Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Koherence 10.1. Časová koherence 10.2. Souvislost časově proměnného signálu se spektrální závislostí 10.3. Interference nemonochromatického záření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Koherence 10.1. Časová koherence 10.2. Souvislost časově proměnného signálu se spektrální závislostí 10.3. Interference nemonochromatického záření."— Transkript prezentace:

1 10. Koherence Časová koherence Souvislost časově proměnného signálu se spektrální závislostí Interference nemonochromatického záření Fourierova spektroskopie Prostorová koherence

2 Spektrální složení světla ve tvaru Gaussovy křivky a obálka stupně koherence.

3 x  (s) x  (s) x  (s)  =6.23e13  =3.75e14  =1.29e15 Stupeň koherence γ(τ) pro podmínky jako v předcházejícím obr.

4 S S2S2 S1S1 h D y θ P hθhθ hθ´hθ´ θ´θ´ Youngův pokus – bodový zdroj mimo optickou osu

5 S1´S1´ S2S2 S1S1 θ P θ1θ1 θ2θ2 S2´S2´ d L Δθ Youngův pokus – dva bodové zdroje vzdálené o délku d

6 S´ S2S2 S1S1 θ P θ´ Δθ Youngův pokus – plošný zdroj světla

7 Obálka stupně prostorové koherence a viditelnost V pro plošný zdroj

8 Obálka stupně prostorové koherence a viditelnost zdroje ve tvaru disku

9 h h P P Dvě varianty Michelsonova hvězdářského interferometru

10 11. Zobrazování Matematická formulace Vznik obrazu Ideální zobrazení Přibližné zobrazení Aberace paprsků Šíření paprsků Gaussova aproximace Vznik obrazu lámavou plochou Vznik obrazu odrazem Tenká čočka Tlustá čočka Maticová metoda v Gaussově optice Obecný systém Vznik obrazu Světelnost optické soustavy Aberace čoček Optické přístroje Holografie

11 P1P1 P1P1 Q´ P2´P2´ P2P2 Q´´ Q´ Q´´ P 1 Q´P 2 = P 1 Q´´P 2 =… P 1 Q´P 2 ´= P 1 Q´´P 2 ´=… Vznik reálného (P2) a virtuálního obrazu (P2´) bodu (P1)

12 P1P1 P1P1 P1P1 P2´P2´ P2P2 P2P2 elipsoidparaboloidhyperboloid n1n1 n1n1 n2n2 n2n2 P1P1 P1P1 P2P2 P2´P2´ Q Q l=n 1 P 1 Q+ n 2 P 2 Q=konst.l=n 1 P 1 Q+ n 2 P 2 ´Q=konst. Reálné Cartesiovy plochy na odraz v případě rotačního elipsoidu, paraboloidu a hyperboloidu. Fiktivní Cartesiovy plochy na průchod pro reálný a virtuální obraz

13 P1P1 P2P2 Q´ Q 2δ Přibližné zobrazení na odraz

14 nn´ A2A2 C RA0A0 D 12 D 01 ερ η A1A1 V Zobrazení jedinou sférickou plochou

15 nn´ A2A2 C RA0A0 A´ 2 ερ η A* 2 -ΔD 12 Δx V Aberace sférické plochy

16 Šíření paprsku mezi sférickými plochami

17 φ φ qq nτ n´ nn pq nτ n´τ´ nτ´ Lom a odraz na sférické ploše

18 Chod paprsků sférickou plochou a dohodnuté značení z n´ i y x RiRi qiqi A i-1 A´ i AiAi A´ i+1 sisi s´ i+1 s´ i SiSi O O O S S q q konvexní, R>0konkávní, R<0 směr světla s i-1 ViVi

19 D 12 D 01 n´ 1 n1n1 A2A2 A0A0 n1n1 A0A0 A2A2 D 12 D 01 Průchod světla sférickou konvexní a konkávní plochou- transformace A0 do A2

20 f1f1 f1f1 f´ 1 konkávní konvexní Definice obrazového ohniska f´1 a předmětového f1 pro konvexní a konkávní plochy

21 A2A2 A0A0 x0x0 x2x2 Δα 0 Δα 2 Definice příčného a úhlového zvětšení

22 x0x0 x2x2 x2x2 x0x0 f f´ f D 01 D 12 D 01 D 12 nn´ n F´ F F Konstrukce obrazu při průchodu světla konvexní a konkávní plochou

23 x0x0 x2x2 D 12 D 01 konkávní 4 S FV 2 13 SFV x0x0 x2x konvexní Chod paprsků a konstrukce obrazu odrazem na konkávní a konvexní ploše. (F je ohnisko, S střed křivosti sférické plochy)

24 ||| nn´ S1S1 n´´ S´ 1 S2S2 S´ 2 Dvě sférické plochy, přechod k tenké čočce

25 || || S S´S´ S´ S F´ F F x x´ x Zobrazení tenkou spojkou a tenkou rozptylkou

26 F1F1 F2F2 F´ 2 F´ 1 S1S1 S´ 1 S2S2 S´ 2 V1V1 V2V2 x1x1 x´ 2 x´ 1 =x s1s2 d Zobrazení dvěmi tenkými spojkami

27 F´F HH´ Definice obrazové H´ a předmětové H hlavní roviny pro tlustou čočku

28 SS´ HH´ F F´ X´Xff´ x x´ Zobrazení tlustou čočkou nahrazenou hlavními rovinami

29 H´H D´D n´n Nahrazení obecného optického systému hlavními rovinami

30 H´ S A S´ H A´ Vznik obrazu u soustavy s hlavními rovinami

31 PP´ C ω Svazek světla je omezen aperturní clonou C

32 C ω C´C´´ 1 2 Světelnost určuje aperturní clona C a vymezuje zorný úhel, C´ a C´´ jsou vstupní a výstupní pupily, paprsek 2 je krajní

33 ltlt 1L P´ l 2 P Otvorová vada spojky

34 Y0Y0 Y Y´ 0 předmět obraz „poduška“ obraz „soudek“ Zkreslení

35 Y´ t Y Y´ 0 řezy: Y´ s předmět:obraz: Astigmatismus a zklenutí (čárkovaně-hlavní paprsek)

36 Y´ t Y Y´ s předmět:obraz: Koma

37 bílé světlo 2-fialová (400nm) 3-červená(700nm) l ct l cl Barevná vada podélná (l cl ) a příčná (l ct ).

38 F´ S F θ x S´ f x´ Pozorování předmětu x lupou

39 x´ f1f1 okulárobjektiv x´´ x θ f2f2 Schéma mikroskopu

40 x f2f2 f1f1 ∞ x´´ x´ ∞ θ Schéma dalekohledu

41 odražená vlna E R 3dm předmět zrcadlo hologram referenční vlna E r prostor interference Záznam 3dm předmětu na fotografickou desku – vznik hologramu

42 vlna E 1 (referenční) 3dm virtuální obraz zrcadlo hologram referenční vlna E r 3dm reálný obraz vlna E 2 (virtuální obraz) vlna E 3 (reálný obraz) oko Rekonstrukce virtuálního a reálného obrazu

43 -k 2 O 2k 1 -k 2 2k 1 O´ Chod paprsků v případě bodového předmětu, vznik reálného obrazu O a virtuálního O´

44 12. Radiometrie a fotometrie Základní optické schéma Zdroj světla Objekt a prostředí Detektory světla Radiometrie Fotometrie Oko Měření barev

45 zdroj - žárovka objekt - kniha detektor-oko Základní optické schéma – experiment

46 E2E2 ΔE E1E1 foton elektron Energiové schéma vzniku fotonu

47 E2E2 ΔE E1E1 foton elektron Energiové schéma vnitřního fotoefektu

48 dA L I θ dΩ Bodový a plošný zdroj světla

49 Řez okem (převzato:

50 . Spektrální citlivost oka (podle:

51 Purkyňův jev (podle: lectures/humaneye/purkinje.jpg

52 Spektrální citlivost čípků lidského oka (podle:

53 brýle oko P∞ P´ b P´ PlPl P´ b l p sítnice Zobrazování okem (l-konvenční zraková vzdálenost, p-interval schopnosti zdravého oka měnit ohniskovou vzdálenost, P´ obraz nekonečně vzdáleného předmětu bez brýlí, P´b s brýlemi)

54 Normované vjemy čípků standardního kolorimetrického pozorovatele CIE (podle:

55 Chromatický diagram (CIE 1931) zachycující křivku čistých spektrálních barev(podle:

56 Barevný chromatický diagram (CIE 1931) (podle:

57


Stáhnout ppt "10. Koherence 10.1. Časová koherence 10.2. Souvislost časově proměnného signálu se spektrální závislostí 10.3. Interference nemonochromatického záření."

Podobné prezentace


Reklamy Google