Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie nervového systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie nervového systému"— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie nervového systému
M. Jurajda

2 Obecný úvod

3 Přenos informací Kódování do signálu Přenos signálu Příjem signálu
Hmota nebo energie Příjem signálu Dekódování informace

4 Formy přenosu signálu v organismu
Nervový přenos informace Vyvolaní depolarizace Šíření depolarizační vlny – saltatorní šíření v myelinizovaných nervových vláknech Synapse (chemická, elektrická) (telefon) Endokrinní přenos informace Sekrece hormonu Transport hormonu krví Vazba na receptor – vyvolání odpovědi (Rozhlas)

5 Modulace Amplitudová Frekvenční

6 Přehled struktury - histologie
Neurony Glie Neurony – postmitotické bb. Regenerace/reparace v nervovém systému – gliové bb.

7 Anatomická struktura Centrální nervová soustava
Periferní nervová soustava Šedá hmota – mozková kůra, jádra, šedá hmota míšní Bílá hmota

8 Dráhy Soustava neuronů zapojených sériově vedoucích informace aferentně (do centra) nebo eferentně (do periferie) Aferentní - senzorické dráhy Eferentní – motorická dráha

9 Senzorické dráhy Chemické, mechanické, tepelné podněty z tkání
volná nervová zakončení exteroreceptory proprioreceptory Interoreceptory Různé druhy nervových vláken

10 Eferentní dráhy Motorické dráhy
Pyramidová dráha kortikospinální/bulbární Extrapyramidové dráhy

11 Speciální patofyziologie nervového systému

12 Poruchy mozkomíšního moku
Hydrocefalus Zvýšená sekrece Snížená absorpce Obstrukce e vacuo

13 Mozkový edém Vazogenní – zvýšená propustnost cév Buněčný - cytotoxický
Intersticiální – obstrukční hydrocefalus

14 Cévní mozkové příhody Ischemické Krvácivé Embolus trombus
Intracerebrální Subarachnoidální Aneurysma, AV malformace

15 Epilepsie Záchvatovité onemocnění
Hyperaktivita daná nadměrnou vzrušivostí neuronů mozkové kůry. Podnět-ložisko-šíření

16 Epileptické záchvaty Parciální
Není přítomna porucha vědomí, patologická pohybová aktivita, senzorické vjemy Komplexní parciální (psychomotorické) – porucha vědomí, automatické pohyby Generalizované petit mal, grand mal Aura

17 Nádory Primární Vychází především z gliových bb. Metastatické

18 Projevy mozkových tumorů
Ložiskové příznaky Nitrolební hypertenze

19 Poruchy mozku vzniklé v časném období vývoje
Lehká mozková dysfunkce Dětská mozková obrna

20 Periferní poruchy aferentního systému
Difúzní Neuropatie Intoxikace Infekce Lokalizované Kořenové syndromy

21 Centrální poruchy aferentního systému
Poškození míchy Poškození mozku Thalamus Senzorická kůra

22 Demyelinizační onemocnění
Sklerosis multiplex Demyelinizace axonů, degenerace oligodendrocytů v centrálním nervovém systému, tvorba jizev tvořených astrocyty – plaky Sy. Guillain-Barré Demyelinizační onemocnění postihující periferní nervy. Po infekci nebo očkování. Svalová slabost a poruchy vnímání bolesti, vibrací a tepla

23 Bolest Nociceptory Volná nervová zakončení Funkce bolesti
Vnímání a ovlivnění bolesti Farmakologie

24 Bolesti hlavy Vaskulární Tenzní Zánětlivé

25 Bolesti hlavy Splanchnokranium – paranasální sinusy, zuby,…..
Neurokranium – bolest vyvolává dráždění mening, cév, svaly Migréna – jednostranná pulzující bolest Tenzní bolesti hlavy Klástrová bolest – několik epizod za den

26 Svědění (pruritus) Zvláštní pocit vyvolávající potřebu škrábání
Nejedná se o formu bolesti Histamin, opiáty – spouští pruritus

27 Poruchy motorického systému

28 Obrny(plegie) a parézy
Chabá - periferní Spastická - centrální

29 Poruchy bazálních ganglií a mozečku
Poruchy svalového tonu Poruchy postoje Snížená pohybová aktivita Patologické pohyby Parkinsonismus Chorea minor, chorea maior – Huntingtonova chorea

30 Parkinsonismus Rigidita Klidový třes Přechody z klidu do pohybu
Hypomimie Hypokineze Dopaminergní neurony – deficit dopaminu

31 Poruchy mozečku Poruchy rovnováhy Hyperkinezie Iniciační třes
Poruchy postoje Svalová hypotonie

32 Poruchy vědomí Kvantitativní Kvalitativní Mrákotný stav
Somnolence Sopor koma Kvalitativní Mrákotný stav Delirium zmatení v čase a prostoru s halucinacemi zmatenost

33 Poruchy spánku

34 Kognitivní funkce


Stáhnout ppt "Patofyziologie nervového systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google