Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdružování Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdružování Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek."— Transkript prezentace:

1 Rozdružování Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Miroslav Vičánek Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-CHTe/1-PV-3/4 Název DUMRozdružování Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP28-52-H/01 Obor vzděláváníGumař-plastikář Vyučovací předmětChemická technika Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce s doplňujícím výkladem vyučujícího, náplň: pojem rozdružování, různé způsoby rozdružování - hydraulické, pneumatické, magnetické, elektrostatické, flotace Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Rozdružování, třídicí nálevky, hydrocyklón, hydraulické rozdružování, pneumatické rozdružování, magnetické rozdružování, elektrostatické rozdružování, flotace Datum15. 11. 2012

3 Rozdružování Náplň výuky (obsah hodiny) Rozdružování [1] hydraulické pneumatické magnetické elektrostatické

4 Hydraulické rozdružování Oddělování látek v kapalném prostředí Oddělují se částečky podle velikosti částic (hydraulické třídění) menší částečka je odplavována dále podle hustoty látky (rozdružování) látka s vyšší hustotou rychleji klesá ke dnu Zařízení: třídící nálevky hydrocyklón rozdružování v kapalině s vyšší hustotou Obr. 1: Částice

5 Třídící nálevky Sada postupně se zvětšujících vzájemně propojených nádrží ve tvaru jehlanu. V širší nádobě proudí kapaliny pomaleji a proto se usazují lehčí částečky látky. Jednotlivé frakce se odebírají výpustí ze dna. Obr. 2: Třídící nálevky Podélný řez Půdorys

6 Hydrocyklón Kónická nádoba oddělená přepážkou s otvorem na dvě poloviny. Do spodní se tangenciálně přivádí kapalina, která uvnitř víří (rotuje). Těžší částice odstředivou silou, putují ke stěně a kolem stěny vlastní vahou klesají ke dnu k výpustnému otvoru. Lehké částice unáší proud, vystoupí středovou trubkou v přepážce do horní části a proud je odnese výstupním hrdlem Obr. 3: Hydrocyklón

7 Rozdružování v kapalině s vyšší hustotou Takto lze dělit směsi, jejichž jedna komponenta má menší a druhá větší hustotu, než použitá kapalina. Lehké částice plavou Těžší částice klesá ke dnu Obr. 4: Rozdružování těžkou kapalinou

8 Pneumatické rozdružování Třídění suchých sypkých látek pomocí proudu vzduchu. Podle konstrukce jsou třídiče: vodorovný vzduchový svislý vzduchový cyklón Obr. 5: Vítr

9 Vodorovný vzduchový třídič Z násypky padající částice jsou unášeny proudem vzduchu Nejlehčí částice jsou odfouknuty nejdál Nejtěžší padají přímo dolů Obr. 6: Vodorovný vzduchový třídič

10 Svislý vzduchový třídič Proudem vzduchu je směs odnesena do třídiče (svislý válec). Zvětšením průměru se zpomalí proudění. Těžší částice vlastní vahou klesají ke dnu k výpustnému otvoru. Lehké částice odcházejí horním výstupním hrdlem Obr. 7: Svislý vzduchový třídič

11 Cyklón Směs je vháněna spodním vstupním hrdlem (1) do vnějšího kužele (2). Velký průměr znamená snížení rychlosti a usazování těžkých částic (3), které padají k výpusti těžkých částic(4). Jemné části stoupají vzhůru a přes šikmé lopatky (5), které jim udělí rotaci, projdou do vnitřního kužele (6), kde se odstředivou silou usadí na stěnách a sklouznou k výpusti lehkých částic (7), vzduch odchází horním hrdlem (8). 8 – horní výstupní hrdlo 5 – šikmé rozváděcí lopatky 6 – vnitřní kužel 2 – vnější kužel 7 – výpusť lehkých částic 3 – usazování těžkých částic 4 – výpusť těžkých částic 1 – přívod směsi Obr. 8: Cyklón

12 Magnetické rozdružování Používá se na oddělení feromagnetických materiálů ze směsi. Je založeno na zachycení magnetických částic elektromagnetem. Poslední buben pásového dopravníku obsahuje elektromagnet Nemagnetické částice dopadají setrvačností do vzdálenější násypky Magnetické jsou přitaženy pod pás Obr. 9: Magnetický separátor

13 Elektrostatické rozdružování Použití na jemnou směs vodivých a nevodivých látek. Na buben je přivedeno stejnosměrné napětí (25 – 35 kV). Vodivá zrna se nabijí souhlasným nábojem a jsou od válce odpuzována Nevodivá padají přímo Obr. 10: Elektrostatické rozdružování

14 Flotace Její použití je hlavně při oddělování vytěžených surovin od hlušiny. Podmínkou je odlišná smáčivost těžené suroviny a hlušiny vodou. Hustota nemá významný vliv. Pomletá směs (zrno pod 1 mm) s flotační přísadou se v míchané nádobě probublává vzduchem. Pneumatický flotační přístroj: smáčivá složka klesne ke dnu, odkud je odváděna; nesmáčivou vynesou bubliny na hladinu, odkud se sbírá jako pěna Obr. 11: Flotace

15 Kontrolní otázky: 1.Vysvětlete pojem rozdružování 2.Co to je hydrocyklón? 3.Jak funguje magnetické rozdružování?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní Obr. 4: vlastní Obr. 5: anonym, [vid. 15. 11. 2012], dostupné z: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=v%C3%ADtr&ex=1&origin=FX010132103 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=v%C3%ADtr&ex=1&origin=FX010132103 Obr. 6: vlastní Obr. 7: vlastní Obr. 8: vlastní Obr. 9: vlastní Obr. 10: vlastní Obr. 11: vlastní

17 Seznam použité literatury: [1] Přemysl Hranoš, „Stroje a zařízení v chemickém průmyslu“, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 2001, ISBN 80-902155-7-2

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozdružování Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google