Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí."— Transkript prezentace:

1 Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí

2 MARKETING – definice Marketingová nabídka – určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání O marketingu v jeho skutečném posláni by se mělo hovořit až v okamžiku, kdy orientace podniku na produkt je nahrazován orientací na zákazníka a nabídka převyšuje poptávku.

3 Hyperkonkurence - zvyšuje převis nabídky nad poptávkou, je příčinou cenových “válek“ (např. obchodní řetězce) Hyperkonkurence – má dopad na podnikové řízení, -vyžaduje kvalifikované manažery i neustálé vzdělávání zaměstnanců. -Podniky musí držet krok s inovacemi, -zajišťovat kvalitu produktů i komunikace, HYPERKONKURENCE – trend současnosti

4 Informační společnost – nová ekonomika Období v posledních desetiletích můžeme směle nazvat obdobím informační společnosti. Jejími hlavními rysy jsou převaha práce s informacemi, interaktivita Obrovským způsobem vzrostl význam informačních systémů a komunikačních technologií, zejména potom rozsáhlých počítačových sítí.

5 Informační společnost – nová ekonomika Díky rozvoji informačních systémů jsme svědky změn společnosti, jednotlivců a jejich vidění a chápání světa. Mění se způsoby komunikace mezi lidmi, firmami, institucemi. Mění se trhy, na kterých firmy podnikají, mění se spotřebitelé a jejich potřeby, charakter poptávky. Objevuje se pojem „nová ekonomika“.

6 Informační společnost – nová ekonomika Pro novou ekonomiku je charakteristická často používaná předpona "e", respektive přívlastek "elektronický". Mezi nejčastěji používaná spojení patří e-business (elektronické podnikání), e-commerce (elektronický obchod), e-procurement (elektronický nákup), e-SCM (elektronické řízení dodavatelského řetězce), e-marketing (elektronický marketing), e-payments (elektronické platby) nebo e-HRM (elektronické řízení lidských zdrojů). Mimo oblast podnikání jsou to například e-learning (elektronické vzdělávání), e-gambling (elektronické hraní zábavných her) nebo e-government (služby elektronické státní

7 Vývoj marketingových koncepcí Výrobní koncepce – zákazníci upřednostňují levné a široce dostupné produkty. trh prodávajícího – poptávka převyšuje nabídku spotřebitel se musí spokojit s tím, co, mu trh nabízí, marketing bezvýznamný, zboží se prodává samo, protože je jej nedostatek a lidé stejně nemají na výběr Výrobní náklady jsou příliš vysoké a je potřeba zlepšit produktivitu práce (1. automobil, u něhož byla zavedena pásová výroba) Lizzie byl slangový výraz pro dobrého a spolehlivého služebníka Henry Ford – zdokonalení výroby modelu Tin Lizzie ( plechová Líza) – z 825 dolarů snížení ceny na 575 – mohli si jej dovolit i dělníci, kteří jej vyráběli Lidem nabídnu auto jakékoliv barvy, pokud tou barvou bude černá

8 Vývoj marketingových koncepcí Výrobková koncepce – předpokládá, že zákazníci si budou vybírat výrobky, které nabízejí nejvyšší kvalitu, vylepšenou, modernější verzi, lepší výkon a moderní vlastnosti – fi by se měla zaměřit na neustálé vylepšování výrobků Lepší a lepší past na myši ( pastičku může nahradit chemický sprej, vede k marketingové krátkozrakosti – ředitelství železnic přehlédlo, že lidé chtějí pohodlnou dopravu, nikoliv novou lokomotivu ( hrozba letecké, automobilové, autobusové a kamionové dopravy)

9 Vývoj marketingových koncepcí Prodejní – zákazníci upřednostňují dostatečně známé a kdykoli dostupné produkty předpoklad, že spotřebitelé nebudou kupovat dostatečné množství nabídky firmy, pokud firma nepodnikne rozsáhlé prodejní a reklamní akce Používá se u nevyhledávaného zboží ( dvojitá okna – je nutno přesvědčit zákazníka o výhodnosti produktu) V neziskové oblasti – prodej „kandidáta“ politickou stranou ( setkání, proslovy, rozhlasová televizní kampaň, plakáty, zasílaná reklama …) – nedostatky kandidáta jsou ukryty – cílem je prodat, nikoli se starat o budoucí spokojenost zákazníka V případě nadbytečných skladových zásob nebo nadbytečné výrobní kapacity – cílem je prodat to, co je vyrobeno nikoli to, co chce trh

10 Vývoj marketingových koncepcí Marketingová – podnik zná rozdílné potřeby.přání, požadavky segmentů zákazníků předpoklad, že firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud rozpoznala potřeby a přání svých zákazníků a cílových trhů a poskytuje požadované uspokojení lépe, než konkurence – zajímavá nabídka, rozmanitý marketingový mix, poziční strategie Vytváří dlouhodobé vztahy na základě spokojenosti zákazníka IKEA - http://www.ikea.com/cz/cs/ - přidejte se k Ikea familyhttp://www.ikea.com/cz/cs/

11 Vývoj marketingových koncepcí Koncepce společenského marketingu – firma by měla zajistit potřeby, přání a zájmy cílových trhů, zajistit požadované uspokojení lépe a účinněji než konkurence takovým způsobem, aby byl zachován nebo zvýšen užitek pro zákazníka i pro celou společnost Upozorňuje na možné konflikty mezi krátkodobými přáními zákazníka a jeho dlouhodobým blahobytem (Mc.Donald – rychlé občerstvení ? Hamburgery, smažená jídla – příliš mnoho tuku, soli ….) Vyrábět ekologicky čistě, zajistit recyklovatelnost

12 Vývoj marketingových koncepcí Vztahová – iniciativa vychází od zákazníků ne od podniku, podnik vyrábí na základě znalostí PPO zákazníků Holistická – podnik zná individuální potřeby, přínosem je hodnota pro zákazníka, podnik řídí databáze Z.

13 Je založena na koncepci, kterou firma praktikuje : Marketing j e v tomto případě postaven do role zajišťování podpory prodeje a objemu výroby (promoční akce, 3D reklamní předměty, statistické výkazy..) Marketing se svými informacemi o zákaznících a jejich potřebách je dominantní složkou při stanovení strategie podniku, organizuje a podílí se na všech činnostech podniku (strategické plánování, řízení lidských zdrojů, cenotvorba, produktové portfolio, segmentace trhu, výzkum …) str. 22 ROLE MARKETINGU v podnikové hierarchii PRODEJNÍ KONCEPCE PodnikStávající výrobky Prodej a jeho podpora Zisk z objem prodejů MARKETINGOVÁ KONCEPCE Trh,P PO Nabídka a market.mix Tržní segmentace, cílové skupiny, pozice Zisk docílený spokojeným Z

14 ROLE MARKETINGU v podnikové hierarchii Holistická KONCEPCE Individuální Požadavky zákazníků Hodnota pro Z, sítě spolupráce Řízení databází, integrace hodnotového řetězce Ziskový růst na základě podílů na Množství a výdajích zákazníků, loajality

15 Rozdílnost vztahového a transakčního marketingu -Iniciativa a podnět podniku k výrobě vychází od PPO zákazníků -Zaměření na opakované nákupy -V popředí zájmu hodnota a přínos pro spokojenost zákazníků -Cílem je splněné očekávání a tím dlouhodobá spokojenost zákazníka -Přímý styk mezi zákazníkem a dodavatelem je častý -Realizuje se integrovaná marketingová komunikace -Je nutná kontinuální zpětná vazba se zákazníkem pro zpřesňování jeho PPO -Zákaznické služby jsou na vysoké úrovni -Za jakost produktu a komunikaci se zákazníkem je odpovědný celý podnik -Je realizován tzv. zákaznickým marketingovým mixem 4C -Iniciativa a výroba vychází z možností a podnikových cílů podniku -Zaměřený na jediný nákup -V popředí zájmu jsou výhody produktu -Cílem je zisk a jednorázové uspokojení zákazníka -Přímý styk mezi zákazníkem a dodavatelem je omezený -Realizuje se marketingovou komunikací -Zpěná vazba se zákazníkem v malé míře -Zákaznické služby na minimální úrovni -Za jakost produktu odpovídá výroba -Je realizován tzv. produktovým mixem 4P

16 Volba globálního marketingového programu Produkt – stejný nebo adaptovaný (lokalizovaný)? strategie přímého rozšíření – stejný produkt všude (Loreal kolekce Maybelline, značka Wonder Curl – řasenka prodlužující řasy) strategie přizpůsobení produktu – příslušníci různých kultur mají specifické spotřebitelské preference ( Kellogg – cereálie – odstraňoval zelené kroužky na Froot Loops v Evropě, v Americe nee – tam se ztratili v záplavě všech možných barev) strategie tvorby produktu – nový produkt pro novou zemi – domácí spotřebiče do Japonska daleko menší než evropský standard, ruční pračka pro lidi v oblastech bez spolehlivého zdroje elektřiny)

17 Volba globálního marketingového programu Rozhodnutí o komunikaci – propagaci – stejná nebo adaptovaná rozlišné vnímání barev písma tak, aby neporušovaly místní tabu (Řecko purpurová spojovaná s pohřbem, Číňanům nosí černá smůlu, v Japonsku je bílá barva smuteční, zelená je v Malaisii spojovaná s tropickou horečkou …) různost jazykových barier – neopatrný překlad, špatně přeložitelné názvy, slogan neodpovídá místním zvykům ( ve Švédsku změnila fi. Helen Curtis název šamponu Every Night Shampoo ( šampon na každou noc) na Every day ( na každý den) protože Švédové si myjí vlasy po ránu

18 Volba globálního marketingového programu Rozhodnutí o ceně – náklady spojené s dopravou, cly, změnou měnových kurzů, úplatky pro místní celníky, obchodníky, marže importéra, velkoobchodní či maloobchodní marže ( Chrysler Jeep Cherokee ve výrobním závodě v Ohiu cena 19000 dolarů, v prodejně v Tokiu 31000 dolarů ) Dumping – stanovení cen výrobku nižší, než jsou náklady nebo ceny, která je nižší než cena na domácím trhu Zboží šedého trhu – produkty vyrobené v zahraničí a dovezené do dané země bez souhlasu držitele ochranné známky …

19 Volba globálního marketingového programu Rozhodnutí o distribuci. počet mezičlánků mezi prodejcem a kupujícím, počet a typ zprostředkovatelů, velikost a charakter zahraničních maloobchodních jednotek ( Japonsko a Indie malí nezávislí obchodníci, britská, evropská, americká scéna – maloobchodní řetězce)


Stáhnout ppt "Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google