Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ELE Ď : LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNOD Ě LOŽNÉ ROSTLINY Čeleď: VSTAVAČOVITÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ELE Ď : LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNOD Ě LOŽNÉ ROSTLINY Čeleď: VSTAVAČOVITÉ."— Transkript prezentace:

1 Č ELE Ď : LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNOD Ě LOŽNÉ ROSTLINY Čeleď: VSTAVAČOVITÉ

2 CHARAKTERISTIKA ČELEDI: JEDNOD Ě LOŽNÉ, VYTRVALÉ BYLINY ZIMU P Ř E Č KÁVAJÍ PROST Ř EDNICTVÍM HLÍZ NEBO ODDENK Ů V Ě TŠINA DRUH Ů ROSTE V TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH OBLASTECH N Ě KTERÉ DRUHY ROSTOU NA KMENECH STROM Ů OBR. 1

3 KVĚTY KV Ě TYJSOU SOUM Ě RNÉ, OBOUPOHLAVNÉ OKV Ě TÍ JE ZPRAVIDLA PEST Ř E ZBARVENÉ POPIS KV Ě TU: HORNÍ PYSK SLOUPEK (=TY Č INKA SROSTLÁ S PESTÍKEM) Obr. 1

4 PLOD PYL JE SLEPENÝ A JE P Ř ENÁŠEN OPYLOVA Č EM NAJEDNOU V PODOB Ě BRYLKY PO OPYLENÍ HMYZEM A OPLOZENÍ VZNIKÁ ZE SEMENÍKU TOBOLKA TOBOLKA OBSAHUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ SEMEN

5 PRSTNATEC MÁJOVÝ Obr. 2,3

6 VEMENÍK DVOULISTÝ Obr. 4

7 KRUŠTÍK ŠIROLISTÝ Obr. 1

8 PĚTIPRSTKA KLUBKOLISTÁ Obr. 5

9 STŘEVÍČNÍK PANTOFLÍČEK Obr. 7

10 HLÍSTNÍK HNÍZDÁK Obr. 8 HLÍSTNÍK JE NEZELENÁ ROSTLINA, TUDÍŽ NEPROVÁDÍ FOTOSYNTÉZU FOTOSYNTÉZU

11 VYSVĚTLI, CO JE FOTOSYNTÉZA FOTOSYNTÉZA JE P Ř EM Ě NA ANORGANICKÝCH LÁTEK NA LÁTKY ORGANICKÉ ORGANICKÁ LÁTKA NAP Ř ÍKLAD CUKR VODA SLUNE Č NÁ ENERGIE OXID UHLI Č ITÝ ZP Ě T

12 VANILOVNÍK PLOCHOLISTÝ Obr. 9 VÍŠ, K Č EMU SE POUŽÍVAJÍ JEJÍ TOBOLKY?

13 TOBOLKY SE POUŽÍVAJÍ JAKO KOŘENÍ NEZRALÉ TOBOLKY VANILKY OBR. 10

14 OCHRANA TÉM ĚŘ VŠECHNY DRUHY JSOU ZÁKONEM CHRÁN Ě NY NESMÍ SE TRHAT NUTNÉ JE TAKÉ CHRÁNIT JEJICH ŽIVOTNÍ PROST Ř EDÍ Obr. 6

15 Zápis do sešitu: Č ele ď : VSTAVA Č OVITÉ - tém ěř všechny druhy jsou zákonem chrán ě ny - musíme chránit i prost ř edí, ve kterém žijí - opylova č em je hmyz - kv ě ty jsou oboupohlavné, nerozlišené – okv ě tí (sloupek a pysk) - plodem je tobolka - Druhy: prstnatec májový, vemeník dvoulistý, st ř eví č ník pantoflí č ek, …

16 ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: 1. Popiš kv ě t vstava č ovitých. Odpov ěď : oboupohlavní, nerozlišený (sloupek a pysk) 2. Jaký plod mají vstava č ovité rostliny? Odpov ěď : tobolku 3. Ř ekni, kdo je hlavním opylova č em vstava č ovitých rostlin? Odpov ěď : hmyz 4. Ř ekni, pro č musíme chránit prost ř edí, ve kterém vstava č ovité rostou? Odpov ěď : protože jich je málo a práv ě proto jsou zákonem chrán ě ny 5. Poznej následující druhy. Odpov ěď : prstnatec májový, vemeník dvoulistý, st ř eví č ník pantoflí č ek, hlístník hnízdák

17

18

19 POUŽITÉ ZDROJE Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora. Č abradová,V. a kol, P ř írodopis pro 7. ro č ník, Fraus, Plne ň, 2005 /Cit. 2012-05-20/. Dostupný pod licencí public domain na WWW: OBR. 7 http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Orchi, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Cypripedium_calceolus_Bayern_01.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/User:Orchi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Cypripedium_calceolus_Bayern_01.jpg OBR. 8 http://commons.wikimedia.org/wiki/User:BerndH, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Neottia_nidus- avis_plants.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/User:BerndHhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Neottia_nidus- avis_plants.jpg OBR. 9 volné dílo, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Vanilla_planifolia_1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Vanilla_planifolia_1.jpg OBR. 10 http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bouba, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Vanilla_fragrans_2.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boubahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Vanilla_fragrans_2.jpg Obr. 1-5 se souhlasem Renaty Da ň kové Obr.6 jsou dostupné pod licencí Microsoft Office 2007 na Office.com


Stáhnout ppt "Č ELE Ď : LILIOVITÉ BOTANIKA: JEDNOD Ě LOŽNÉ ROSTLINY Čeleď: VSTAVAČOVITÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google