Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 5. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 5. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 e-zdroje z projektů VaVpI Brno, 5. listopadu 2013

2 IEEE Xplore DL

3 Projekt INFO4TECH –INFO4TECH Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (CZ.1.05/3.2.00/12.0226) –Řešitel projektu: VŠB – TU Ostrava –Partner projektu: MU Brno

4 Základní informace –http://ieeexplore.ieee.org/http://ieeexplore.ieee.org/ –Obsahuje přes 3,5 milionu zdrojů Knihy (přes 1000) Sborníky z konferencí (přes 1200) Časopisy (přes 160) Standardy (přes 3800) –Zaměřeno především na oblast ICT „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ –Publikace dostupné ve formátu PDF a HTML

5 Autentizace a personalizace –Přihlášení předplatitele (MU) V rámci sítě MU bez nutnosti použít login a heslo Přes poskytovatele identit –„Sign In Through Your Athens / Shibboleth Provider“ –Zvolit možnost „Masaryk University“ –Možnost vytvoření vlastního profilu Zdarma Libovolný mail

6 Možnosti vlastního profilu –Nastavení osobních preferencí Formát stahování citací Omezení obsahu, ve kterém se vyhledává Počet výsledků na stránku –Sledování historie dotazů Posledních 50 dotazů Je možné dotazy následně kombinovat –Nastavení upozornění na dotazy/zdroje Zasílá se na email

7 Ukázka –Vyhledání „Flying“ („frogs“)Flying Následné filtrování dle kategorií Uložení vyhledávání a nastavení upozornění –Informuje v případě změny výsledků na daný dotaz Přehledné zobrazení základních informací o zdroji –Tutoriály www.ieee.org/go/clientservices

8 Děkuji za pozornost Jaromír Plhák, FI MU xplhak@fi.muni.cz

9 EIZ z projektu Natura

10 Projekt Natura –NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd (CZ.1.05/3.2.00/12.0228) –Řešitel projektu: UP Olomouc –Partner projektu: MU Brno

11 Přístup k e-zdrojům 1)Portál EIZ http://ezdroje.muni.cz 2) Web knihovny http://knihovna.sci.muni.cz/eiz 3) Přímý odkaz

12 ENVIROnetBASE –Plné texty – 929 monografií a referenčních příruček –22 tematických oblastí – životní prostředí, ekologie, vědy o Zemi, ochrana zdraví a související obory –Tituly nabízeny též v samostatných souborech EnvironmentalENGINEERINGnetBASE znečištění ovzduší, meteorologie, odpady EnvironmentalSCIENCEnetBASE ekologie, geologie, životní prostředí, nebezpečné odpady

13 ENVIROnetBASE –Přístup 2013-2017 (+2 roky udržitelnost) –Celá MU –Vzdálený přístup –http://environetbase.comhttp://environetbase.com

14 IOPscience –Více než 100 časopisů –65 titulů aktuální čísla + archiv, zbytek pouze archiv –Fyzika, medicína, biomedicína, matematika, astronomie, astrofyzika –Hluboká retrospektiva (The Astronomical Journal od r. 1949) –2013-2017 (+2 roky) –Vzdálený přístup –http://iopscience.orghttp://iopscience.org

15 Nature Publishing Group –41 prestižních časopisů (29 titulů z projektu Natura + 12 titulů z projektu MEDINFO) –Biomedicína, lékařství, přírodní vědy –Vysoký impact faktor –Přístup 2013-2017 (+ 2 roky udržitelnosti) –Plné texty, aktuální ročníky + archiv 4 roky zpět –Přístup do archivu po skončení projektu

16 Nature Publishing Group –Celá MU –Vzdálený přístup –Tituly: „vlajkový“ časopis Nature (IF = 38,597) Nature Cell Biology Nature Genetics EMBO journal aj. –http://nature.com (A-Z index X browse by subject)http://nature.com

17 Děkuji za pozornost Martina Antlová, ÚK PřF MU antlova@sci.muni.cz

18 EBSCO kolekce

19 Projety SCI-INFO a MERELI –SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) –Řešitel projektu: ZČU Plzeň –Partner projektu: MU Brno –MERELI Mendelu Research Library (CZ.1.05/3.2.00/12.0227) –Řešitel projektu: MENDELU Brno –Partner projektu: MU Brno

20 EBSCO –EBSCO Academic Search Complete –EBSCO eBooks –EBSCO Environment Complete –http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz –http://search.epnet.comhttp://search.epnet.com

21

22 EBSCO –Vstup do databází –Výběr databází –My EBSCOhost –české rozhraní

23 Výběr databáze

24 Academic Search Complete Obsah: typ dokumentů a oborové pokrytí –8,500 fulltextových periodik –7,300 recenzované časopisy –12,500 časopisů s abstrakty –13,200 publikací (publikace, materiály z konferencí) –geografie, geologie, matematika, fyzika, zoologie –plné texty až do r. 1887 –aktualizace denně

25 My EBSCOhost

26 Academic Search Complete Vyhledávání: –jednoduché –pokročilé –vyhledávání časopisů (Publication) –vyhledávání podle předmětových hesel –zjištění citovanosti –rejstříky –vyhledávání obrázků

27 Academic Search Complete Vyhledávání - Help: –Typy vyhledávání –Režimy vyhledávání –Omezení vyhledávání –Zobrazení výsledků

28 Zobrazení výsledků

29

30 EBSCO eBooks

31 Stáhnout tuto eKnihu (offline)

32 Environment Complete –Životní prostředí Zemědělství, ekologie, obnovitelné a přírodní zdroje, geografie, odpadové hospodářství –Bibliografická DB (2,4 mil.) –Fulltextová DB (930 časopisů a 190 encyklopedií/monografií)

33 Environment Complete –Tezaurus (6800 předmětových hesel) –Autorské profily (5000) –EBSCO – Centrum uživatelské podporyCentrum uživatelské podpory –Mgr. Pavel Synek / psynek@ebscohost.com

34 Děkuji za pozornost Radmila Kouřilová, ÚK PřF MU kourilov@sci.muni.cz

35 ProQuest STM

36 Projekt STMFull –STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) –Řešitel projektu: UTB Zlín –Partner projektu: MU Brno

37 ProQuest Portál EIZ MU –http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz Základní informace –http://www.proquest.czhttp://www.proquest.cz Přímý přístup –http://search.proquest.comhttp://search.proquest.com

38 ProQuest STM Package Skládá se z dílčích databází: –ProQuest Natural Science Collection –ProQuest Technology Collection –ProQuest Science Journals –Proquest Health & Medical Complete

39 ProQuest Central –Více než 17 500 časopisů, z toho přes 11 500 s plnými texty –Plné texty 56 000 disertačních prací –9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí –44 000 profilů firem (Hoover's) –Aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots) –Přes 800 titulů novin včetně The Wall Street Journal and Los Angeles Times

40 ProQuest Central –Multioborová databáze (asi 160 oborů) –Dílčí databáze seskupeny do 9 hlavních skupin –Retrospektiva od 1905 do současnosti –Aktualizace denně

41 ProQuest Vyhledávání: –Basic Search –Advanced –Command Line / Data & Reports / Figures & Tables / Find Similar / Look Up Citation / Obituaries –Publications –Browse

42 ProQuest Výsledky vyhledávání: –Formats –Citation/abstract –Full text (HTML formát a PDF formát) –Find a copy –Cite –Export/Save –Translate –References (sledování citovanosti) –References / Cited by / Documents with shared references

43 Děkuji za pozornost Hana Vochozková, KIC ÚVT MU vochozkova@ics.muni.cz Interaktivní tutoriál Jiří Kratochvíl, KUK MU 2001 http://www.ukb.muni.cz/kuk/vyuka/materialy/ http://www.ukb.muni.cz/kuk/vyuka/materialy/

44 Další databáze

45 Projekty VIZ a MEDINFO –VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0229) –Řešitel projektu: UJEP Ústí nad Labem –Partner projektu: MU Brno –MEDINFO Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) –Řešitel projektu: MU Brno

46 Oxford Journals Archive –Kolekce plných textů archivních časopisů –Medicine archive, 58 titulů, r. 1878-1995, 1,2 mil. stránek článků –Science archive, 54 titulů, r. 1865-1995, 1,5 mil. stránek článků –Integrované vyhledávání via PubMed a Google Scholar, download citací pomocí EndNote, ProCite, BibTeX nebo RefWorks –Optimalizace pro mobilní zařízení včetně off-site přístupu

47 Oxford Journals Archive –Trvalý nákup z projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem –Koordinátorka Zdeňka Dohnálková, dohnalko@ukb.muni.cz

48 Annual Reviews –Biomedical/Life Sciences collection –Plné texty biomedicínských a přírodovědných časopisů –26 titulů (titul Animal Biosciences je nový od roku 2013) –Souhrny primární vědecké literatury z oblasti lékařských, biomedicínských, přírodních věd (psychologie a klinická psychologie, fyziologie, neurovědy, genetika, imunologie, biofyzika, biochemie, entomologie, ekologie, analytická chemie a další).

49 Annual Reviews –Tituly patří mezi nejvíce citovanou vědeckou literaturu (dle Journal Citation Reports) –Aktuální čísla a archiv za poslední 4 roky Pomůcky: http://www.annualreviews.org/page/redesigntutorial + další pomůcky EBSCO

50 MEDINFO e-archivy –Trvalý nákup archivů základních vědeckých časopisů –Angewandte Chemie International Edition (Wiley Journal Backfiles, 1962-1997) –Methods in Enzymology Backfile (Elsevier, 1955-1999) –High Energy/Nuclear Physics and Astronomy Backfile Collection (Elsevier, 1955-1994) 38 titulů –Organic Chemistry Backfile Collection (Elsevier, 1957-1994), 8 titulů

51 Děkuji za pozornost Zdeňka Dohnálková, KUK MU dohnalko@ukb.muni.cz

52 Vědecké časopisy

53 Projekty MEDINFO a CHemEIZ –MEDINFO Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) –Řešitel projektu: MU Brno –CHemEIZ Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (CZ.1.05/3.2.00/12.0231) –Řešitel projektu: Univerzita Pardubice –Partner projektu: MU Brno

54 MEDINFO - časopisy –76 titulů prestižních časopisů –online předplatná, plné texty aktuálních ročníků –2013- 2017 (+2 roky udržitelnost) –tituly z medicíny,biomedicíny, biologie, matematiky, fyziky, věd o zemi a chemie –špičkové tituly, mnohé vysoký IF, např. American Naturalist, Physiological Reviews, PNAS, Science a další

55 MEDINFO - časopisy Přístup: –celá MU Přehled titulů + odkazy: –http://ezdroje.muni.cz – Časopisy MEDINFOhttp://ezdroje.muni.cz –http://medinfo.ics.muni.cz/ - Pro uživatele - E-časopisy pro MUhttp://medinfo.ics.muni.cz/

56 MEDINFO - chemické tituly ACS journals (American Chemical Society) –43 prestižních titulů –2013-2017 (+2 roky) –Plné texty od r. 1996- aktuální ročníky –Přístup: celá MU –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – ACS Journals http://pubs.acs.org/http://pubs.acs.org/ - ACS Journals –Výstup jednání: oboustranně schválená zpráva z jednání, obsahuje požadavky na zapracování do TA (případně do dalších dokumentů), včetně termínu dodání.

57 ChemEIZ - časopisy ACS archives (American Chemical Society) –Archivní čísla 22 prestižních titulů (ACS Legacy Archives) –Plné texty první ročník- 1995 –Přístup: celá MU (2013-2017 + 2 roky) –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – ACS Legacy Archives http://pubs.acs.org/http://pubs.acs.org/ – ACS Journals

58 ChemEIZ - časopisy RSC archives (Royal Society of Chemistry) –Archivní čísla 72 titulů –Plné texty první ročník- 2007 –Přístup: LF, PřF, KUK (2013-2017 + 2 roky) –Seznam + odkazy: http://ezdroje.muni.czhttp://ezdroje.muni.cz – RSC Archives http://pubs.rsc.org http://pubs.rsc.org – Journals - Archives –Výstup jednání: oboustranně schválená zpráva z jednání, obsahuje požadavky na zapracování do TA (případně do dalších dokumentů), včetně termínu dodání.

59 Děkuji za pozornost Petr Sejk, KUK MU sejk@ukb.muni.cz

60 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "E-zdroje z projektů VaVpI Brno, 5. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google