Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 1. přednáška. Význam a funkce účetnictví Význam: Význam: poskytuje informace pro své uživatele Funkce: Funkce: - zobrazovat ekonomické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 1. přednáška. Význam a funkce účetnictví Význam: Význam: poskytuje informace pro své uživatele Funkce: Funkce: - zobrazovat ekonomické."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 1. přednáška

2 Význam a funkce účetnictví Význam: Význam: poskytuje informace pro své uživatele Funkce: Funkce: - zobrazovat ekonomické procesy - zobrazovat ekonomické procesy v podniku v podniku

3 Uživatelé účetních informací 1. interní: 1. interní: - management a řídící orgány řídící orgány - vlastníci - zaměstnanci 2. externí: - banky 2. externí: - banky - věřitelé /dodavatelé/ - věřitelé /dodavatelé/ - zákazníci /odběratelé/ - zákazníci /odběratelé/ - investoři - investoři - finanční úřady - finanční úřady - pojišťovny - pojišťovny - státní správa - státní správa - subjekty působící na - subjekty působící na finančních trzích finančních trzích - veřejnost - veřejnost - regionální orgány - regionální orgány

4 Historie účetnictví sahá až do starověku sahá až do starověku v 15. století Luca Pacioli popsal hlavní zásady podvojného účetnictví. v 15. století Luca Pacioli popsal hlavní zásady podvojného účetnictví. v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) Současná podoba- od konce 19.stol. Současná podoba- od konce 19.stol.

5 Účetnictví a právní předpisy účetní zobrazování ekonomických procesů účetní zobrazování ekonomických procesů - obchodní právo - devizovépředpisy - obchodní právo - devizovépředpisy - občanské právo - daňové právo - občanské právo - daňové právo - pracovní právo - mezinárodní - pracovní právo - mezinárodní - předpisy o SZP pravidla - předpisy o SZP pravidla - předpisy regulující kapitálový trh ad. - předpisy regulující kapitálový trh ad.

6 Předmět zobrazování v účetnictví Obecně: Obecně: majetek podniku majetek podniku Konkretizují ho jednotlivé kategorie, Konkretizují ho jednotlivé kategorie, které účetnictví používá: které účetnictví používá: - majetek (aktiva) - majetek (aktiva) - závazky - závazky - kapitál - kapitál - hospodářský výsledek: - náklady - hospodářský výsledek: - náklady - výnosy - výnosy

7 Předmět zobrazování v účetnictví (2) stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a změny vlastního kapitálu stav a změny vlastního kapitálu náklady a výnosy a náklady a výnosy a výsledek hospodaření a jeho užití výsledek hospodaření a jeho užití

8 Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům + příloha (komentář) k výkazům

9 Obecné účetní zásady (1) Zásada vymezené účetní jednotky Zásada vymezené účetní jednotky Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví Zásada nezávislosti účetních období Zásada nezávislosti účetních období Zásada bilanční kontinuity Zásada bilanční kontinuity

10 Obecné účetní zásady (2) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, přesnost, průkaznost) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, přesnost, průkaznost) Zásada historických cen Zásada historických cen Zásada zákazu kompenzace Zásada zákazu kompenzace Zásada opatrnosti Zásada opatrnosti Někdy: zásada vymezení okamžiku realizace

11 Účetní systém účetnictví účetnictví finanční x vnitropodnikové finanční x vnitropodnikové (manažerské) (manažerské) Účetnictví podvojné x jednoduché Účetnictví podvojné x jednoduché (někdy: x kamerální) (někdy: x kamerální)

12 Podmínky účetního zachycení Doložení účetním dokladem Doložení účetním dokladem (se všem náležitostmi účetního dokladu) (se všem náležitostmi účetního dokladu) Peněžní vyjádření (ocenitelnost) Peněžní vyjádření (ocenitelnost)

13 Podvojné účetnictví = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: = jádro celého systému ekonomických informací díky své metodě, která: - zachycuje procesy v podniku úplně - zachycuje procesy v podniku úplně - ve vzájemné provázanosti - ve vzájemné provázanosti - ve spojení naturálně věcné a - ve spojení naturálně věcné a hodnotové stránky hodnotové stránky

14 Další subsystémy ekonomických informací Další subsystémy ekonomických informací Kromě účetnictví poskytuje ekonomické informace: - Statistika – minulé jevy, jednotlivé - Kalkulace – náklady na jednotku výkonu - Rozpočetnictví – určuje stav a změny majetku v budoucnosti majetku v budoucnosti - Operativní evidence – evidence v místě průběhu ekonomických procesů průběhu ekonomických procesů

15 ?Bude předmětem účetního zachycení : Položka - zásoba materiálu Položka - zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - půjčka přijatá od přítele - peníze na účtech u banky - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu - dlužná daň z příjmu - počítač - počítač - výrobní stroje - výrobní stroje - kvalifikace pracovníků ? - kvalifikace pracovníků ?


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 1. přednáška. Význam a funkce účetnictví Význam: Význam: poskytuje informace pro své uživatele Funkce: Funkce: - zobrazovat ekonomické."

Podobné prezentace


Reklamy Google