Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informačními prameny VIKBA03 Práce s informačními prameny VIKBA03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informačními prameny VIKBA03 Práce s informačními prameny VIKBA03."— Transkript prezentace:

1 Práce s informačními prameny VIKBA03 Práce s informačními prameny VIKBA03

2 1. Práce s informacemi – teorie Knihovna jako informační instituce 21. století – věk informací 21. století – věk informací knihovna – nejstarší informační instituce knihovna – nejstarší informační instituce bibliografie – původně tvorba textů bibliografie – původně tvorba textů později – nauka o soupisech textů později – nauka o soupisech textů požadavek úplnosti v rámci předem stanoveného vymezení požadavek úplnosti v rámci předem stanoveného vymezení

3 Dokumentační pracoviště od konce 19. století od konce 19. století zpracování informací do podoby anotací zpracování informací do podoby anotací

4 Informační průmysl po 2. světové válce po 2. světové válce informační centra informační centra informační sítě informační sítě informační technika a technologie informační technika a technologie informační služby informační služby

5 Knihovna jako součást informačního průmyslu tradiční pojetí tradiční pojetí - knižní fond – hlavní - knižní fond – hlavní - personál – vedlejší - personál – vedlejší - obě složky oddělené - obě složky oddělené začátek 20. století – obě složky tvoří systém začátek 20. století – obě složky tvoří systém

6 2. polovina 70. let 20. století 2. polovina 70. let 20. století - čtyřsložkový, vzájemně provázaný systém - čtyřsložkový, vzájemně provázaný systém - dokument - dokument - knihovník - knihovník - uživatel - uživatel - materiálně-technická základna - materiálně-technická základna Prvotní činnost knihovny Prvotní činnost knihovny - akvizice - akvizice - zpracování dokumentů - zpracování dokumentů - uložení a ochrana dokumentů - uložení a ochrana dokumentů - využívání a rozšiřování dokumentů - využívání a rozšiřování dokumentů Odvozená činnost knihovny Odvozená činnost knihovny - metodická, organizační a řídicí - metodická, organizační a řídicí

7 Dokument jako informace komunikace jako podmínka rozvoje společnosti komunikace jako podmínka rozvoje společnosti komunikace přímá (verbální) komunikace přímá (verbální) komunikace nepřímá (fixovaná na hmotu, nebo dočasně součástí energie) komunikace nepřímá (fixovaná na hmotu, nebo dočasně součástí energie) - písmo (piktogram, ideogram, slabičné a fonetické) - písmo (piktogram, ideogram, slabičné a fonetické) - proměna člověka – oddělení zkušenosti sluchové a vizuální - proměna člověka – oddělení zkušenosti sluchové a vizuální - nová prostorová a časová kontinuita - nová prostorová a časová kontinuita

8 Dokument z hlediska komunikace komunikace – soubor neustále probíhajících komunikačních aktů komunikace – soubor neustále probíhajících komunikačních aktů podmínky komunikace podmínky komunikace - komunikátor - komunikátor - komunikant (příjemce) - komunikant (příjemce) - komunikát (informace, která má pro oba subjekty smysl) - komunikát (informace, která má pro oba subjekty smysl) - nosič (hmota, energie) - nosič (hmota, energie)

9 komunikát + nosič informační pramen komunikát + nosič informační pramen

10 přirozený fond dokumentů přirozený fond dokumentů dokumentová komunikace dokumentová komunikace dokumentová informace dokumentová informace informační konzerva informační konzerva

11 Charakteristika dokumentů typologie dokumentů typologie dokumentů - souhrn obsahových a formálních rysů - souhrn obsahových a formálních rysů - ustálené vývojem - ustálené vývojem - vhodné pro určitou komunikační situaci - vhodné pro určitou komunikační situaci

12 Vlastnosti dokumentů hmotná podstata hmotná podstata způsob zaznamenání dokumentu způsob zaznamenání dokumentu forma prezentace forma prezentace společně vytvářejí společně vytvářejí - textové dokumenty - textové dokumenty - obrazové dokumenty - obrazové dokumenty - grafické (textové + obrazové) - grafické (textové + obrazové) - auditivní - auditivní - audiovizuální - audiovizuální - matricové - matricové

13 Členění dokumentů podle stupně zveřejněnosti zveřejněné dokumenty zveřejněné dokumenty neveřejné dokumenty neveřejné dokumenty interní dokumenty interní dokumenty tajné dokumenty tajné dokumenty

14 Členění dokumentu podle míry kontinuity periodikum periodikum nepravé periodikum (obojí: seriálová publikace) nepravé periodikum (obojí: seriálová publikace) polokontinuitní publikace polokontinuitní publikace neperiodická publikace neperiodická publikace

15 Členění dokumentů podle původnosti dokument původní dokument původní - dané novostí informace - dané novostí informace - dané novostí zpracování, utřídění - dané novostí zpracování, utřídění sumarizační dokument sumarizační dokument odvozený dokument odvozený dokument - kompilační - kompilační - reediční - reediční - dokumentografický - dokumentografický

16 Geneticko-funkční bloky dokumentů vědecké vědecké výrobně-technické výrobně-technické vědecko-popularizační vědecko-popularizační politické politické administrativní administrativní umělecké umělecké kulturní kulturní soukromé soukromé

17 Textové dokumenty fyzická podoba knihy fyzická podoba knihy knižní korpus knižní korpus knižní blok knižní blok desky desky předsádka předsádka složka složka knižní hřbet knižní hřbet kapitálek kapitálek ořízka ořízka přebal přebal patitul patitul titulní list titulní list tiráž tiráž přídeští přídeští frontispis frontispis vakát vakát záložka záložka vazba pravá vazba pravá vazba nepravá vazba nepravá

18 Typy textových dokumentů monografie monografie sborník sborník učebnice učebnice příručka příručka encyklopedie encyklopedie - podle obsahu – všeobecná a speciální - podle obsahu – všeobecná a speciální - podle čtenáře – vědecká a populárně-vědná - podle čtenáře – vědecká a populárně-vědná - podle rozsahu – příruční, střední, velká - podle rozsahu – příruční, střední, velká

19 slovník slovník - jazykový (překladový, speciální) - jazykový (překladový, speciální) - věcný (odborný, biografický, speciální) - věcný (odborný, biografický, speciální) časopis časopis - odborný - odborný - depozitní - depozitní ročenka ročenka - kalendář - kalendář - almanach - almanach - výroční zpráva - výroční zpráva - statistická ročenka - statistická ročenka - přehledová ročenka - přehledová ročenka noviny noviny

20 speciální textové dokumenty speciální textové dokumenty - preprint - preprint - abstrakt - abstrakt - patentový dokument - patentový dokument - ochranná známka - ochranná známka - technická norma - technická norma - firemní literatura - firemní literatura - grafy, mapy - grafy, mapy

21 Bibliografický záznam Norma ČSN ISO 690 Norma ČSN ISO 690 Norma ČSN ISO 690-2 Norma ČSN ISO 690-2 Lze procvičit pomocí textu na adrese: Lze procvičit pomocí textu na adrese: www. boldis. cz/citace/citace1.pdf www. boldis. cz/citace/citace1.pdf www. boldis. cz/citace/citace2.pdf www. boldis. cz/citace/citace2.pdf

22 práce s citátem a parafrází jako podmínka tvorby odborného textu práce s citátem a parafrází jako podmínka tvorby odborného textu způsob odkazování na informační zdroj způsob odkazování na informační zdroj poznámkový aparát jako nezbytná součást odborného textu – základní typy poznámkový aparát jako nezbytná součást odborného textu – základní typy

23 2. Práce s informacemi praktická část principy tvorby odborného textu principy tvorby odborného textu - princip objektivity a pravdivosti - princip objektivity a pravdivosti - osobní poctivosti - osobní poctivosti - originality - originality - skromnosti - skromnosti

24 Fáze přípravy textu sběr materiálu sběr materiálu - četba (kurzorická a studijní) - četba (kurzorická a studijní) - konspekt - konspekt - excerptum - excerptum - kartotéka - kartotéka

25 struktura odborné práce struktura odborné práce - předběžná příprava - předběžná příprava - stanovení osnovy (typy strukturování textu) - stanovení osnovy (typy strukturování textu) - přílohy - přílohy - abstrakt - abstrakt - anotace - anotace - klíčová slova - klíčová slova - seznam odborné literatury - seznam odborné literatury - seznam grafů, tabulek a obrázků - seznam grafů, tabulek a obrázků

26 stylistická a pravopisná úskalí odborného textu stylistická a pravopisná úskalí odborného textu typografická úprava textu typografická úprava textu mluvní vystoupení a jeho specifika mluvní vystoupení a jeho specifika korektorské úpravy korektorské úpravy


Stáhnout ppt "Práce s informačními prameny VIKBA03 Práce s informačními prameny VIKBA03."

Podobné prezentace


Reklamy Google