Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Anglická filologie: navazující magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Anglická filologie: navazující magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky."— Transkript prezentace:

1 http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Anglická filologie: navazující magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA)  FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, Olomouc

2 Personální složení KAA
Vedoucí katedry Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr Zástupce ved. katedry Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

3 Tajemník Mgr. Václav Jonáš Podlipský, PhD. 58563 3134
Sekretariát Ing. Kamila Večeřová

4 Koordinátor Mgr. Studia anglické filologie
Mgr. Michaela Martinková, Ph.D. Kancelář v předním traktu v přízemí na konci chodby za studijním oddělením

5

6 Facebook KAA: Katedra anglistiky a amerikanistiky

7 Facebook: hlavní prostředek komunikace (dr. Martinková a Ing. Večeřová), hlavně zpočátku, zejména ohledně zápisu do kurzů STAG čili studijní agenda

8 Zápis do kurzů Rozvrh KAA – na stránkách KAA

9 Co zapisovat? = studijní plány podle STAGu

10 Jednoobor

11 Dvouobor

12 Z čeho jsou tyto zkoušky?
LIA1 (Lingvistická analýza 1) SNT2 nebo AF10 nebo HANG, = B modul lingv. zákl. ANT1 (Analýza textu 1) SEM1 nebo FUNS nebo VYTX, = B modul lingv. zákl. BL2Z (Britská literatura) BRL3 nebo BRL4, = B modul literární základní AL2Z (Americká literatura) AML3 nebo AML4, = B modul literární základní JZC2 (Souborná jazyková zkouška C2) AJC6, AJC7, = B modul další

13 Jednoobor plus ještě LIA2 (Lingvistická analýza 2)
SNT2 nebo AF10 nebo HANG (=jiný kurz než pro LIA1, B modul lingv. zákl.) ANT2 (Analýza textu 2) SEM1 nebo FUNS nebo VYTX (=jiný kurz než pro ANT1, B modul lingv. zákl.) TELZ Teorie literární interpretace TELI = B modul literární základní KSZ2 Kulturní studia viz STAG = B modul kulturních studií

14 Jak najdu popis kurzu či zkoušky ve STAGu?

15

16

17

18 Jednotlivé B moduly se liší minimálním počtem kreditů, které je potřeba získat a jsou různé pro jednooborové a dvouoborové studium. viz Studijní plány (slide Co zapisovat) a STAG

19 Rozložení A, B, C kreditů - dvouobor

20 Rozložení A, B, C kreditů - jednoobor

21 Studijní plány též tzv. Modrá kniha, budou se ale dělat errata!
= Filozofická Fakulta  Studentům  Studijní plány a předměty Navazující Mgr. Studium Anglická filologie jednooborové – str. 297 dvouoborové – str. 294

22 Co je A předmět KAA/VYMO?
Vyrovnávací modul Předměty z bakalářského programu anglické filologie, která mohou být předepsány v rámci tzv. Individuálního studijního plánu studentům, kteří nemají Bc titul z Anglické filologie (mohou být i jiné než zde uvedené) + Korpusová lingvistika

23 Individuální studijní plán
Mohou jej dostat studenti, kteří nestudovali bakalářský obor Anglická filologie Těmto studentům jsou předepsány ke splnění některé vybrané kurzy z bakalářského programu Anglická filologie na KAA FF UP. Kredity, které za ně získají, tito studenti uplatňují v kategorii B (Vyrovnávací modul) a v kategorii C (Doplňující předměty)

24 A předmět KAA/VYMO Pro absolventy Bc studia Anglické filologie Předmět VYMO si zapište ihned. Bude vám ve STAGu označen jako splněný automaticky. Pro absolventy Bc studia jiného než Anglická filologie: Až splníte předměty uvedené v Individuálním studijním plánu, označíme vám předmět VYMO ve STAGu jako splněný. Pro tento úkon musíte mít VYMO zapsán ve STAGu. Zapisujete si ho až na semestr, kdy bude reálné, že kurzy předepsané v individuálním studijním plánu budete mít splněny.

25 Zápis do kurzů – STAG - FAQ
Kolik kreditů potřebuji za semestr? Celkem 120 kreditů za dva roky, tj. pro jednoobor cca 30 kreditů z angličtiny za semestr, pro dvouobor cca 15

26 Kolik kreditů musím mít za akademický rok, abych postoupil do vyššího ročníku?
Studijní řád UP: „Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia.“ Směrnice děkana FF UP

27 Magisterská diplomová práce
Všechny kredity za diplomovou práci (DP) jsou v rámci tzv. B kreditů (za povinně volitelné předměty), konkrétně za Modul diplomový. Kurz MAD 1 bude vyučován. Váš vedoucí vám může předepsat též (např. v rámci kurzu MAD2) absolvovat metodologický kurz pro Bc studenty BAD1 či jiný kurz. MAD1 je jiný pro studenty, kteří píší DP z literatury, a ty, kteří ji píší z lingvistiky!

28 Kdy zadávám diplomovou práci a jak si najdu vedoucího
termín pro zadání tématu diplomové práce Témata vypisována na moodlu Možnost domluvit se na jiném tématu s vyučujícím. Ve STAGu (Prohlížení) snadno zjistíte, který vyučující učí které kurzy a kterou oblastí lingvistiky, translatologie, literatury či kulturních studií se zabývá. Doporučuji zapsat se na Volitelné předměty (options) z těch oblastí, kterým byste se rádi ve své diplomové práci věnovali. Pokud je již předmět obsazen, neváhejte vyučujícího kontaktovat a projevit zájem. Spojte se s vyučujícím již během letního semestru. Může se totiž stát, že ke konci semestr už Vás vyučující nebude moci z kapacitních důvodů přijmout.

29 Ve STAGu najdete diplomové práce (říká se jim tam Kvalifikační práce) podle jména vedoucího, podle jména studenta i podle katedry. U nejnovějších po obhajobě by měly být zavěšeny i posudky. Pokud studujete angličtinu dvouoborově a budete psát diplomovou práci na KAA, počítejte s tím, že 20 z Vašich anglistických B kreditů pokryjí diplomové semináře!

30 Jak budou vypadat státní zkoušky?
zkouška z jazyka i literatury se dělá v jeden den Jednoobor SAJM1 (Mgr. SZZk z jazyka) + SALM1 (Mgr. SZZk z jazyka) Dvouobor SAJM2 (Mgr. SZZk z jazyka) + SALM2 (Mgr. SZZk z jazyka) - viz popis ve STAGu!!!


Stáhnout ppt "Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Anglická filologie: navazující magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google