Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba textových dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba textových dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Tvorba textových dokumentů
Forstová Lenka 2007 (Pelikánová Lucie 2005)

2 Počítačová typografie
nauka o tom, jak má tiskovina vypadat současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — každý může připravovat tiskoviny drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky) typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin pravidla nejsou dogma laici by se pravidel měli držet typus = znak, vzor – grafó = píši

3 Písmo znak, písmeno – základ dokumentu písmo, font, písmová sada
názvy písem (podle tvůrců, produktu, ...) Bodoni, Garamond, Times, American Typewriter znaková sada

4 Znaková sada malá písmena – minusky velká písmena – verzálky
číslice ( ), zlomky (½¼) diakritická, interpunkční znaménka a závorky (‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) matematická znaménka značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) různé další znaky piktogramy (emotikony ), ideogramy

5 ASCII American Standard Code for Information Interchange 1963 7bitů
souvislá posloupnost číslic 0 .. 9 souvislá posloupnost znaků anglické abecedy (26) A .. Z a .. z nejdůležitější symboly závorky, matematické znaky, interpunkční znaménka, speciální znaky řídící (netisknutelné) znaky = příkazy pro výstupní zařízení CR, LF, FF, Bell

6 ASCII tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0a 0b 0c 0d 0e 0f 1a 1b 1c 1d 1e 1f NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 3a 3b 3c 3d 3e 3f SPC  ! " # $  % & ' ( ) * + , - . / 1 2 3 4 5 6 7 8 9  :  ; < = >  ? 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

7 Kódování národních znaků
Kódování češtiny znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního písma prvních 127 znaků ASCII 8 bitů (dostačuje pro znaky Západní Evropy) pro češtinu speciální znaková sada (CZ, CE, EE) často diakritika doplněna nevhodně nekompatibilní s ostaními sadami –> problémy Unicode – 2B, univerzální kódování Nedostatečný rozsah klávesnice Speciální znaky Alt+0xxx (Alt+092 \)

8 Kódování češtiny Označení Název Použití Zápis znaků Unicode Win-1250
Win-Latin 2 Windows, střední a východní Evropa Win-1252 Win-Latin 1 (WinANSI) Windows, západní Evropa PC-852 PC-Latin 2 (Slavic) IBM (MS DOS), slovanské jazyky PC-850 PC-Latin 1 MS DOS, západní Evropa ISO ISO Latin 2 Unix, mezinárodní standard pro střední a východní Evropu ISO ISO Latin 1 Unix, západní Evropa Zápis znaků Unicode UCS-2 prostý přepis, pevná délka 2B UTF-7 , převod do ASCII na podobné znaky UTF-8 doporučeno, proměnná délka znaku UTF 8, 7bitove ASCII kóduje samo na sebe, pokud byte začíná dvojici bitu 10, následuje tolik jedniček, kolik následujících bytů kóduje jeden znak Výhodné, protože většina znaků v textu je z 7b ASCII.

9 Typy písma vlastnosti, které charakterizují typ písma
způsob zakončení tahu (má / nemá patku) má-li patku, její náběh na hlavní tah (oblý / ostrý) stínovaný / nestínovaný tah je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem dřík – hlavní tah písma duktus – síla tahů proporce písma stínovaný tah osa stínu kolmá nestínovaný tah osa stínu šikmá

10 Script, Palace script, Brush Script
Klasifikace písem klasická písma Times New Roman, Baskerville, Garamond moderní písma Bodoni, Modern, Century egyptienky Rockwell bezpatkové písmo Arial, Calibri, Franklin skripty Script, Palace script, Brush Script dekorativní písmo Jockerman, Curlz, Parchement Klasické - Vychází z ručně psaných písem (psalo se perem s hrotem ve tvaru klínku). Písma mají vždy patky (serify), patky mají sklon (držení pera). Moderní - Vycházejí ze vzorů používaných v 18. století, jemnější papír, lepší tiskařská technika, opouští se ručně psaná podoba. Tato nová písma mají tenčí vodorovné serify. Náběhy (přechod z patky do dříku) jsou prudké, kontrast mezi hlavním a vedlejším tahem znaku. Osa stínu vždy dokonale svislá. Egyptienky - Vznikla s objevem reklamy, moderní písmo nevyhovovalo, nebylo možné ho přečíst na dálku. Bylo potřeba ztučnit celý tvar písmene. Náběh je malý nebo dokonce vůbec žádný. Tato písma vznikla v době, kdy celá západní civilizace byla posedlá po čemkoli, co pocházelo ze starého Egypta, proto egyptienky. Také konkrétní písma z této kategorie nesou egyptská jména (Memfis, Cairo, Skarab). Někdy se také používá název Slab Serif (deskové serify) Bezpatková - Sans znamená „bez, mimo“. Písma z této kategorie nebudou mít tahy zakončené serify. Dlouho se tato změna neujala až počátkem dvacátého století, písma dostala přívlastek groteskní. V tazích není žádný stín, pokud se objeví stín, jeho osa je vždy svislá. Scripty – Dojem ručně psaného písma. Skripty, které působí zdobeným dojmem by nikdy neměly být používány pro dlouhý blok textu a nikdy by všechny jejich písmena neměly být verzálky.

11 Klasifikace písem

12 Řezy písma rodina písem Sklon šířka písma řezy písma
písma vycházející ze stejného výtvarného základu písma se liší silou, šířkou a sklonem řezy písma síla – „hustota písma“ slabá (light) obyčejná (regular, book) polotučná (demi, bold) tučná (heavy) extratučná (black, extra bold) Sklon stojaté (normal) kurzivní (italic) šířka písma zúžená (condensed) normální rozšířená (expanded)

13 Typografické jednotky
Pica (angloamerická stopa) 1 " = 72,27 points 1 point = 0,353 mm 12 points = 1 pica = 4,233 mm Upravený systém pica (pajka) (Adobe) upraveno pro počítačové použití při tvorbě Postscript 1 " = 72 bodů = 6 picas 1 pica = 12 bodů Didot (pařížská stopa) 1 bod = 0,376 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm nepoužívá se v počítačové sazbě

14 Velikost písma udává se v bodech
volí se podle formátu a typu tiskoviny dětská knížka 12 – 14 bodů učebnice, knihy většího formátu 11 – 12 bodů beletrie pro dospělé 10 bodů časopisy 9 bodů noviny 8 bodů čtverčík horizontální typografická míra pro mezislovní mezery, velikost zarážky spod. čtverec o hraně odpovídající velikosti písma em – celý čtverčík en – polovina čtverčíku

15 Velikost písma minusky verzálky kapitálky malá písmena pavel
velká písmena PAVEL kapitálky jsou verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky)

16 Šířka písmen liší se pro daný typ písma
proporcionální, neproporcionální (Courier) číslice mají vždy stejnou šířku Neproporcionální písmo Proporcionální písmo

17 VLTAVA Mezery mezi písmeny
některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery, problém u velkých nadpisů kerning – přizpůsobení mezery konkrétní dvojici písmen prostrkávání – rovnoměrná změna velikosti mezer VLTAVA

18 Doporučení pro používání písma
typ a řez ne více než 3 rodiny (typy) písma pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit celkový počet řezů 6 – 8 velikost ne více než 3 velikosti jednoho písma zřetelně odlišené 4 – 5 velikostí v jedné sazbě čím delší text, tím čitelnější písmo patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) bezpatková – lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

19 Fonty písmo uložené jako data na počítači
soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma instalují se s programovým vybavením fonty lze dokoupit zvláštní fonty (obrázkové) přenos dokumentu na jiný počítač nemusím mít k dispozici stejné fonty přikládání fontu k dokumentu

20 Fonty bitmapové fonty vektorové fonty
tvar písmene je určen body v matici nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality datový tvar pro každou velikost hardwarově závislé (tiskárny) vektorové fonty tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek bez problémů měním velikost, směr (transformace) TrueType, Adobe Postscript

21 Programové vybavení programové editory textové editory
pro psaní programů textové soubory základní práce s textem přesun, kopírování textu, vyhledávání textové editory psaní dokumentů parametry stránky, různé typy písma, zarovnávání textu formát uložení dokumentu textové procesory velké formátovací možnosti sazba do sloupců vkládání obrázků kontrola pravopisu styly a šablony tvorba tabulek rejstřík, obsah hromadná korespondence

22 Programové vybavení DTP systémy (Desk Top Publishing)
příprava publikací, zaměřeno na počítačovou sazbu Adobe Page Maker WYSIWYG formátování vidím průběžně

23 Pravidla psaní textu vyznačování nejlépe řezem kurzíva
není vhodné tučně (technická literatura) postrkáváním nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání nepoužívat vyznačování jiným písmem technická literatura jiná skupina písma

24 Formát tiskovin, úprava stránky
sazební obrazec (ve Wordu  oddíl) základní rozvržení stránky okraje stránky záhlaví a pata umístěno číslování stránek standardizovaný formát papíru A3, A4 (210 x 297 mm), A5 A0 (1m2) největší dolní okraj nejmenší okraj u hřbetu záleží na vazbě číslování stránek umístěno v záhlaví nebo v patě pravá liché číslo (významnější)

25 převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z

26 Generátor dummy textů výplňové texty (Lorem ipsum)
potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat potřebuji vyplnit něčím, co má rytmus, střídají se znaky, různé délky slov existuje i „český“

27 Plakátky a reklamní texty
text by měl být výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu závislou na obsahu sdělení důležitá role prázdného místa pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu), měl by být umístěn v optickém středu je kousek nad geometrickým středem nejdůležitější nadpisy nebo obrázky umístěte na tzv. zlatý střed š:v = 1:1,618 ve 2/3 výšky, ve 2/3 šířky

28 Plakátky a reklamní texty
pokud je v textu více obrázků měly by jejich okraje být v lince pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř (knihy) pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší zarovnání na střed je lepší se vyhnout úplně

29 Základní pravidla psaní textu

30 Slovo skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou
mezeru píšeme zásadně jednu ne před interpunkčním znaménkem, ale za znaménkem být musí pevná mezera

31 Odstavec základní stavební kámen mezery mezi odstavci (proklad)
každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce vkládá se klávesou (Enter) zobrazuje se jako speciální znak odstavcová zarážka posunutí prvního řádku v odstavci první odstavec za nadpisem se neposouvá v celém textu stejné dnes se již v sazbě přestává používat mezery mezi odstavci (proklad) použití namísto zarážky východový řádek poslední řádek odstavce delší než zarážka o 1 em kratší než plný řádek nelze kontrolovat automaticky

32 Odstavec vlastnosti odstavce zarovnání odstavce
pozice levého, pravého okraje odsazení prvního řádku, mezera před a za odstavcem řádkování, zarovnávání, tabelační zarážky vzhled a chování odstavce psaní textu do odstavce zalamování řádků automatické dělení slov (nedělíme ručně) necháváme na editoru nucené zalomení řádku (speciální znak Shift+Enter) zarovnání odstavce na levý okraj na střed (u plakátů, pozvánek) na pravý okraj do bloku rozšiřování mezer, řádky končí na pravém okraji zhoršuje se čitelnost dokumentu, dělení slov pozor na krátké odstavce řeky řádkový proklad mezera mezi řádky nastavuje se vzhledem k velikosti písma

33 Tok textu vdovy a sirotci svázání řádek
svázání odstavce s následujícím automatické ukončení stránky před odstavcem ručně Ctrl + Enter

34 Tabulátory nevkládejte nikdy více mezer za sebou
tabulátor, tabulační zarážka zarovnání vlevo doprostřed vpravo číselná (desetinná stránka) vodící znak skryté tabulky tabulky (Word)

35 Sloupce vícesloupcová sazba řádkový rejstřík
řádky sousedních sloupců musí být v jedné rovině pozor při vkládání obrázků do sloupců

36 Styly odstavců nutné pro grafické úpravy rozsáhlých textů
předem rozmyslet strukturu stylů přiřazuji význam, nikoliv grafický vzhled

37 Přenos dokumentů Formáty pro přenos dokumentů
PDF formát založen na jazyce PostScript, zobrazeni není závislé na výstupním zařízení nelze editovat Adobe Acrobat mohu již ukládat do tohoto formátu např. z Open Office, Tex, Office 2007 RTF formát – formátování popsáno textově Skripty pro konverzi mezi formáty

38 Použitá a doporučená literatura
Pavel Roubal, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press, 2003 Pavel Roubal, Práce s textem, manuál ke školení SIPVZ úrovně Z Robin Williamsová, Grafická úprava pod vedením profesionálů, Mobil Media, 2002 Kočička Pavel – Blažek Filip, Praktická typografie, Computer Press 2000 Vladimír Beran, Typografický manuál, Kafka Design, 3. aktualizované vydání 2002 Sazba I, kolektiv autorů, SPN Praha 1984.

39 Použitá literatura článek Martina Kopty – server o typografii (nejen počítačové) – „O písmu a nejen o něm“ – pravidla českého pravopisu – stručná typografická pravidla – vývoj a historie kódových stránek


Stáhnout ppt "Tvorba textových dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google