Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole"— Transkript prezentace:

1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole

2 3. téma: Práce v homogenním el. poli Elektrické napětí Elektrický potenciál

3 Práce v elektrickém poli
Vlivem el. síly se částice s nábojem q pohybuje z bodu A do bodu B, vzdálených d. Elektrická síla koná práci WAB. Práce WAB nezávisí na trajektorii, po které se částice přemisťuje z A do B. Může se pohybovat i „klikatě“. Práce WAB je přímo úměrná přenášenému náboji q.

4

5 Práce v homogenním poli
Víte, že v homogenním poli je všude stejná intenzita E. Elektrická síla je pak všude: Práce vykonaná při přesunu částice o náboji q z A do B je proto:

6 Elektrické napětí Mezi dvěma body A a B v el. poli je tzv. napětí U.
Je to podíl práce WAB vykonané elektrickou silou při přesunu částice s nábojem q z bodu A do B, a tohoto náboje q. Jednotkou elektrického napětí je volt V.

7 Napětí mezi deskami v homogenním poli
Uvažujme homogenní pole o intenzitě E. Vzdálenost nabitých desek označme d.

8 Intenzita homogenního pole určená z napětí mezi deskami
Intenzitu homogenního pole E můžeme nově počítat z napětí U: Odtud máme pro intenzitu elektrického pole jednotku V.m-1 (volt na metr). (Význam je stejný jako newton na coulomb N.C-1.)

9 Elektrický potenciál v daném místě pole
Částice s nábojem q má v daném místě pole potenciální energii Ep.  je to „schopnost konat práci W“. Podíl potenciální energie Ep částice v daném místě pole a jejího náboje q nazýváme elektrický potenciál  v daném místě pole: Napětí mezi dvěma body elektrického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů: UAB= A- B

10 Hladiny stejného potenciálu homogenního pole
Místa se stejným potenciálem tvoří tzv. hladiny.  jinak též ekvipotenciální plochy. V homogenním poli jsou ekvipotenciální plochy rovnoběžné s deskami. Hladina nulového potenciálu - „uzemnění“ Kladná částice zde už nemůže konat práci – má nulovou potenciální energii. Maximální potenciál je na kladné desce.

11 V radiálním poli jsou ekvipotenciální plochy kulovými plochami.


Stáhnout ppt "ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole"

Podobné prezentace


Reklamy Google