Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Právní systémy Stát a právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Právní systémy Stát a právo"— Transkript prezentace:

1 Základy práva Právní systémy Stát a právo
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Osnova Systémy práva Stát a právo Právní vztah

3 Angloamerický právní systém
Common law Equity Judge-made law Case law Doktrína precedentů Právní obyčeje Málo ovlivněno ŘP Statute law

4 Angloamerický právní systém
Prameny Obyčeje Precedenty Statute law – psané Právní literatura

5 Kontinentální systém Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí)
Zákon, psané právo Code Civil 1804 ABGB Rakousko 1811 BGB Německo1900 Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 členění na veřejné a soukromé právo

6 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí vedle kodifikovaného práva
19.stol sekularizace práva islámských zemí Prameny Korán Sunna – tradice o výrocích Mohameda Idžma – právní principy v islámské spol. Kijás – analogie Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok Typické nerovné postavení M a Ž Tělesné tresty Vysoké trestní sazby Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci

7 Stát

8 Stát Georg Jellinek Obyvatelstvo Území Moc

9 Státní občanství Časově trvalý, místně neomezený úzký vztah mezi osobou a státem Zpravidla nezrušitelný Právo na ochranu od státu Diplomatická ochrana Povinnost občana – věrnost, obrana, výkon fcí (svědek, porota, volit (do r.´89 povinnost) Bipolitismus – dvojí občanství

10 Státní občanství Nabývání občanství A) Narození filiace
Ius sanquinis (právo krve) odvozené od rodičů Ius soli (právo půdy) od místa, kde se narodil B) Naturalizace (na žádost) Splnění podmínek C) Ostatní Sňatek s cizincem Legitimace – uznání otcovství Hromadné udělení

11 Právní norma Struktura Hypotéza  Dispozice  Sankce

12 Právní norma Platnost – legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů – promulgační norma (promulgace) Účinnost – pravidlo chování se stává závazným – norma sama, event. Obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost  vacatio legis  účinnost tzv.legisvakanční lhůta

13 Právní norma

14 Právní norma Zvláštní forma (pramen práva)
Obecná (normativní) závaznost § 219 TZ Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. Teritoriální princip – na území určitého státu Neurčitý počet – všichni, všichni vojáci, prezident apod. Možnost státního donucení – sankce Není-li obsažena pak tzv.imperfektní norma

15 Právní norma - druhy Vyšší x nižší právní síly (ius superior derogat inferiori) Opravňující x zakazující Dispozitivní x kogentní

16 Právní norma Bez klasické struktury (HDS) Blanketové normy
Neobsahuje vlastní pravidlo Zmocňuje orgán k vydání prováděcího předpisu Odkazující Stanoví zvláštní zákon

17 Právní norma S taxativním výčtem Mirek, Láďa a Zdeněk
S demonstrativním výčtem Zejména Mirek a Láďa Kolizní x přímé normy Lex specialis x lex generalis

18 Právní norma Kolizní normy Mezinárodní právo soukromé Struktura
Rozsah  Navázání § 19 ZMPS Způsobilost osoby uzavřít manželství, (…) se řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem.

19 Právní vztahy Subjekty minimálně 2 Objekt (předmět) – věc
Obsah – vlastní práva a povinnosti

20 Právní skutečnosti Právně relevantní jevy se kterými normy spojují vznik, změnu a zánik právních vztahů

21 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí

22 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí

23 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí

24 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí

25 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí

26 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí


Stáhnout ppt "Základy práva Právní systémy Stát a právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google