Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav farmakologie, 3. LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav farmakologie, 3. LF UK"— Transkript prezentace:

1 Ústav farmakologie, 3. LF UK
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta ÚVOD DO FARMAKOLOGIE Co je farmakologie. Základní termíny Prof. MUDr. M.Kršiak, DrSc. Ústav farmakologie, 3. LF UK

2 farmakokinetika farmakodynamika
osud léku v organizmu působení léku na organizmus farmakologie farmakoterapie „jak nejlépe užít lék v určité indikaci“ 2

3 4 fáze klin. hodnocení u nových léků

4 KLINICKÉ HODNOCENÍ SKP (správná klinická praxe), GCP (Good Clinical Practice) výběr probandů (srovnatelnost), randomizace, kontrolní skupina, dvojitě slepý pokus, RCT, placebo, bias, informovaný souhlas, Helsinská deklarace apod. Etapy klinického hodnocení První podání člověku (zjištění snášenlivosti, zákl. kinetika) Úvodní klinická studie (prvé ověření terap. účinnosti) Rozšířená klinická studie (průkaz terap. účinnosti a bezpečnosti) Sledování léčiva po registraci

5 ZÁKLADNÍ POJMY FARMAKODYNAMIKA FARMAKOKINETIKA
názvy – generické x obchodní paracetamol x PARALEN, PANADOL, aj,aj SPC = souhrn údajů o přípravku [Summary of Product Characteristics] PIL = patient information leaflet, tj. příbalová informace pro uživatele neboli příbalový leták AISLP = elektronická databáze léčiv registrovaných v ČR (nebo SR) ATC = anatomicko-terapeuticko-chemické třídění léčiv generika=kopie compliance=dodržování dávkování FARMAKODYNAMIKA FARMAKOKINETIKA

6 FARMAKODYNAMIKA FARMAKOKINETIKA = CO DĚLÁ LÉČIVO S ORGANIZMEM
ÚČINKY LÉČIV NA ORGANIZMUS FARMAKOKINETIKA = CO DĚLÁ ORGANIZMUS S LÉČIVEM OSUD LÉČIV V ORGANIZMU

7 FARMAKOKINETIKA 1. Pohyb léčiv v organizmu 1.1 resorpce
1.2 distribuce – distribuční objem 1.3 eliminace - clearance 2. Biologický poločas a jeho význam 3. Opakované podávání léčiv 4. Vztah hladina - účinek

8 1. POHYB LÉČIV V ORGANISMU
RESORPCE DISTRIBUCE distribuční objem ELIMINACE clearance

9 Absorpce (resorpce) léčiv, co ji může ovlivnit
1/ přívodná cesta: i.v.> i.m. > s.c. > p.o. 2/ rozpustnost léčiva v tucích 3/ farmaceutická technologie 4/ pH nízké pH v žaludku více ionizuje zásaditá léčiva /většina/, kt. tak hůře procházejí lipidovou membránou

10 Biologická dostupnost
Biologická dostupnost je podíl podané látky, která pronikne do systémové cirkulace: 1/ cca 100%: diazepam, valproát, sulfonamidy 2/ <30%: morfin, metoprolol, nitroglycerin

11 Distribuční objem Vyjadřuje, jak veliký objem tekutiny, bychom potřebovali, aby při daném množství léčiva byla v tomto objemu stejná koncentrace jako v plazmě V = m/c, c = m/V c = koncentrace m = hmotnost V = objem Distribuční objem závisí na: 1/ velikosti a složení těla 2/ rozpustnosti léčiva v tucích 3/ vazbě léčiva na krevní bílkoviny

12 Distribuční objem Klinický význam: pokud u velkého distribučního objemu potřebujeme rychle dosáhnout dostatečnou hladinu, musíme nejdříve podat nárazovou dávku a pak podáváme již pouze udržovací dávku. <10l: furosemid, aspirin, valproát, warfarin > 500 l: digoxin, verapamil, řada antidepresiv (zde se však náraz. dávka většinou nepodává z důvodu rizika vzniku razantních nežád. účinků, které by mohly vést k špatné compliance pacienta)

13 2. BIOLOGICKÝ POLOČAS (plazmatický): vyjadřuje dobu, za kterou klesne hladina látky v plazmě o polovinu

14 Biologický poločas Pokud zjednodušíme vzorec na matematický tvar zlomku, tedy že: T ½ =Distribuční objem/Clearance, tak lze dovodit: nižší clearance /např. při poruše ledvin/ vede k prodloužení biol. poločasu, a tak u pacientů s poruchami funkce ledvin podáváme menší dávky léků nebo léčiva lze aplikovat méně častěji

15 Biologický poločas Klinický význam:
Při podávání léčiva v intervalech kratších než 1,4 x T ½ se hladina léčiva v plazmě zvyšuje a za 4-5 poločasů se nezávisle na velikosti dávky ustálí. Příklady léčiv s různými biol. poločasy 1/ léky s dlouhým T ½ Diazepam, digoxin (cca 40h), fluoxetin 2/ léky s krátkým T ½ Aspirin, morfin (cca 1,5h), cefalosporiny, furosemid

16 U většiny léčiv po terapeut. dávkách: hladina klesá exponenciálně
Lineární kinetika (1. řádu) [stálý t 1/2 ]

17 3. OPAKOVANÉ PODÁVÁNÍ LÉČIV:
závisí na dávce

18 4. VZTAH HLADINA - ÚČINEK :
Účinek léčiva koreluje s plazmatickou hladinou Terapeutické monitorování koncentrací léčiv (TDM): např. antiepileptika nekoreluje s plazmatickou hladinou „hit and run“ tolerance nebo naopak aktivní metabolity

19 Z ČEHO SE UČIT: Základní učebnice
Farmakologie – Základní a aplikovaná farmakologie, prof. Lincová., Dr. Farghali kol., Galén, 2007

20 Z čeho se učit – možné alternativy při hlubším zájmu o farmakologii nebo neporozumění v základní učebnici Barevný atlas farmakologie H. Lullmann, Kl. Mohr, 4. vydání, Grada 2011 Farmakologie v kostce – S. Hynie, Triton 2001 (velmi didaktický kratší text, použít případně při nejasnostech některé kapitoly nebo pro opakování) Případně Remedia kompendium – 4. vydání, 2009; zde možno konkrétní léky podrobněji / pro opakování: indikace, NÚ atd.

21 Jak se učit vytvořit si osnovu důležitých poznatků opakovat

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ústav farmakologie, 3. LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google