Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIGRAČNÍ & INTEGRAČNÍ POLITIKA V ČESKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIGRAČNÍ & INTEGRAČNÍ POLITIKA V ČESKU"— Transkript prezentace:

1 MIGRAČNÍ & INTEGRAČNÍ POLITIKA V ČESKU
DUŠAN DRBOHLAV Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Drbohlav: Migrační politika

2 Drbohlav: Migrační politika
POLITIKA – SOUČÁST REGULATIVNÍHO SYSTÉMU CELOSPOLEČENSKÝCH PROCESŮ, SMYSLEM JE REGULOVAT SYSTEMATICKY, ALE ZÁROVEŇ OPERATIVNĚ, BEZPROSTŘEDNĚ A KONKRÉTNĚ -  URČOVÁNÍ CÍLŮ, JEŽ MÁ SPOLEČNOST SLEDOVAT (SOUBĚŽNÁ KOORDINACE VZTAHŮ MEZI SUBSYSTÉMY A VZTAHŮ MEZI RŮZNÝMI KATEGORIEMI AKTÉRŮ) ... REGULUJE NEBO KORIGUJE SPECIFICKÁ POSTAVENÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI -           Drbohlav: Migrační politika

3 Drbohlav: Migrační politika
STANOVENÍ PŘIMĚŘENÝCH POSTUPŮ UMOŽŇUJÍCÍCH CÍLE DOSAHOVAT, MOBILIZACE PROSTŘEDKŮ K DOSAŽENÍ CÍLŮ    POLITIKA – NEJENOM VYPRACOVÁNÍ OBECNÝCH KRITÉRIÍ, ALE ZAHRNUJE I ASPEKT ŘÍZENÍ ROLE ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, STÁTNÍ SPRÁVY, JURISDIKCE, APLIKOVÁNÍ PRÁVA ATD … MIGRAČNÍ POLITIKA – JEDNA Z DÍLČÍCH POLITIK STÁTU Drbohlav: Migrační politika

4 Drbohlav: Migrační politika
MIGRAČNÍ POLITIKA (př. USA – Zuckers 1987): KALEIDOSKOP – PREZIDENT A KONGRES – JEJICH OSOBNOSTI A ROZHODNUTÍ, BYROKRATICKÁ AGENDA, PŘEDSUDKY, KONVENCE, TLAK (LOBOVÁNÍ) JEDNOTLIVÝCH ZÁJMOVÝCH SKUPIN A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, ZDRAVÍ EKONOMIKY A NÁHODNÁ DĚJINNÁ SHODA OKOLNOSTÍ … CÍLEM: VYVÁŽENÁ SMĚSICE EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNÍCH A HUMANITÁRNÍCH ZÁVAZKŮ ….. MIGRAČNÍ POLITIKA MÁ SVÉ „DOBROVOLNÉ“ I „POVINNÉ“ ASPEKTY (VIZ NAPŘ. DODRŽOVÁNÍ PODEPSANÝCH MEZINÁRODNÍCH SMLUV A KONVENCÍ) Drbohlav: Migrační politika

5 Drbohlav: Migrační politika
DVĚ ZÁKLADNÍ ROVINY: „IMMIGRATION VERSUS IMMIGRANT POLICY“ (MAKRO VERSUS MIKRO ÚROVEŇ) Drbohlav: Migrační politika

6 Drbohlav: Migrační politika
ČESKO TRADIČNĚ EMIGRAČNÍ, MALÉ ZKUŠENOSTI S IMIGRACÍ …XENOFOBIE MAJORITNÍ POPULACE AKTIVNĚJŠÍ, KOMPLEXNĚJŠÍ A SYSTEMATIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP CCA POSLEDNÍCH 5 LET ZÁSADY POLITIKY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI MIGRACE CIZINCŮ (PŘÍLOHA K USNESENÍ VLÁDY Z  Č. 55) Drbohlav: Migrační politika

7 Drbohlav: Migrační politika
1) DŮSLEDNĚ PROSAZOVÁNA ŘÍDÍCÍ ROLE STÁTU V OBLASTI MIGRACE 2) POLITIKA JE ZALOŽENA NA KOORDINOVANÉM POSTUPU VŠECH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, ORGÁNŮ ÚZEMNÍ A ZÁJMOVÉ SAMOSPRÁVY A NA PODPOŘE ZE STRANY DALŠÍCH SUBJEKTŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MIGRACÍ. 3) ZAMĚŘENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ VŠECH FOREM NELEGÁLNÍ MIGRACE A JINÝCH NELEGÁLNÍCH AKTIVIT 4) NEKLADENY PŘEKÁŽKY LEGÁLNÍ MIGRACI, PODPORA IMIGRACE, KTERÁ JE PRO STÁT A SPOLEČNOST V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ PŘÍNOSNÁ 5) REALIZACE MIGRAČNÍ POLITIKY PŘEDPOKLÁDÁ ŠIROKÉ ZAPOJENÍ NEVLÁDNÍCH A DALŠÍCH ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 6) SPOLUPODÍLENÍ SE NA ÚSILÍ SVĚTOVÉHO A EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ NA ŘEŠENÍ MIGRAČNÍCH DŮSLEDKŮ HUMANITÁRNÍCH KRIZÍ A NA ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍČIN TĚCHTO JEVŮ Drbohlav: Migrační politika

8 Drbohlav: Migrační politika
INTEGRACE CIZINCŮ: DVA ZÁSADNÍ DOKUMENTY: 1) „ZÁSADY KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR“ (1999) 2) „KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR“ (2000) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH AKTIVIT: 1) STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM 2) PROJEKT „AKTIVNÍ VÝBĚR KVALIFIKOVANÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ“ PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ – PRINCIP ROVNÉHO PŘÍSTUPU A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ZEJMÉNA VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ, BYDLENÍ, VZDĚLÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI, KULTUŘE A NÁBOŽENSTVÍ Drbohlav: Migrační politika

9 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 1) JAK ÚČINNĚJI BOJOVAT S NELEGÁLNÍ MIGRACÍ, S NELEGÁLNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ? - Jak snížit poptávku ze strany podnikatelů? Drbohlav: Migrační politika

10 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 2) JAK ÚČINNĚJI BOJOVAT S XENOFOBIÍ A RASISMEM? - Nástroje objektivní informovanosti veřejnosti? Drbohlav: Migrační politika

11 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 3) JAK VÍCE VYUŽÍT „LIDSKÝ KAPITÁL“ IMIGRANTŮ? - Využití jejich původní kvalifikace… Drbohlav: Migrační politika

12 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 4) JAK ROZDĚLIT MIGRAČNÍ/INTEGRAČNÍ KOMPETENCE – - A) MEZI SEKTORY (VLÁDNÍ, NEVLÁDNÍ …)? - B) REGIONÁLNĚ HIERARCHICKY – STÁT, REGION, OBEC? - Jaké formy spolupráce? Drbohlav: Migrační politika

13 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 5) JAK SPOLEHLIVĚJI MĚŘIT VÝSLEDKY PROCESU INTEGRACE - ÚSPĚCH ČI NEÚSPĚCH? (JAKÁ KRITÉRIA?) - Hodnocení efektivity programů? Drbohlav: Migrační politika

14 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 6) JAK ÚČINNĚJI BOJOVAT S KORUPCÍ, JEŽ OVLIVŇUJE MIGRACI/IMIGRACI/INTEGRACI? Drbohlav: Migrační politika

15 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 7) JAK OBJEKTIVNĚ INFORMOVAT VEŘEJNOST O OTÁZKÁCH MIGRACE/IMIGRACE/INTEGRACE? - Formy, oblasti, aktéři? Drbohlav: Migrační politika

16 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 8) JAK POSTAVIT A PROVÁDĚT KOHERENTNÍ MIGRAČNÍ/INTEGRAČNÍ POLITIKU? - „Stejnou silou na všech frontách“! - Je to vůbec možné? Drbohlav: Migrační politika

17 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 9) JAK VHODNĚ SLADIT POLITIKY/SUBPOLITIKY: - MIGRAČNÍ VERSUS INTEGRAČNÍ? - EKONOMICKÁ VERSUS MIGRAČNÍ? Drbohlav: Migrační politika

18 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 10) JAK SMYSLUPLNĚ NA POLI MIGRACE SPOLUPRACOVAT S „EMIGRAČNÍMI ZEMĚMI“? - Jaká forma pomoci (informace) a komu určená? Drbohlav: Migrační politika

19 Drbohlav: Migrační politika
OTÁZKY 11) JAK VYLEPŠIT STATISTIKU MIGRACE/INTEGRACE? - Co, kdo, kdy, jak a kde sledovat? Jak data zpracovávat a šířit? Drbohlav: Migrační politika

20 TOLERANCE INFORMOVANOST SPOLUPRÁCE
Drbohlav: Migrační politika

21 Drbohlav: Migrační politika
Děkuji za pozornost Drbohlav: Migrační politika


Stáhnout ppt "MIGRAČNÍ & INTEGRAČNÍ POLITIKA V ČESKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google