Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecializovaní škůdci polních plodin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecializovaní škůdci polních plodin"— Transkript prezentace:

1 Nespecializovaní škůdci polních plodin
Drátovci - larvy kovaříků – popis, bionomie, ochrana Lalokonosec libečkový Chroust obecný Chroustek letní Můra gama - vývoj Osenice polní – poškození Můra zelná Tiplice Plži – Plzák, Slimáčci

2 Drátovci – larvy kovaříků – rod Agriotes sp
Drátovci – larvy kovaříků – rod Agriotes sp. Řád Brouci – Coleoptera, čeleď Kovaříkovití - Elateridae - nejškodlivějším druhům patří: Kovařík obilní – Agriotes lineatus Kovařík začoudlý – A. ustulatus Kovařík locikový – A. sputator Kovařík tmavý – A. obscurus Kovařík krátký – A. brevis - jsou velcí 6 – 10 mm, štíhlejší, žlutohnědí až černí - larvy jsou žlutohnědé až rezavé, silně sklerotizované - dlouhé až 25 mm kovařík r. Agriotes

3 Drátovci – bionomie, škodlivost
- samičky kladou vajíčka v V až VII do půdy, přednostně do hustých, vlhčích porostů - larvy se živí humusem a vlasovými kořeny, později všemi podzemními částmi rostlin - celkový vývoj trvá 3 – 5 let - kuklí se v červenci a v srpnu v půdě, brouci se líhnou za 3-4 týdny, přezimují v půdě nebo ve vegetaci na zemi Drátovci škodí ve dvou etapách: 1) při teplotě 10o C a vyšší půdní vlhkosti se zdržují ve vrchní vrstvě půdy a ožírají semena a klíčící rostliny 2) v období snížení půdní vlhkosti koncem V a začátkem VI, kdy larvy přecházejí na kořeny Napadení bývá ohniskové drátovec

4 Drátovci - ochrana Ochrana
- granulované insekticidy(plošné zapravení do ohnisek výskytu kapénková aplikace insekticidů do řádků při výsevu moření osiva - přípravky se používají především k ochraně cukrovky, případně kukuřice Agrotechnická opatření intenzivní obdělávání půdy, po sklizni ihned podmítku a orbu pozemky zbavit výdrolu a pýru

5 Lalokonosec libečkový – Otiorhynchus ligustici řád Brouci - Coleoptera, čeleď Nosatcovití - Curculionidae - brouk velký mm, zavalitý - má srostlé krovky - vývoj trvá roky - přezimují brouci a larvy na víceletých pícninách a jiných plodinách - na jaře zde konají úživný žír - pak migrují na řepu a jiné plodiny - samička se vrací na vojtěšku, klade vajíčka do půdy - larvy ožírají kořeny vojtěšky - množí se parthenogeneticky, samci jsou vzácní

6 Lalokonosec libečkový
larvy lalokonosce

7 Ponravy – larvy vrubounovitých brouků řád Brouci – Coleoptera, čeleď Vrubounovití - Scarabaeidae
škodí nejčastěji larvy: chrousta obecného (Melolontha melolontha) – velikost 2,5-3 cm chroustka letního (Amphimallon solstitiale) – velikost 1,5-2 cm méně dalších druhů velikost ponrav 3-4 cm škodí larvy okusem podzemních částí rostlin, brouci okusem listů -polyfágní -na polních plodinách škodí lokálně OCHRANA: jako u drátovců chroust obecný

8 Ponravy – larvy vrubounovitých brouků

9 Můra gama – Autographa gamma řád motýli – Lepidoptera, čeleď můrovití - Noctuidae
rozpětí křídel mm zbarvení hnědé se stříbřitou kresbou ve tvaru písmene γ domácí populaci posilují každoročně motýli přilétající z jihu -přezimují vajíčka, dorostlé housenky, (kuklí se na jaře) i dospělci -má 1-2, někdy 3 generace -1.generace létá v květnu a červnu -2.generace létá koncem VI a v VII -motýli 3.generace létají od VIII

10 Můra gama - vývoj Vývoj - vajíčka kladou na okraj rubu listu
dvouděložných (řepa,tabák,lopuch aj.) - housenky nižších instarů se při vyrušení spouštějí k zemi, starší se svinují - kuklí se na rubu listu Poškození rostlin -obdobné jako u osenice polní -housenky žerou plýtvavě -v některých letech se přemnoží a působí holožíry -gradace jsou krátkodobé OCHRANA: insekticidy

11 Osenice polní – Agrotis segetum řád motýli - Lepidoptera, čeleď můrovití - Noctuidae
- rozpětí křídel motýla je až 45 mm - housenka je velká cca 5 cm - přezimují dorostlé housenky - motýli 1.generace létají v V. a VI. - samičky kladou vajíčka na rub listů, na půdu nebo rostlinné zbytky - starší housenky žijí skrytě v půdě, ožírají podzemní části rostlin a noci listy - kuklí se v půdě - motýl 2.generace létají od VIII. do IX.

12 Osenice polní - poškození rostlin
- drobně skeletuje listy, horní pokožka je nepoškozená - později působí okrajové okusy a okénkuje listy - na hlavě bulvy vykusuje až 2 cm velké jamky - škodlivé výskyty jsou jen v některých letech Živné rostliny: polyfágní, škodit může na řepě, tabáku, paprice, máku, bramborách, řepce a dalších

13 Můra zelná – Mammestra brassicae
- rozpětí křídel 4-5 cm housenka dlouhá 4-5 cm, zelená, hnědá nebo černá se 3 světlými pásky na hřbetě a světlou páskou na bocích - dospělci létají od V, aktivují v noci - samičky kladou vajíčka v V -VI - vývoj housenek trvá cca 2 měsíce - kuklí se v půdě motýli 2. generace létají v VII - VIII housenky 2. generace od září v některých letech škodí na polních plodinách - přezimuje kukla v půdě OCHRANA: chemická je účinná jen na mladé housenky

14 Můra zelná – Mammestra brassicae 2

15 Tiplice – Tipula řád Dvoukřídlí – Diptera, čeleď Tiplicovití - Tipulidae
dospělci podobní velkým komárům larvy velké až 4 cm vajíčka kladou do vlhkých míst larvy škodí okusem kořínků, nad půdou i listů ročně mají 1-2 generace (dle druhu) významné škody působí lokálně OCHRANA: odvodnění vlhkých míst

16 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora
Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum) Slimáček polní (Deroceras agreste) Slimáček hladký (Deroceras leave) -dospělci hermafrodité vajíčka velká cca 2 mm, kulatá kladena za vegetace do skupin na vlhká místa -přezimují vajíčka, v mírné zimě i dospělci -působí ploché požerky nebo vykusuje otvory v listech, bulvách a kořenech -přemnožení zejména ve vlhkých letech a po mírné zimě OCHRANA: agrotechnická opatření, aplikace návnad Slimáčci na salátu

17 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora
Slimáček hladký

18 Třída Plži - Gastropoda Řád Stopkoocí - Stylommatophora
Plzák zahradní (Arion distinctus) Plzák španělský (Arion lusitanicus) Vajíčka Plzák španělský


Stáhnout ppt "Nespecializovaní škůdci polních plodin"

Podobné prezentace


Reklamy Google