Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční gramotnost Václav Štefela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční gramotnost Václav Štefela."— Transkript prezentace:

1 Finanční gramotnost Václav Štefela

2 Osnova kurzu Historie a funkce peněz Banky a finanční produkty
Platební styk Finanční plánování, rozpočtování Finanční plánování, rozpočet II Spoření a investování Půjčky a zadlužení

3 Historie a funkce peněz

4 „Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodilo lidu božímu jako časté měnění a podvodné lehčení mince.“ Kosmas v Kronice české – kolem r. 1120

5 Teoretická definice peněz
PENÍZE – Jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby, nebo při úhradě dluhu. Funkci peněz přebírají i jiná aktiva Dříve dobytek, látky, obilí, sůl, šperky Nyní šeky, karty, cestovní šeky, cenné papíry „neviditelné“ bezhotovostní převody

6 Vývoj placení v čase Naturální směna (barterový obchod)
Zbožové peníze (určitý druh zboží jako všeobecný ekvivalent) – sůl, kožešiny, zvířecí zuby, plátno Zlato – všeobecně uznávané, dělitelné, stálé, skladovatelné Mince (drahý kov, lehčené, obyčejný kov) - > peníze

7 Funkce peněz Prostředek směny (placení za zboží a služby, úhrada závazků) Zúčtovací jednotka (v penězích vyjádřený vztah mezi aktivy – cena zboží, práce, měn…) Uchovatel hodnoty (poklad, zásoby kupní síly) Udržení likvidity (držba části aktiv v okamžité a použitelné formě)

8 Emise peněz v současnosti
Centrální banka Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze poskytováním úvěrů bankám, odkupem cenných papírů Obchodní banky Vklady klientů na účty Poskytování úvěrů klientům Hotovosti je v oběhu cca 400 mld. Kč, v bezhotovostní formě obíhají 2 bil. (200 mld.) Kč, další 1,1 bil. Kč je uloženo na úsporách

9 Peníze jsou zboží a jako takové mají svou cenu

10 Inflace Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období.  Pro zjištění změn cenové hladiny v čase slouží spotřební koš, představující reprezentativní skupinu zboží a služeb, za které běžně utrácí průměrný spotřebitel.

11 Hodnota inflace Současná míra inflace: 3,3 %
Míra inflace v jednotlivých letech (zdroj:ČNB) Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inflace 2,8 1,9 2,5 6,3 1,0 1,5 3,3

12 Dopady inflace „Zdražení“ Znehodnocení mých pevných příjmů
Za 100 Kč po inflaci si koupím méně než před ní Znehodnocení úspor Může naopak potěšit dlužníka (vrátí menší reálnou hodnotu) -> s růstem inflace se zvyšuje úrok u poskytovaných půjček

13 Bankovní sektor

14 Bankovní sektor v ČR Cca 30 obchodních (komerčních) bank
Cca 15 družstevních záložen (kampeliček) Dohled provádí Česká národní banka (ČNB) V čele guvernér (dnes Miroslav Singer) 100% pojištění vkladů (max. do výše 100 tisíc EUR) Fond pojištění vkladů Povinné minimální rezervy – 2 % z vkladů u bank

15 Česká národní banka Dohlíží na bankovní trh
Vyhlašuje základní úrokové sazby (dnes 0,05 %) Půjčuje peněz obchodním bankám („banka bank“) Prodává státní dluhopisy a spravuje jeho účty („banka státu“) Zajišťuje fungování platebního systému Tisk papírových peněz, ražba mincí a jejich distribuce

16 Jak zvolit správnou banku
Základní otázka: „Co od banky očekávám?“ Odpověď: „Chci jen účet, co nebude stát moc peněz.“ „Chci co nejvíc uspořit.“ „Chci poradit, jak nakládat s finančními prostředky“

17 Velké banky x malé banky
Velké banky – tradiční známé instituce Česká spořitelna Komerční banka Československá obchodní banka GE Money Bank Malé banky – nové na trhu, budují si jméno mBank AirBank Fio banka Zuno banka

18 Velké banky x malé banky
Výhody malých bank: Výhody velkých bank:

19 Jak zvolit správnou banku
Základním krokem navázání vztahu je založení běžného účtu Pokud máte u banky účet, tvoříte si historii Banky často zvýhodňují klienty, kteří mají u nich vedený účet (lepší sazba u hypo) Pokud nejste spokojeni se svou bankou, máte právo ji změnit (kodex mobility) https://www.youtube.com/watch?v=38BnrwocglU

20 Základní dělení bankovních účtů
korunové x devizové osobní x firemní Junior účty x dětské účty x studentské účty běžné x kreditní (kartové) x úvěrové spořicí a termínované

21 Osobní účty Typ bankovního účtu vedený na RČ
Každá fyzická osoba může mít několik účtů Slouží pro běžný platební styk (mzda, nájemné, telefon, SIPO) Disponujeme s vlastními finančními prostředky (kontokorent) Zpravidla neúročené, případně jen minimální úrok (0,01 % p.a.) Ve většině případů bývá jejich vedení zpoplatněno

22 Firemní účty Bankovní účet vedený na IČO
Slouží pro platební styk podnikatelů (FO, PO), neziskových organizací, společenství vlastníků jednotek a dalších Účet může založit oprávněná osoba uvedená v obchodním rejstříku (PO) Vedení těchto účtů bývá dražší než u účtů osobních Transparentní účet

23 Kartové (kreditní) účty
Druh úvěru Držitel karty disponuje s půjčenými penězi od banky Čerpání dle aktuálních potřeb Možnost bezúročného období (až 45 dnů) Po bezúročném období vysoký úrok Výběr z bankomatu draze zpoplatněn Pravidelná splátka (min. 5 % z čerpané částky) Odměny za platby kartou Uzavírání smluv po telefonu, na ulici

24 Kartové (kreditní) účty
Jak to vypadá v praxi? Jak funguje bezúročné období Čerpám 5000 Kč Minimálně 3% splátka Úrok 25 % p.a. 50 Kč za vedení

25 Kontokorent Povolené přečerpání účtu (povolený debet)
Čerpám dle svých potřeb Zaplatím jen to, co jsem vyčerpal Úrok často vysoký (16 % p.a.) Jednou za rok splatit

26 Kontokorent

27 Dětské a studentské účty
Zpravidla možno založit ve věku dítěte 0-15 let Dítě se učí hospodařit s penězi Vedení účtu zdarma, lepší úročení Výhodné vedení účtu po dobu studia Nutnost předložit potvrzení o studiu Možnost sjednání kontokorentu

28 Výhody spořicích účtů Peníze „bokem“ (rezerva)
Lepší zhodnocení (15% daň) Kdykoli k dispozici Vedení bez poplatků Pojištěný vklad

29 Spořicí účty Široká nabídka na českém bankovním trhu
Nejznámější (ING konto, AXA, Airbank, …) Vyšší úrok než na běžném účtu Úrok se mění dle aktuálních úrokových sazeb Obsluha zpravidla možná přes internet

30 Termínované (vkladové) účty
Bankovní účet sjednaný na určitou dobu s možností revolvingu Různé možnosti termínů (týdenní, měsíční, roční, 3letý a jiné) Čím delší doba splatnosti, tím vyšší úrok V době splatnosti možnost vybrat celý vklad a účet zrušit, možnost předčasného výběru Ze zákona pojištěný vklad 15% daň z příjmů

31 Vkladní knížky Tradice vkladních knížek Druhy VK: Bez výpovědní lhůty
S výpovědní lhůtou Dětské, výherní

32 Vkladní knížky Výhody:
Oblíbené u starších ročníků (knížka je fyzicky doma) Lepší než mít peníze pod polštářem Vedení a výběry zpravidla bez poplatku Pojištěný vklad Nevýhody: Omezený výběr (u výpovědní lhůty) Nižší úroky Riziko ztráty knížky (umořovací řízení)

33 Další „spořicí“ produkty
Stavební spoření Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření Investiční produkty Různé druhy pojištění (i investiční)

34 Různé úvěrové produkty
Spotřebitelský úvěr Půjčka na bydlení Leasing na auto Hypotéka Podnikatelský úvěr

35 Hotovostní platební styk

36 Oběživo v ČR

37 Struktura bankovek v oběhu (k 31.12.2012)
Nominální  hodnota V oběhu  v mil. Kč Podíl  v % V oběhu  v mil. kusů Počet kusů  připadajících na  1 obyvatele ČR bankovky 5 000 Kč ,1 29,3% 24,8 6,8% 2,4 2 000 Kč ,6 31,5% 66,6 18,4% 6,4 1 000 Kč ,0 29,6% 124,9 34,5% 12,0 500 Kč 11 233,3 2,7% 22,5 6,2% 2,2 200 Kč 11 087,0 2,6% 55,4 15,3% 5,3 100 Kč 5 133,7 1,2% 51,3 14,2% 4,9 50 Kč 591,6 0,1% 11,8 3,3% 1,1 20 Kč 104,1 0,0% 5,2 1,4% 0,5 bankovky  celkem ,3 97,0% 362,6 100,0% 34,9

38 Ochrana měny Vodoznak Okénkový proužek s mikrotextem Barevná vlákna
Soutisková značka Skrytý obrazec Proměnlivá barva Mikrotext Speciální papír

39 Základní principy hotovostního platebního styku
Hotovostní platební styk je definován zákony Omezení plateb v hotovosti Max do 15 tis. EUR (cca 375 tis. Kč) Identifikace klientů jako ochrana proti praní špinavých peněz Vklad v hotovosti nad 1000 EUR Příkaz k úhradě bance 100 tis Kč a více Všechna tato ustanovení jsou definována v souladu s pravidly o peněžním oběhu Evropské unie

40 Oběh hotovosti Zákazníci vybírají hotovost z účtu, nebo ji na něj vkládají Získané peníze dávají v obchodech do oběhu Obchodníci přijímají hotovost za zboží, tržbu ukládají v bankách Komerční banky přijímají peníze od občanů  a firem, vyplácí výběry, přebytek odvádí do ČNB ČNB třídí peníze, poškozené likviduje, nové dává do oběhu

41 Výhody a nevýhody hotovostního placení
Bankovky a mince jsou kdykoli k dispozici Nebezpečí odcizení bez náhrady Jsou jako domácí měna všeobecně přijímány Bankovky a mince jsou použitelné pouze na území platnosti Lze hradit závazky (půjčka mezi občany, dar, úhrady) bez prostředníka (pokladny) Směna pro použití v zahraničí vyžaduje náklady Výši volných prostředků má držitel neustále pod kontrolou Riziko přijetí a placení padělkem Omezené užití do výše okamžitého objemu hotovosti

42 Bezhotovostní platební styk

43 Nástroje platebního styku
Příkaz k úhradě Příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě/inkasu Trvalý příkaz k úhradě/inkasu Platební karta BĚŽNÝ ÚČET

44 Příkaz k úhradě, inkasu Příkaz k úhradě dává plátce
(majitel účtu, disponent), aby banka převedla z jeho účtu stanovenou částku na účet příjemce nejjednodušší forma bezhotovostního placení, využitelná ve většině distribučních kanálů Podnět k inkasu dává příjemce který přikazuje bance, aby z účtu plátce inkasovala stanovenou částku a připsala ji ve prospěch účtu příjemce Nutnost povolení k inkasu, nastavení limitů SIPO – sdružené (soustředěné) inkaso plateb obyvatelstva

45 Příkaz k úhradě, inkasu Možnosti podání Hromadné příkazy
Osobně – na přepážce, sběrný box (padělaný podpis!) Telefonicky Internetové bankovnictví GSM bankovnictví Mobilní bankovnictví Bankomat Hromadné příkazy Symboly plateb Variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol Popis platby

46 Internetové bankovnictví
Možnost obsluhy svého BÚ 24/7 Nejsme limitováni otevírací dobou pobočky Zpravidla levnější obsluha účtu SMS, y o zůstatku, změně Nevýhody?

47 Platební karta Vydávající asociace: Elektronická x embosovaná
Mastercard (mastercard, maestro) Visa (visa clasic, visa electron) American expres Elektronická x embosovaná Kreditní x debetní

48 Technologie platebních karet
Magnetický proužek (bez použití PIN) Čipová technologie Hybridní (kombinace předchozího)

49 Bezkontaktní platební karty
U vybraných obchodníků možnost provést platbu do 500 Kč pouhým přiložením karty Urychlení malých plateb Pojištění bezkontaktních plateb Banka garantuje vrácení peněz při zneužití karty

50 Limity platebních karet
Denní, týdenní, měsíční Výběr z bankomatu (PIN) Platba u obchodníka (PIN, podpis) Platba na internetu (CVV kód) Možnost zřídit pojištění proti zneužití PK

51 Kreditní platební karty
Druh úvěru poskytnutého bankou Samostatný kartový účet Primárně určeny k bezhotovostním platbám Čerpání dle potřeb klienta Bezúročné období (až 45 dní) Výběr z bankomatu ihned úročen + poplatek Vysoké úroky Splátka min. 5 % vyčerpaného limitu měsíčně U debetní PK užívám jen svoje peníze

52 Průběh transakce platební kartou

53 Desatero pro držitele platební karty
Karta je víc než hotovost. K platební kartě se    chovejte stejně jako k penězům. Je snadno odcizitelná Jako oko v hlavě. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Lehce se z ní opisují údaje (mobilem) PIN je klíč k vašemu účtu. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. Transakce potvrzená PINem je jako vlastnoručně podepsaná Důvěryhodnost. Platební kartu používejte pouze na  důvěryhodných obchodních místech a bankomatech Upravený terminál Zadávání PINu. PIN zadávejte vždy diskrétně. Nikdy nevíte, kdo se  Vám dívá na ruce

54 Desatero pro držitele platební karty
Platba kartou. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Reklamace bez potvrzení o transakci je neúčinné Pozor na dokumenty. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty - potvrzení o kartové transakci. Neodkládejte kontrolu. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky. Opožděná reklamace nebývá přijata Ztráta karty.  Při ztrátě nebo odcizení platební karty kartu ihned zablokujte Nebezpečí výběru z účtu, nebo transakcí na internetu Informujte se. Doplňkové služby a produkty slouží ke zvýšení bezpečnosti zneužití karty.

55 Výhody a nevýhody bezhotovostního placení
Není třeba platit na pokladně, nebo na poště, Platbu lze poslat odkudkoliv Nehrozí odcizení peněz zlodějem Ztráta peněženky není tak bolestivá Platba není omezena pracovní dobou pokladny Není třeba pro úhradu směnit aktiva z běžného účtu za hotovost Lze využít i jiných platebních instrumentů (karty, e-banking) Není třeba nosit hotovost, platbu lze realizovat doručením příkazu bance Uživatel e-bankingu odesílá platbu z kteréhokoli přípojného bodu do banky (internetu) Kapesní zloděj nemá šanci Zapomětlivost a nepozornost je eliminována (pokud nezapomenete doručit příkaz  bance) Výběr z bankomatu není vždy zadarmo, poplatky některých bank jsou citelné Při platbě v zahraničí je platba bezhotovostní (kartou) výrazně levnější, neplatí se výběr hotovosti v bankomatu a platba je realizována v devizách, tedy výhodněji, než ve valutách (bankovkách a mincích cizí měny)

56 Výhody a nevýhody bezhotovostního placení
Ne každý obchodník přijímá bezhotovostní platby Platební terminál není vždy k dispozici Platba je závislá na zůstatku b.ú., ten on line neznáme Nebezpečí podvodné manipulace s účtem Platba probíhá s omezenou kontrolou platícího Nelze platit ve všech místech bezhotovostně, (pošta, parkoviště, MHD, drobný obchodník) Někdy není instalovaný systém platebních terminálů pro poruchu dostupný  Při překročení limitu účtu banka bez varování odmítne transakci Účet, ovládaný pouze podpisem majitele, je lehce zneužitelný, podpisový vzor účtu by se měl odlišit od běžného podpisu

57 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční gramotnost Václav Štefela."

Podobné prezentace


Reklamy Google