Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008 J.Dršata 1, M.Bláha 2, L. Školoudík 1, M.Lánský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008 J.Dršata 1, M.Bláha 2, L. Školoudík 1, M.Lánský."— Transkript prezentace:

1 Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008 J.Dršata 1, M.Bláha 2, L. Školoudík 1, M.Lánský 1, M. Blažek 2, J. Vokurka 1 1 ORL klinika, 2 2.interní klinika OKH Fakultní nemocnice, Hradec Králové

2 Náhlá ztráta sluchu (SSHL – Sudden Sensorineural Hearing Loss)  Základní fakta:  0,02-0,5% roční incidence 1,2  trvalý handicap pro pacienty  patofysiologická hypotéza nejednotná:  infekční (neurotropní, vaskulotropní viry –zejm. herpes, influenzaviry)  ischemická (mechanismus tromboembolický, vasospastický, hypoxemický)  další (ko-) faktory: toxické poškození, hluk 4  SSHL = zřejmě etiologicky různorodé onemocnění s uniformní manifestací (akutní percepční ztráta sluchu)  SSHL = zřejmě etiologicky různorodé onemocnění s uniformní manifestací (akutní percepční ztráta sluchu)  Konvenční terapie  reologika (HES, pentoxyphyllin), neuroprotektiva (vitaminy, nootropika), oxygenoterapie...  různé léčebné filozofie (minimalistický přístup vs. maximální th…)  srovnatelné neuspokojivé výsledky  častá spontánní úprava  obtížná objektivní kontrola výsledků  léčba s uspokojivými výsledky dle EBM neexistuje, pouze kortikoidy zřejmě mají signifikantní léčebný význam zejm. u pacientů s předpokládanou virovou etiologií SSHL 2.

3 Extrakorporální reoferéza plazmy  Eliminace vysokomolekulárních látek včetně fibrinogenu,  2-makroglobulinu, LDL-cholesterolu, IgM, fibronektinu a von-Willebrandova faktoru  redukce viskozity plazmy  zmenšení agregace destiček a erytrocytů a zlepšení jejich flexibility: zlepšení reologie krev.elementů  Opakované procedury : stabilizace krevního průtoku, dlouhodobé zlepšení poměrů mikrocirkulace  analogický účinek na SSHL jako u jiných indikací (CVS onemocnění)  redukce adhezního a tromboembolického rizika, celkové dlouhodobé zlepšení reologických vlastností krve  restituce akutních sluchových ztrát, dlouhodobá stabilizace sluchu Nežádoucí účinky: málo významné (cca 5%, zvl. přechodné neurovegetativní reakce)Nežádoucí účinky: málo významné (cca 5%, zvl. přechodné neurovegetativní reakce)

4 Protokol procedury ve FNHK  Zařazovací kriteria:  věk 18-75 let  dg. „náhlá idiopatická ztráta sluchu“  čas.interval <1 měsíc od vzniku příhody do zahájení th.  vyloučení: nedostupnost perif.žil, gravidita, nespolupráce, nezpůsobilost léčby  Soubor: 10 vyšetřených  zařazeno 5 pacientů (2M/3F)  věk: med. 61let (39-68), NO: 0,5měs. (0,2-3měs.)  Sledování: vstupní, po reoferéze, za 1 tý., 1 měs., ukončení po 3 měs.  audiometrie (tónová audiometrie, impedancmetrie, ABR, slovní audiometrie –práh sluchu a slovní diskriminace)  vestibulární (kalorický test, CPG –vyloučení m.Meniére ap.)  zobrazovací -MRI (vyloučení organické léze)  laboratorní (profil makromolekul a adhesivně působících látak)  QoLQ (hodnocení kvality života pro tinitus - THI)  Terapie:  vysokootáčková centrifugace plasmy (separátor Cobe-Spectra)  kaskádová filtrace

5 Audiometrické výsledky  Zlepšení sluchu (med):  9 dB/WHO  14,5 %Fowlera  Zlepšení tinnitu (med):  35dB

6 Sérologické výsledky Hodnoty snížení v mediánu  cholesterol o 72%  LDL o 75%  TAG o 77%  IA o 51%  fibrinogen o 66%  viskosita krve o 17% snížení hodnot všech sledovaných sérologických parametrů klíčové je zlepšení celkové viskosity plasmy

7 Diskuse  Hlavní ukazatel úspěšnosti:  Časový faktor (interval od vzniku příhody do zahájení léčby) 8  Rizikové faktory (dyslipidémie, atherosklerosa, hyperfibrinogenémie)  Protokol: hemaferéza ve 3 pulzech  ambulantní procedura  udržení nízkých makromolekulárních látek po delší dobu (alespoň 1 měsíc, analogicky jako u retinálního postižení) – 4 pulzy Dosavadní výsledky naznačují, že i percepční ztráta sluchu staršího data u pacientů s vyššími hodnotami lipidémie vykazuje zlepšení po aplikaci kaskádového protokolu hemaferézy  naděje pro selektovanou skupinu nemocných

8 Závěr Literatura: 1.Byll FM. Sudden hearing loss: eight years experience and suggested prognostic table. Laryngoscope 1984;94:647-661. 2.Eisenman, D. J., Arts, H. A.: Effectiveness of treatment for sudden sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., Chicago: Sep 2000. Vol. 126, Iss. 9, 1161-1165. 3.Finger, R.P., Gostian, A.O.: Apheresis for idiopathic sudden hearing loss: reviewing the evidence. Journal of Clinical Apheresis. 21(4):241- 5, 2006 Dec. 4.Hughes GB, Freedman MA, Haberkamp TJ, Guay ME. Sudden sensorineural hearing loss. In: Bailey BJ, ed. Head and Neck Surgery – otolaryngology, 2nd edn. Philadelphia; Lippincott-Raven, 1998;2193-2195. 5.Jaeger, B.R.: The HELP System for the Treatment of Atherothrombotic Disorders: A Review. The Apher & Dial, 7(4): 391-396. 6.Miller, J., Dengerink, H.: Control of inner ear blood flow. Am J Otolaryngol 1998; 9:302-316. 7.Schillaci, G., Pirro, M., Vaudo, G. et al.: Prognostic value of the metabolic syndrome in essential hypertension. Ann Intern Med 2004; 140:573-574. 8.Prophet, H., Ramlow, W.: Sudden hearing loss and HELP apheresis – a single center experience. The International Journal of Artificial Organs (Vol.30/ No. 8, 2007, pp. 689-713. 9.Suckfüll, M.: Fibrinogen and LDL apheresis in treatment of sudden hearing loss: a randomised multicentre trial. Lancet 2002; 360:1811-1817. 10.Suckfull, M., Thiery, J., Schorn, K. et al.: Clinical utility of LDL-apheresis in the treatment of sudden hearing loss: a prospective, randomized study. Acta Oto-Laryngologica. 119(7):763-6, 1999. 11.Ullrich, H., Hleinjung, T., Steffens, T. et al.: Improved Treatment of Sudden Hearing Loss by Specific Fibrinogen Apheresis. J. Clin. Apheresis 19:71-78, 2004. Kontakt: MUDr. Jakub Dršata, ORL klinika FN Hradec Králové, tel.: 495833126, mailto: drsata@fnhk.cz Podpořeno grantem IGA MZ ČR NR/9103-4 drsata@fnhk.cz Hemoreoferéza = technicky i ekonomicky náročná, ale nadějná metoda léčby percepční ztráty sluchu zejména u vybraných pacientů s rizikovými faktory


Stáhnout ppt "Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008 J.Dršata 1, M.Bláha 2, L. Školoudík 1, M.Lánský."

Podobné prezentace


Reklamy Google