Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Baroko v Evropě Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_14 Ověřen ve výuce dne: 6.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se základními rysy baroka a s podmínkami jeho vzniku. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o baroku. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: tridentský koncil, jezuitský řád, rokoko, Remrandt, Rubens, J ohann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi

4 Baroko v Evropě

5 Vznik baroka podmínila situace v Evropě 16. století (protestantské reformy, odklon některých zemí od duchovní závislosti na katolické církvi). Tridentský koncil (1545 -1563) potvrdil autoritu katolické církve. Byla obnovena inkvizice

6 1540 byl ve Španělsku Ignácem z Loyoly založen jezuitský řád. Obnovovaly se kulty svatých Zakládala se četná poutní místa

7 Charakteristické rysy baroka Baroko mělo ohromovat, fascinovat, působit na smysly. Převládá složka citová nad racionální. Odklon od kritického myšlení k vlastnímu nitru Kontrasty, hry světla, zdobnost („barokní kudrlinka“) Zdůraznění pomíjivosti života

8 Rokoko (1730 – 1780) Závěrečné období baroka se někdy nazývá rokoko. Orientuje se na dvorské prostředí Hravost, miniatura, dekorativnost Ornamentální mušličkové motivy

9 Architektura Byly budovány okázalé církevní stavby, zámky doplněné zahradami a parky Mohutné kopule a okna Fresky, štuky, zlacení, umělý mramor Osobnosti: Gian Lorenza Bernini, Franceso Borromini, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijen

10 Chrám svatého Petra ve Vatikánu, architekt Lorenzo Bernini obr.1

11 Zámek Schönbrunn ve Vídni obr.2

12 Rembrandt van Rijn – obraz Stoupání obr.3

13 Peter Paul Rubens – Tři grácie obr.4

14 Hudební skladatelé J ohann Sebastian Bach Georg Friedrich Händel Antonio Vivaldi Claudio Monteverdi

15 Kontrolní otázky 1.Vysvětli situaci v Evropě 16. století, která podmínila vznik baroka. 2.Kdy a kým byl založen jezuitský řád? 3.Jaké jsou charakteristické rysy baroka? 4.Co rozumíme pod pojmem rokoko? 5.Jmenuj některé známé osobnosti z oblasti architektury a výtvarného umění.

16 Odpovědi 1.Protestantské reformy, odklon některých zemí od duchovní závislosti na katolické církvi. 2.1540, Ignác z Loyoly 3. Baroko mělo ohromovat, fascinovat, působit na smysly. Převládá složka citová nad racionální, odklon od kritického myšlení k vlastnímu nitru, kontrasty, hry světla, zdobnost („barokní kudrlinka“) 4. Závěrečné období baroka. 5. Gian Lorenza Bernini, Franceso Borromini, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijen

17 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Pietro_in_Vaticano_001.JPG?uselang=cs Obr. 2 Petr Vilgus. [cit. 2013-04-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sch%C3%B6nbrunn_3.JPG?uselang=cs Obr. 3[cit. 2013-04-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_van_Rijn_192.jpg?uselang=cs Obr. 4[cit. 2013-04-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Three_Graces,_by_Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg?us elang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Three_Graces,_by_Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg?us elang=cs POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s 37 – 38 PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s. 53

18 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google