Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 5 varianta 6 ÚSES jako podklad využívá : a)mapu s vyznačenými STG - stanovištními podmínkami, b)mapu s významnými komunikacemi a dopravními koridory, c)mapu s vyznačení rezistence a resilience prvků. Hodnocení krajinného rázu se provádí, a)aby byla krajina stabilnější a vytvářela propojený systém, b)aby se z krajiny odstranily negativní dopady dopravy, c)aby se stanovily estetické hodnoty krajiny pro její ochrany při začleňování staveb.

4 2.otázka varianta 5 varianta 6 Během sukcese dochází … a)k postupné záměně společenstev na stanovišti, b)ke změně charakteristik stability prostředí (resilience - rezistence), c)k postupné destabilizaci energetických toků na lokalitě. Rezistentně stabilní systémy (sklo): a)se od resilientně stabilních liší v reakci na změnu podmínek okolí, b)jsou typické pro smrkové monokultury v lese ČR, c)se po překročení mezní úrovně hroutí.

5 3.otázka varianta 5 varianta 6 Dopravní stavby: a)mají liniový charakter a tvoří v krajině migrační překážky, b)významně stabilizují stanovištní podmínky v místě průchodu stavby krajinou, c)umožňují mezidruhovou migraci živočišným druhům. Sukcese: a)probíhá ve fázích a končí klimaxem, b)probíhá u každého ekosystému, c)je v počáteční fázi zcela závislá na lidském zásahu.

6 4.otázka varianta 5 varianta 6 Krajina je charakteristická: a)změnou struktury a funkce díky lidské činnosti, b)vzájemným uspořádáním jednotlivých krajinných prvků, c)vznikajícími vztahy mezi prvky. Biokoridor … a)je označení pro vertikální dělení liniového prvku v krajině, b)je místo pro zaručení migrační prostupnosti krajiny, c) je jedním z prvků ÚSES.

7 5.otázka varianta 5 varianta 6 Stupeň významnosti prvku (SES): a)se používá pro vytvoření kostry ekologické stability, b)se pohybuje v rozmezí mezi 0-5, c)ukazuje míru znečištění ovzduší emisemi silniční dopravy. Tvorba ÚSES : a)je proces návratu vymizelých druhů zvířat do krajiny, b)v sobě zahrnuje vytváření biokoridorů, biocenter a interakčních prvků, c)probíhá na území ČR proto, aby bylo v krajině zastoupeno větší množství stabilnějších prvků.

8 6.otázka varianta 5 varianta 6 Ekologická stabilita prostředí: a)je schopnost odolávat působení vlivů z venčí, b)během sukcese se zvětšuje a mění svůj charakter, c)se posuzuje hustotou vzniklých biocenter v území. Podnik s certifikátem ISO 14 000: a)se snaží chovat šetrně vůči ŽP, b)vždy vyhrává výběrová řízení na ekologické stavby, c)během stavby minimalizuje a třídí vznikající odpady.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 5, 6  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 55 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google