Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy ve fyzikálním vzdělávání na základních školách a na gymnáziu Josef Janás Katedra fyziky PdF MU [ Současné trendy našeho základního a středního školství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy ve fyzikálním vzdělávání na základních školách a na gymnáziu Josef Janás Katedra fyziky PdF MU [ Současné trendy našeho základního a středního školství."— Transkript prezentace:

1 Trendy ve fyzikálním vzdělávání na základních školách a na gymnáziu Josef Janás Katedra fyziky PdF MU [ Současné trendy našeho základního a středního školství jsou formulovány v úředních dokumentech : [1] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha 2005 [2] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP, Praha 2006 [5] Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy). ZčU, Plzeň 2007

2 Nová strategie vzdělávání: klíčové kompetence a průřezová témata Klíčové kompetence: 1. k učení 2. k řešení problémů 3. komunikativní 4. sociální a personální 5. občanské 6.pracovní

3 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova

4 1. Co rozumíme pod pojmem fyzikální vzdělání? 2. Jak se ve fyzikálním vzdělávání tato nová strategie projevuje?

5 Obsah fyzikálního vzdělání Obsah vymezuje Rámcový vzdělávací program (RVP) Odpovídá obsah RVP současné fyzice a vnímání světa současných mladých lidí? Může výrazně změnit jejich vesměs negativní postoj k fyzice?

6

7

8 Provokativní otázky: Jak se nové trendy projevují v přípravě učitelů fyziky na vysokých školách? Musí být výuka fyziky na ZŠ a SŠ koncipována tradičně? (Sasko, optika)? Je současná redukce počtu hodin přírodovědných předmětů na ZŠ správný trend? Musí fyzikové přesvědčovat sami sebe o nutnosti fyzikálního vzdělávání?

9 Příkladem inovace fyzikálního vzdělávání mohou být inspirující semináře Odborné skupiny Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti JČMF v letech 1979-91.

10 Literatura [3] Kolářová, R. aj. Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP. Prométheus, Praha 2006 [4] Lepil, O, Svoboda, E. Příručka pro učitele fyziky na střední škole. Prométheus, Praha 2007 [6] Čs. čs. fyz. 58 (2008), č. 2, s. 90-94

11

12

13

14

15


Stáhnout ppt "Trendy ve fyzikálním vzdělávání na základních školách a na gymnáziu Josef Janás Katedra fyziky PdF MU [ Současné trendy našeho základního a středního školství."

Podobné prezentace


Reklamy Google