Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské právo II Ladislav Vojáček Recepce římského práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské právo II Ladislav Vojáček Recepce římského práva."— Transkript prezentace:

1 Římské právo II Ladislav Vojáček Recepce římského práva

2 Obsah 1. Dvě linie uplatnění ŘP na počátku středověku 2. Termín recepce 3. První středověké právnické školy, studující ŘP 4. Uplatnění recipovaného ŘP

3 1. Vývoj římského práva po zániku Západořímské říše přežívání v západoevropských germánských říších nepovažuje se za součást recepce personalita práva leges Romanae barbarorum „Ecclesia vivit lege Romana“ kontinuální vývoj v Byzatské říši objevení Digest ve 2. polovině 11. století

4 2. Termín recepce „přejímání, přijetí, přebírání, převzetí“ „přejímání, přijetí, přebírání, převzetí“ terminus technicus, protože „jen“ pronikání jednotlivých prvků ŘP: institutů, pojmů, zásad, logických konstrukcí terminus technicus, protože „jen“ pronikání jednotlivých prvků ŘP: institutů, pojmů, zásad, logických konstrukcí = akulturace středověkých právních řádů = romanizace práva

5 3. Počátek vlastní recepce od 11. století systematické studium orientované na budoucnost, na vytvoření nové právní vědy nález justiniánských Digest pozitivní vztah k antické tradici univerzalistické tendence štaufovských císařů

6

7

8 Glosátoři Bologna Bologna IRNERIUS + jeho žáci MARTINUS, BULGARUS, JACOBUS, HUGO IRNERIUS + jeho žáci MARTINUS, BULGARUS, JACOBUS, HUGO glosy glosy ACCURSIUS: Glossa ordinaria (magna) ACCURSIUS: Glossa ordinaria (magna) Vulgata Vulgata

9 a Friedrich Barbarossa se svými syny

10

11 Komentátoři (postglosátoři, konsiliátoři, civilisté) ekonomické zájmy severoitalských měst volnější přístup, ohled na platné právo zpracovali, zobecnili a uspořádali obsah ŘP s použitím nových pojmů = mos italicus BARTOLUS de Saxoferrato, BALDUS de Ubaldis výsledek: ius commune

12 a Bartolus de Saxoferrato

13 4. Uplatnění recipovaného ŘP (Itálie) (Itálie) Francie Francie Anglie Anglie Nizozemí Nizozemí země Koruny české země Koruny české hlavní pozornost římsko-německé říši hlavní pozornost římsko-německé říši

14 Mos gallicus (16. století) vliv humanismu politické tlaky návrat k původnímu římskému právu kriticko-historická metoda Andreas ALCIATUS vydávali sbírky pramenů Dionysius GOTHOFREDUS: poprvé CIC

15 a Dionysius Gothofredus (Godefroy, Denis) (1549-1622)

16 Anglie přerušení procesu recepce přerušení procesu recepce zákazy již ve 12. a 13. století zákazy již ve 12. a 13. století (důvod: specifický právnický stav, uchování jednoty práva, …) v 16. a na zač. 17. století podpora panovníky (X revoluce) v 16. a na zač. 17. století podpora panovníky (X revoluce)

17 Nizozemí (16. století) před a v průběhu revoluce před a v průběhu revoluce Leyden Leyden „škola elegantní jurisprudence“ „škola elegantní jurisprudence“ historicko-kritická metodahistoricko-kritická metoda jasný systémjasný systém vytříbený stylvytříbený styl Gabriel van den MUYDEN, Arnold VINNIUS, Johann de VOET, Gerhard NOOTHGabriel van den MUYDEN, Arnold VINNIUS, Johann de VOET, Gerhard NOOTH uplatnění v koloniíchuplatnění v koloniích

18 Romanizace práva v českém státě kanonické právo městské právo a horní právo Maiestas Carolina pražská univerzita apelační soud „Justiniána ciesaře ustanovenie a naučenie“ (1562)

19 a Sachsenspiegel a Schwabenspiegel

20 a Viktorin Kornelius ze Všehrd

21 Recepce v Německu jednorázové převzetí (= recepce v pravém slova smyslu, ale ius commune) jednorázové převzetí (= recepce v pravém slova smyslu, ale ius commune) zřízení říšského komorního soudu 1495 zřízení říšského komorního soudu 1495 Řád říšského komorního soudu Řád říšského komorního soudu žaloby proti zeměpánům + odvolání od zemských a městských soudůžaloby proti zeměpánům + odvolání od zemských a městských soudů soudit především podle „obecného práva říše“ (+ domácí právo)soudit především podle „obecného práva říše“ (+ domácí právo)

22 Právnické školy kameralistika kameralistika sepjetí s Říšským komorním soudemsepjetí s Říšským komorním soudem Joachim von MYNSINGER von Frundeck, Andreas GAILJoachim von MYNSINGER von Frundeck, Andreas GAIL škola právníků – systematiků škola právníků – systematiků vliv humanismuvliv humanismu saská právní věda (východiskem Konstituce, zákoník ovlivněný římským právem; 1572) saská právní věda (východiskem Konstituce, zákoník ovlivněný římským právem; 1572) Benedict CARPZOV (1595 – 1666)Benedict CARPZOV (1595 – 1666) usus modernus pandectarum

23 MYNSINGER, Joachim a Frundeck Institutiones iuris civilis Venetiis, 1569

24 a

25 Usus modernus pandectarum zejména 17. a 18. století zejména 17. a 18. století „moderní užití římského práva“ „moderní užití římského práva“ Samuel STRYK: Usus modernus pandectarumSamuel STRYK: Usus modernus pandectarum Georg Adam STRUVE: Iurisprudentia Romano-Germanica forensis („Malý Struve“)Georg Adam STRUVE: Iurisprudentia Romano-Germanica forensis („Malý Struve“) Johannes SCHILTER: Praxis iuris Romani in foro GermanicoJohannes SCHILTER: Praxis iuris Romani in foro Germanico nejdříve lotharská legenda, pak: ŘP platí silou právního obyčeje nejdříve lotharská legenda, pak: ŘP platí silou právního obyčeje

26 a Samuel Stryk (1640 - 1710)

27 a Georg Adam Struve

28 a (1683)

29 Věda pandektního práva v 19. století (pandektistika) v širším rámci historické školy návrat k CIC (glosátorům) přesné pojmové učení dotvořila obecnou teorii občanského práva (viz BGB) Carl Ludwig ARNDSEFriedrich Carl von SAVIGNI Carl Ludwig ARNDSE, Friedrich Carl von SAVIGNI, Georg Friedrich PUCHTA Rudolf von IHERING kritici: Rudolf von IHERING

30 Friedrich Carl von Savigny (1779 -1861)17791861 Friedrich Carl von Savigny (1779 -1861)17791861

31 Caspar Rudolf von Ihering (1818 - 1892) 1818189218181892 Caspar Rudolf von Ihering (1818 - 1892)18181892

32 Závěry (1) na základě studia ŘP vyrostlo ius commune a pak věda soukromého práva na základě studia ŘP vyrostlo ius commune a pak věda soukromého práva recepce sehrála specifickou roli zejména v německých státech recepce sehrála specifickou roli zejména v německých státech

33 Závěry (2) staré ŘP právní řády staré ŘP právní řády modernizovalomodernizovalo unifikovalounifikovalo ovlivnilo i veřejné právo ovlivnilo i veřejné právo opírala se o ně universalistická koncepce středověké římské říšeopírala se o ně universalistická koncepce středověké římské říše opíraly se o ně centralizační a unifikační snahy panovníkůopíraly se o ně centralizační a unifikační snahy panovníků zásluhou kanonického procesu se modernizovalo a unifikovalo soudní řízenízásluhou kanonického procesu se modernizovalo a unifikovalo soudní řízení

34 Závěry (3) odstraňování překážek podnikání: odstraňování překážek podnikání: personality práva ve franské říšipersonality práva ve franské říši primitivní úpravy obligačních poměrů u Germánů (a Slovanů, …)primitivní úpravy obligačních poměrů u Germánů (a Slovanů, …) ekonomické nejednotnosti Německaekonomické nejednotnosti Německa feudálních omezení v disponování s majetkemfeudálních omezení v disponování s majetkem nedávných představ o důsledné státní regulacinedávných představ o důsledné státní regulaci


Stáhnout ppt "Římské právo II Ladislav Vojáček Recepce římského práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google