Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa sociálního zabezpečení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa sociálního zabezpečení"— Transkript prezentace:

1 Správa sociálního zabezpečení
Řízení ve věcech sociálního zabezpečení

2 Řízení ve věcech veřejného zdravotního pojištění
Předmět řízení přirážka k pojistnému sporné případy placení pojistného a penále pravděpodobné pojistné vracení přeplatku na pojistném snížení záloh na pojistné zvláštní druh správního řízení upraveno zákonem č. 48/1997 Sb. podpůrně platí správní řád

3 Řízení ve věcech veřejného zdravotního pojištění - pokračování
Orgány zdravotní pojišťovna v I. stupni rozhodčí orgán ve II. stupni (§ 53) a rozhodování o odstranění tvrdostí Rozhodnutí platební výměr výkaz nedoplatků (dlužné pojistné a penále) Opravné prostředky odvolání proti platebnímu výměru námitky proti výkazu nedoplatků Soudní přezkum vyloučena rozhodnutí o prominutí penále placení ve splátkách

4 Řízení ve věcech nemocenského pojištění
Upraveno zákonem č. 187/2006 Sb. posuzování zdravotního stavu pro účely NP (§ 53 a násl.) řízení ve věcech pojištění (§ 143 a násl.) zvláštní druh správního řízení, podpůrně platí správní řád (zákon o přestupcích) s výjimkou rozhodování o DPN

5 Posuzování zdravotního stavu pro účely NP
Předmět posuzování DPN posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby posuzování zdravotního stavu pro účely peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku Orgán, který rozhoduje ošetřující lékař (§ 54) orgány NP svými lékaři (druhá odrážka)

6 Posuzování zdravotního stavu pro účely NP - pokračování
rozhodnutí má zvláštní podobu – formulář, kterým se současně uplatňuje nárok na výplatu dávky opravné prostředky zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu návrh na přezkoumání rozhodnutí § 77 lhůta 3 dny prostřednictvím lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení (autoremedura) nevyhoví-li, postupuje zřizovateli nebo orgánu, který rozhodl o registraci (lhůta 5 dnů)

7 Řízení ve věcech nemocenského pojištění
Předmět řízení rozhodování o dávkách účast na pojištění ukončení DPN ve zvláštních případech rozhoduje OSSZ (v I. stupni) ČSSZ (ve II. stupni) zvláštní správní řízení - §143 zákona č. 187/2006 Sb., podpůrně správní řád

8 Řízení ve věcech nemocenského pojištění - pokračování
zahájení řízení na žádost z úřední moci na návrh zaměstnavatele opravné prostředky odvolání (rozklad) soudní přezkum § 158 vyloučená rozhodnutí ze soudního přezkumu zkrácené řízení

9 Řízení ve věcech důchodového pojištění
upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., podpůrně platí správní řád předmět řízení o dávku (důchod) řízení o změnu dávky zahájení řízení na žádost z úřední moci rozhoduje ČSSZ OSSZ pouze tzv. podkladová rozhodnutí rozhodnutí v individuálním případě hromadné zvyšování dávek – pouze oznámení, proti němu námitky opravné prostředky vyloučeny opravné prostředky podle správního řádu zvláštní opravný prostředek - námitky soudní žaloba (správní) podle soudního řádu správního příslušný KS

10 Řízení ve věcech pojistného
upraveno v zákoně č. 582/1991 Sb. předmět řízení rozhodování o pojistném ve sporných případech rozhodování o penále rozhodování o placení ve splátkách o přirážce k pojistnému o pokutách o zřízení zástavního práva rozhoduje OSSZ v I. stupni ČSSZ ve II. stupni rozhodnutí platební výměr výkaz nedoplatků (dlužné pojistné a penále) opravné prostředky odvolání námitky soudní přezkum vyloučena rozhodnutí o povolení splátek, prominutí penále


Stáhnout ppt "Správa sociálního zabezpečení"

Podobné prezentace


Reklamy Google