Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecializovaní škůdci polních plodin DrátovciDrátovci - larvy kovaříků – popis, bionomie, ochranapopisbionomieochrana Lalokonosec libečkový Chroust obecný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecializovaní škůdci polních plodin DrátovciDrátovci - larvy kovaříků – popis, bionomie, ochranapopisbionomieochrana Lalokonosec libečkový Chroust obecný."— Transkript prezentace:

1 Nespecializovaní škůdci polních plodin DrátovciDrátovci - larvy kovaříků – popis, bionomie, ochranapopisbionomieochrana Lalokonosec libečkový Chroust obecný Chroustek letní Můra gama Můra gama - vývojvývoj Osenice polníOsenice polní – poškozenípoškození Můra zelná Tiplice PlžiPlži – Plzák, Slimáčci

2 Drátovci – larvy kovaříků – rod Agriotes sp. Řád Brouci – Coleoptera, čeleď Kovaříkovití - Elateridae - nejškodlivějším druhům patří: Kovařík obilní – Agriotes lineatus Kovařík začoudlý – A. ustulatus Kovařík locikový – A. sputator Kovařík tmavý – A. obscurus Kovařík krátký – A. brevis - jsou velcí 6 – 10 mm, štíhlejší, žlutohnědí až černí žlutohnědí až černí - larvy jsou žlutohnědé až rezavé, silně sklerotizované sklerotizované - dlouhé až 25 mm kovařík r. Agriotes

3 Drátovci – bionomie, škodlivost - samičky kladou vajíčka v V až VII do půdy, přednostně do hustých, vlhčích porostů - larvy se živí humusem a vlasovými kořeny, později všemi podzemními částmi rostlin - celkový vývoj trvá 3 – 5 let - kuklí se v červenci a v srpnu v půdě, brouci se líhnou za 3-4 týdny, přezimují v půdě nebo ve vegetaci na zemi Drátovci škodí ve dvou etapách: 1) při teplotě 10 o C a vyšší půdní vlhkosti se zdržují ve vrchní vrstvě půdy a ožírají semena a klíčící rostliny 2) v období snížení půdní vlhkosti koncem V a začátkem VI, kdy larvy přecházejí na kořeny Napadení bývá ohniskové drátovec

4 Drátovci - ochrana Ochrana - granulované insekticidy(plošné zapravení do ohnisek výskytu - kapénková aplikace insekticidů do řádků při výsevu - moření osiva - přípravky se používají především k ochraně cukrovky, případně kukuřice Agrotechnická opatření - intenzivní obdělávání půdy, po sklizni ihned podmítku a orbu - pozemky zbavit výdrolu a pýru

5 - brouk velký 10-14 mm, zavalitý - má srostlé krovky - vývoj trvá 2 - 3 roky - přezimují brouci a larvy na víceletých pícninách a jiných plodinách - na jaře zde konají úživný žír - pak migrují na řepu a jiné plodiny - samička se vrací na vojtěšku, klade vajíčka do půdy - larvy ožírají kořeny vojtěšky - množí se parthenogeneticky,parthenogeneticky samci jsou vzácní Lalokonosec libečkový – Otiorhynchus ligustici řád Brouci - Coleoptera, čeleď Nosatcovití - Curculionidae

6 Lalokonosec libečkový larvy lalokonosce

7 Ponravy – larvy vrubounovitých brouků řád Brouci – Coleoptera, čeleď Vrubounovití - Scarabaeidae -škodí nejčastěji larvy: chrousta obecného (Melolontha melolontha) – velikost 2,5-3 cm chroustka letního (Amphimallon solstitiale) – velikost 1,5-2 cm méně dalších druhů -velikost ponrav 3-4 cm -škodí larvy okusem podzemních částí rostlin, brouci okusem listů -polyfágní -na polních plodinách škodí lokálně OCHRANA: jako u drátovcůdrátovců chroust obecný

8 Ponravy – larvy vrubounovitých brouků

9 Můra gama – Autographa gamma řád motýli – Lepidoptera, čeleď můrovití - Noctuidae -rozpětí křídel 35-40 mm -zbarvení hnědé se stříbřitou kresbou ve tvaru písmene γ -domácí populaci posilují každoročně motýli přilétající z jihu -přezimují vajíčka, dorostlé housenky, (kuklí se na jaře) i dospělci -má 1-2, někdy 3 generace - 1.generace létá v květnu a červnu -2.generace létá koncem VI a v VII -motýli 3.generace létají od VIII

10 Můra gama - vývoj Vývoj - vajíčka kladou na okraj rubu listu dvouděložných (řepa,tabák,lopuch aj.) - housenky nižších instarů se při vyrušení spouštějí k zemi, starší se svinují - kuklí se na rubu listu Poškození rostlin -obdobné jako u osenice polníosenice polní -housenky žerou plýtvavě -v některých letech se přemnoží a působí holožíry -gradace jsou krátkodobé OCHRANA: insekticidy

11 Osenice polní – Agrotis segetum řád motýli - Lepidoptera, čeleď můrovití - Noctuidae - rozpětí křídel motýla je až 45 mm - housenka je velká cca 5 cm - přezimují dorostlé housenky - motýli 1.generace létají v V. a VI. - samičky kladou vajíčka na rub listů, na půdu nebo rostlinné zbytky - starší housenky žijí skrytě v půdě, ožírají podzemní části rostlin a noci listy - kuklí se v půdě - motýl 2.generace létají od VIII. do IX.

12 Osenice polní - poškození rostlin Poškození rostlin - drobně skeletuje listy, horní pokožka je nepoškozenáskeletuje - později působí okrajové okusy a okénkuje listyokrajové okusy okénkuje - na hlavě bulvy vykusuje až 2 cm velké jamky - škodlivé výskyty jsou jen v některých letech Živné rostliny: polyfágní, škodit může na řepě, tabáku, paprice,polyfágní máku, bramborách, řepce a dalších

13 Můra zelná – Mammestra brassicae - rozpětí křídel 4-5 cm -housenka dlouhá 4-5 cm, zelená, hnědá nebo černá se 3 světlými pásky na hřbetě a světlou páskou na bocích - dospělci létají od V, aktivují v noci - samičky kladou vajíčka v V -VI - vývoj housenek trvá cca 2 měsíce - kuklí se v půdě - motýli 2. generace létají v VII - VIII - housenky 2. generace od září - v některých letech škodí na polních plodinách - přezimuje kukla v půdě OCHRANA: chemická je účinná jen na mladé housenky

14 Můra zelná – Mammestra brassicae 2

15 Tiplice – Tipula řád Dvoukřídlí – Diptera, čeleď Tiplicovití - Tipulidae -dospělci podobní velkým komárům -larvy velké až 4 cm -vajíčka kladou do vlhkých míst -larvy škodí okusem kořínků, nad půdou i listů -ročně mají 1-2 generace (dle druhu) -významné škody působí lokálně OCHRANA: odvodnění vlhkých míst

16 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum) Slimáček polní (Deroceras agreste) Slimáček hladký (Deroceras leave) - dospělci hermafroditéhermafrodité -vajíčka velká cca 2 mm, kulatá -kladena za vegetace do skupin na vlhká místa -přezimují vajíčka, v mírné zimě i dospělci -působí ploché požerky nebo vykusuje otvory v listech, bulvách a kořenech -přemnožení zejména ve vlhkých letech a po mírné zimě OCHRANA: agrotechnická opatření, aplikace návnad Slimáčci na salátu

17 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora Slimáček hladký

18 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora Plzák zahradní (Arion distinctus) Plzák španělský (Arion lusitanicus) VajíčkaPlzák španělský


Stáhnout ppt "Nespecializovaní škůdci polních plodin DrátovciDrátovci - larvy kovaříků – popis, bionomie, ochranapopisbionomieochrana Lalokonosec libečkový Chroust obecný."

Podobné prezentace


Reklamy Google