Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Info o metodě 2. Etapy nácviku 3. Metodický postup 4. Didaktické hry 5. Příklady z praxe, pomůcky 6. Činnostní učení 7. Základní principy činnostního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Info o metodě 2. Etapy nácviku 3. Metodický postup 4. Didaktické hry 5. Příklady z praxe, pomůcky 6. Činnostní učení 7. Základní principy činnostního."— Transkript prezentace:

1

2 1. Info o metodě 2. Etapy nácviku 3. Metodický postup 4. Didaktické hry 5. Příklady z praxe, pomůcky 6. Činnostní učení 7. Základní principy činnostního učení 8. Odkazy

3  MOTTO: „ Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem, nenajdeme.“  „Kožíškova metoda“ (ve 20. letech minulého století básník a učitel Josef Kožíšek takto sestavil první čítanku s názvem Poupata)  PhDr. Jarmila Wagnerová – 1995/96 – projekt nácviku čtení genetickou metodou (vychází z myšlenek J. Kožíška a V. Příhody)  zapisovací metoda – vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků  jako jediná metoda umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení)  již od začátku - čtení s porozuměním  informovat rodiče – nutnost hláskové analýzy a syntézy slova (při nácviku čtení se nepoužívá slabika viz tabulka další stránka)

4 analyticko-syntetická metodagenetická metoda SLABIKOVÁNÍ Nejdříve děti z hlásek skládají slabiku, skládáním slabik vzniká slovo, např.: T- E = TE, T - A = TA, TE + TA = TETA. HLÁSKOVÁNÍ, ČTENÍ CELÉHO SLOVA NAJEDNOU Čteme po hláskách celé slovo najednou, neslabikujeme! T- E -T -A = TETA. 4 TVARY PÍSMEN NAJEDNOU děti se hned učí 4 tvary písmen JEN VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA děti se učí nejdříve jen jeden tvar písmen (velká tiskací) KRÁTKÁ DOBA NA UVONĚNÍ RUKY uvolňovací cviky před psaním 3 týdny až 1 měsíc DOSTATEK ČASU NA UVOLNĚNÍ RUKY uvolňovací cviky před psaním 4 - 5 měsíců dlouho trvá, než jsou děti schopny číst smysluplný text ČTENÍ S POROZUMĚNÍM děti od počátku čtou s porozuměním, brzy se naučí číst děti se více spoléhají na pomoc učitele - zapíše jim úkoly, podepíše nebo orazítkuje práce.... VELKÁ MOTIVACE děti čtou velmi brzy, píší krátké vzkazy, jsou samostatnější - samy si zapisují od počátku úkoly, podepisují si své práce výuka psacího písma začíná již počátkem října, kdy ruka není dostatečně uvolněná výuka psacího písma začíná až kolem 2.pololetí, kdy je ruka dostatečně uvolněná CO JE JINAK?

5  1. seznámení s velkou tiskací abecedou  2. nácvik čtení  3. přechod ke čtení malými tiskacími písmeny

6 Cíl: vzbudit zájem dětí o čtení  vyvození písmen podle jmen pohádkových postav  poznávání a vybarvování písmen  důraz na krátké a dlouhé samohlásky  předměty rozmístěné ve třídě opatřeny „jmenovkami“  zápis jmen, pohádkových postav, krátkých slov (na tabulky, do sešitu)  modelování velkých písmen  „psaní“ mokrou hubkou, štětcem na tabuli  „psaní“ do nasypané soli  „kouzelný drátek“  zápis písmen na „čtverečky“, sestavování slov, četba  záměny písmen, tvorba nových slov (skládání)  KRESEBNÉ A UVOLŇOVACÍ CVIKY

7 Hry zaměřené na rozvoj:  senzorického vnímání (např. procvičení smyslů)  cvičení paměti, rozvoj slovní zásoby  rozlišování hlásek a písmen = cvičení analýzy a syntézy ( např.„mimozemšťan“, slovní kopaná)  představivosti  koncentrace pozornosti  dechová cvičení

8  Základy metod a forem – J.A. Komenský – „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“  základem je metoda objevování  konkrétní činnosti, samostatné úvahy, tvorba vlastních otázek  procvičování učiva na konkrétních příkladech a situacích  žák koná, činí, přemýšlí a tvoří  samostatná práce i práce v týmu  vizualizace myšlení prostřednictvím pomůcek dává učiteli možnost stálé kontroly nad prací všech žáků

9 Základní principy:  vlastní činnost žáků  objevování, tvořivost  životní zkušenost jako výchozí situace  aplikace poznatků v praxi  přiměřený čas k učení, trvalé osvojení vědomostí  využití mezipředmětových vztahů  práce s informacemi, využití souvislostí, propojení poznatků různého druhu  zohlednění individuálních možností žáků  vlastní organizace učení  sebekontrola, sebehodnocení  diagnostika žáků  vnitřní diferenciace ve třídě  výběr vhodných metodických materiálů

10 Internetové zdroje: /http://ctenibezslabikovani.wz.cz www.detskestranky.cz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/archivvyzkumu/kpsp04-05/prace/lucie.pdf http://www.rvp.cz/clanek/576/1521 http://www.rvp.cz/clanek/576/1521 Školy, které prezentují i zkušenosti s genetickou metodou: http://www.zsprobostov.cz/node/22 http://www.zst.cz/foto0703.htm http://www.zs-ns2.cz/skola/projekty.php?id=zacspolu Diskuse http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/prisp.asp?id=10498772

11 Čtení pro děti: http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/vychova-ostatni/KP0310_moje- prvni-cteni/ http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/vychova-ostatni/moje-druhe- cteni/ Didaktické hry: Květoslava Santlerová: 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1008&idr=8&idci=21 Pomůcky: www.sbscr.cz www.zsceske-mladeze.cz www.tvorivaskola.cz Srovnání genetické a analyticko-syntetické metody: http://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/archivvyzkumu/kpsp05- 06/prace/Kuldova.pdf


Stáhnout ppt "1. Info o metodě 2. Etapy nácviku 3. Metodický postup 4. Didaktické hry 5. Příklady z praxe, pomůcky 6. Činnostní učení 7. Základní principy činnostního."

Podobné prezentace


Reklamy Google