Modelové schéma objektu Rekapitulace podkladů pro cvičení Beta verze/Redukovaná

14 9/2009Přednáška č. 114 Závěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR ZS, 2008 Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Beta verze/Redukovaná


Stáhnout ppt "9/2009Přednáška č. 11 Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2009, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google