Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řez Košířským náměstím Analýza využití Košířského náměstí Fotografie Košířského náměstí Prostorově hmotová analýza Košířského náměstí OBSAH Košířské náměstí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řez Košířským náměstím Analýza využití Košířského náměstí Fotografie Košířského náměstí Prostorově hmotová analýza Košířského náměstí OBSAH Košířské náměstí."— Transkript prezentace:

1 Řez Košířským náměstím Analýza využití Košířského náměstí Fotografie Košířského náměstí Prostorově hmotová analýza Košířského náměstí OBSAH Košířské náměstí Schwarzplann Typické děje v řešených prostorech - porovnání Charakteristika území Lukáš Makovský Marie HAMPLOVÁ 2009/2010, 4. semestr Výkres veřejných prostor 58-21 kód katastrálního území 72876 KOŠÍŘE Řez ulicí Schodová Analýza využití ulice Schodová Fotografie ulice Schodová Prostorově hmotová analýza ulice Schodová Ulice Schodová

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ HISTORIE Košíře bývaly až do druhé poloviny 19. století vesnicí. Jejich rozkvět přišel až s rozvojem průmyslu na Smíchově, kdy bylo třeba zajistit ubytování pro velké množství dělníků. V roce 1896 byly Košíře povýšeny na město, v roce 1922 se pak staly součástí Velké Prahy. Protože zástavba na tomto území byla již téměř dokončená před druhou světovou válkou, nedošlo zde později k výstavbě žádného většího sídlištního celku. Mezi obytnými domy najdeme jen pár osamělých domů panelových. CHARAKTER ČTVRTI V údolí podél Motolského potoka vede Plzeňská ulice obklopená z jihu několikapatrovými činžovními domy z meziválečného období a 50. let. Jejich funkce je převážně obytná, v parteru najdeme obchod a služby. Tyto domy tvoří poměrně pravidelnou blokovou zástavbu s vnitřními dvory. Některé bloky však nebyly dokončeny a zůstaly otevřené, případně byly doplněny novějšími domy. Směrem do svahu se zástavba snižuje a postupně se mění na rodinné domy se zahradou. Ty tvoří pravoúhlý rastr plánované zástavby, narušený pouze klikatou silnicí, jež zdolává příkrý svah. Díky němu mají obslužné komunikace velký sklon, cesty pro pěší jsou dokonce často řešeny jako schodiště. Na sever od Plzeňské ulice je naopak zástavba rostlá s nepravidelným rastrem rodinných domů a dvojdomů, mezi které jako by z nebe spadly malé domy panelové. Ty však mají nanejvýš pět pater a jen několik vchodů, a tak ani příliš nenarušují intimní atmosféru této čistě obytné části. Svahu pak dominuje zahraniční ambasáda s velkou zahradou a nádherným výhledem. Kromě obchodů na Plzeňské je veřejná vybavenost koncentrovaná do monofunkčních objektů rozptýlených mezi rodinné domy. DOPRAVA Doprava je zajištěna tramvajovými linkami na Plzeňské ulici a několika autobusy, které zajišťují dostupnost obytných oblastí na obou svazích. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

3 SCHWARZPLANN Území 2 území 1 ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

4 VÝKRES VEŘEJNÝCH PLOCH ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

5 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ lesní porosty převážně hromadné bydlení s obchodním parterem veřejné vybavení garáže a parkoviště parky výroby a služby individuální bydlení Legenda louky a pastviny sport tratě a zařízení železniční dopravy sběrné komunikace obslužné komunikace trasy tramvaje trasy autobusu ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

6 CHARAKTERISTIKA KOŠÍŘSKÉHO NÁMĚSTÍ Košířské náměstí je řešeno poněkud netypicky. Patří pravděpodobně k funkcionalistickému kostelu sv. Jana Nepomuckého, s nímž však sousedí jen přes roh. Chodec ho vnímá jen jaksi zprostředkovaně, v druhém plánu skrz průhled mezi okolní domy. Kostel přitom většinou bývá výraznou dominantou celého okolního prostoru, tady je mu tato úloha odepřena. Náměstí samotné by mělo působit jako srdce daného území, jako místo, kde se lidé potkávají a zastavují, jako orientační bod. Košířské náměstí však neplní žádnou z těchto funkcí. Už jeho poloha vedle rušné hlavní komunikace působí spíš nepříjemně. Poměrně malý prostor náměstí se vedle široké silnice s hustým prostorem takřka ztrácí. Navíc hustý provoz ruší klidné posezení, které by jinak mohly nabízet lavičky umístěné v malém parčíku. Ze tří zbývajících stran je prostor obklopen pětipodlažními budovami, dvěma čistě obytnými domy a školou, která je však odstíněna vysokými stromy. Absence veřejného parteru výrazně snižuje motivaci chodce zastavit se, většina lidí náměstí přejde bez povšimnutí. Možné využití by mělo jako místo setkávání před školou nebo kostelem, kdyby s nimi bylo více propojeno. Takto však slouží především jako prostor pro parkování a venčení pejsků, což je možná na náměstí trochu málo. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

7 Pohled k Plzeňské ulici Rušný provoz kazí pohodu, která by jinak na náměstí mohla panovat. FOTOGRAFIE KOŠÍŘSKÉHO NÁMĚSTÍ Pohled ke škole Škola se kvůli vysokým topolům příliš pohledově neuplatňuje, drobné stromky v parku se naopak v prostoru téměř ztrácejí. Pohled ke kostelu sv. Jana Nepomuckého Kostel je jakoby schován za hradbou domů, což ho staví do nezvyklé pozice. Bylo by logičtější, kdyby lidé z kostela vyšli přímo na náměstí, nicméně tato hříčka vytváří jeden z mála zajímavých pohledů z náměstí. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

8 PROSTOROVĚ HMOTOVÁ ANALÝZA KOŠÍŘSKÉHO NÁMĚSTÍ ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

9 ANALÝZA VYUŽITÍ KOŠÍŘSKÉHO NÁMĚSTÍ veřejná zeleň převážně hromadné bydlení s obchodním parterem veřejné vybavení soukromá zeleň hromadné bydlení Legenda parkování tramvajový pás obslužné komunikace chodníky, cyklostezky trasy tramvaje trasy autobusu sběrné komunikace sport obchodní parter zastávky vstupy do budov ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

10 FOTOGRAFIE NÁMĚSTÍ ŘEZ HRADČANSKÝM NÁMĚSTÍM ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

11 CHARAKTERISTIKA ULICE SCHODOVÁ Ulice Schodová je úzká obslužná komunikace v obytné čtvrti. Z jedné strany je pro vozidla uzavřená, navíc má díky umístění ve svahu velký sklon a její povrch není příliš upravovaný, a tak se zde automobilová doprava omezuje pouze na nejnutnější zajíždění do přilehlých objektů. Pěší komunikaci zajišťuje schodiště, tak jako v mnoha dalších případech v oblasti Košířů. Celou ulici ještě zklidňuje travnatý pás se stromovou alejí. Okolní budovy tvoří solitéry uprostřed velkých zahrad, které slouží vždy k bydlení několika rodin ve třech až čtyřech nadzemních podlažích. Ulice je plná zeleně, k níž se přidává i bujné rostlinstvo z přilehlých zahrad. Neprochází zde téměř žádní lidé a čas jako by se na chvíli zastavil. Prostor vytváří příjemný kontrast k nedaleké rušné silnici a svou povahou odpovídá funkci okolních objektů. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

12 Pohled z horního konce Jen vyježděné koleje v trávě napovídají, že zde občas projede auto. FOTOGRAFIE ULICE SCHODOVÁ Schody pod alejí Schodiště se zábradlím připomíná staré časy. Romantická ulice však může komplikovat život maminkám s kočárkem a invalidům. Pohled zdola Dlážděný povrch silnice umožní příležitostný vjezd. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

13 PROSTOROVĚ HMOTOVÁ ANALÝZA ULICE SCHODOVÁ ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

14 ANALÝZA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2 veřejná zeleň garáže a parkoviště zahrady Legenda chodníky sběrné komunikace obslužné komunikace autobusová zastávka trasy autobusu individuální bydlení vstupy do budov ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

15 FOTOGRAFIE NÁMĚSTÍ ŘEZ ULICÍ SCHODOVÁ ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová

16 TYPICKÉ DĚJE V ŘEŠENÝCH PROSTORECH - POROVNÁNÍ Ačkoli by dva různé prostory – náměstí a ulice – měly sloužit k různým účelům, v tomto případě naopak najdeme mnoho věcí společných. Absence veřejného parteru v domech obklopujících Košířské náměstí z něj dělá v jistém smyslu ulici. Procházející lidé nemají důvod se zde zastavit, zajít do obchodu nebo kavárny a popovídat si. A tak většina z nich projde náměstím bez povšimnutí, jako by to byla ulice. Jediný, kdo se snad může pozdržet, bude pejskař venčící svého miláčka. Ten pak i jistě rád využije nabídku posezení na lavičce, která jinak moc výhledů ani stínu neskýtá. Rozdíl je však nepochybně v působení těchto prostorů na člověka. Zatímco ve Schodové ulici se jedná o místo velmi intimní a klidné, Košířské náměstí je prostorné, otevřené a díky přilehlé Plzeňské ulici dosti rušné. Ulice, a stoupající možná dvojnásob, jasně směřuje z jednoho konce na druhý, zatímco náměstí nabízí víc možností, kam se vydat, otvírá víc zajímavých pohledů. ZačátekZačátek schwarzplan výkres veřejných ploch Košířské náměstí ulice Schodováschwarzplanvýkres veřejných plochKošířské náměstíulice Schodová


Stáhnout ppt "Řez Košířským náměstím Analýza využití Košířského náměstí Fotografie Košířského náměstí Prostorově hmotová analýza Košířského náměstí OBSAH Košířské náměstí."

Podobné prezentace


Reklamy Google