Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMIKA (zákon setrvačnosti) Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud výslednice sil působících na těleso je nulová. Newtonovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMIKA (zákon setrvačnosti) Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud výslednice sil působících na těleso je nulová. Newtonovy."— Transkript prezentace:

1 DYNAMIKA (zákon setrvačnosti) Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud výslednice sil působících na těleso je nulová. Newtonovy zákony: První Newtonův zákon: Druhý Newtonův zákon: Třetí Newtonův zákon: (zákon síly) (zákon akce a reakce) Působí-li těleso A na těleso B silou F AB, pak těleso B působí současně na těleso A silou F BA o stejné velikosti, avšak opačného směru. Síly akce a reakce působí na různá tělesa. Nemohou se tedy vyrušit!

2 Dynamika – síly Tíhová síla: G = m ·g (N) (není gravitační síla) Tahová síla: T (N) Tlaková normálová síla:N (N) (má směr kolmý k podložce) Třecí síla:F t (N) (orientována proti směru pohybu) G FtFt N T T’T’ tíhové pole podložka lanko

3 Postup při řešení pohybové rovnice 1. Náčrtek - vyznačení všech sil, působících na těleso, jehož pohyb máme vyšetřovat. 2. Silový diagram - rozklad jednotlivých sil do složek a jejich zápis. 3. Určení jednotlivých složek výsledné síly (jako součet odpovídajících složek všech sil v silovém diagramu). 4. Sestavení pohybové rovnice pro jednotlivé složky výsledné síly. (( Dokonale hladká podložka x y G N G N GyGy GxGx G x = G · sin  G y = G · cos   ( F vx = G x = m.g.sin  F vy = N - G y = N- m.g.cos  m.a x = F vx = m.g.sin  a x = g.sin  m.a y = F vy = N - m.g.cos  a y = 0 => N = m.g.cos 

4 Třecí síla Statické tření (těleso je v klidu) F s = -T F s max = f s · N Dynamické tření (těleso se pohybuje) F d = f d · N T FsFs N T FdFd N f s > f d Součinitel statického tření Součinitel dynamického tření

5 Třecí síla - určení koeficientu Určete součinitel statického tření mezi tělesem a podložkou, pokud při pozvolném naklánění roviny se těleso dalo do pohybu při dosažení úhlu . V okamžiku před odtržením tělíska platí: (( N G FsFs G FsFs N GxGx GyGy x y F s = G x = m · g · sin  N = G y = m · g · cos  F s + N + G = 0, kde F s = f s · N a G = m · g G x = G · sin  G y = G · cos   x y Ze silového diagramu plyne: f s = F s / N = tg 

6 Rovnoměrný pohyb po kružnici Při rovnoměrném pohybu po kružnici směřuje výslednice sil do středu kružnice. anan r Dostředivé (normálové) zrychlení je způsobeno dostředivou sílou. v rotující disk kružnice

7 Inerciální a neinerciální vztažné soustavy Inerciální vztažná soustava – neexistují v ní žádné setrvačné síly Neinerciální vztažná soustava – mohou v ní existovat setrvačné síly (např. odstředivá síla) Příklad: rozjíždějící se autobus Neinerciální soustava – spojená s autobusem Setrvačná síla nás tlačí do sedadel, proti směru jízdy. Inerciální soustava - pozorování z chodníku Sedadla působí na cestující ve směru pohybu, a tím je rovněž uvádí do pohybu se stejným zrychlením, s jakým se pohybuje autobus. V inerciálních vztažných soustavách má každá síla svého původce. Může jím být např. tíhové pole, provázek, či jiné těleso působící na studovaný objekt.

8 Inerciální a neinerciální soustavy Těleso hmotnosti m ležící na rotující desce se pohybuje stálou rychlostí v po kružnici o poloměru R. Určete velikost třecí síly mezi deskou a tělesem. R v + Inerciální soustava: (spojená např. se středem desky) FtFt Řešení pohybové rovnice FoFo Neinerciální soustava: (spojená s tělesem) Řešení silové rovnováhy

9 Kam dopadne kolmo vystřelené těleso, pokud bude vystřeleno z vozíku, pohybujícího se konstantní rychlostí? Před vozík, na vozík nebo za vozík? (myšleno vzhledem ke směru pohybu) Vozík – pohyb dvou těles

10 Kam dopadne kolmo vystřelené těleso, pokud bude vystřeleno z vozíku, pohybujícího se zrychleně po nakloněné rovině? Před vozík, na vozík nebo za vozík? (myšleno vzhledem ke směru pohybu) Vozík 2 – pohyb dvou těles

11 Příklad - setrvačné účinky tělesa Který z provázků se přetrhne, pokud zatížíme dolní konec?

12 Příklad - reaktivní pohon - raketa

13 Konec


Stáhnout ppt "DYNAMIKA (zákon setrvačnosti) Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud výslednice sil působících na těleso je nulová. Newtonovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google