Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – Praha Řešení pracovního listu Tento materiál slouží k procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o vývoji Prahy v letech Dokument můžeme využít při samostatné práci studentů nebo jako kontrolní test. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu

2 Jagellonci ( ) Jiří z Poděbrad ( ) Lucemburkové ( ) PřemyslovciHabsburkové Jan Lucemburský ( ) Karel IV. ( ) Jiří z Poděbrad ( ) Vladislav Jagellonský ( ) Na časovou osu znázorni panovnické rody tohoto období a zařaď dle obrázků nejvýznamnější panovníky

3 3. K zadaným letopočtům přiřaď historické události 1306 vznik arcibiskupství 1338vznik UK 1344vymření Přemyslovců 1348vznik Staroměstské radnice 1357stavba Betlémské kaple 1391nástup Habsburské dynastie 1419stavba Karlova mostu Pražská defenestrace

4 4. Doplň památky do tabulky Karlův most, Katedrála sv.Víta, Vladislavský sál, Betlémská kaple, Karolinum, Týnský chrám, UK, Prašná brána, Králův dvůr, Staroměstská radnice, dům U Kamenného zvonu Panovnický rod PamátkaStavební slohStoletí Lucemburkové Karlův mostGotika1357 Lucemburkové Katedrála sv. VítaGotika JagellonciVladislavský sál Vladislavská gotika, pozdní gotika 15.stol. Lucemburkové Betlémská kapleGotika, zboření1391, nová 50.léta 20.stol. LucemburkovéKarolinumGotika14.století LucemburkovéTýnský chrámGotika14./15.stol. LucemburkovéUKGotika1348 Jagellonci Prašná bránaPozdní gotika15.století Lucemburkové Králův dvůr gotika, zboření15. století Lucemburkové Staroměstská radniceGotika1338 LucemburkovéDům U Kamenného zvonu Gotika14.století

5 Seznam použitých zdrojů 1.NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: lucembursky.jpg.html&docid=GRtwptaVN62JhM&imgurl=http://www.panovnici.estranky.cz/img/mid/300/jan- lucembursky.jpg&w=350&h=460&ei=N7n_UMj2Asq60QXW74GQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=95&dur=1640&hovh =257&hovw=196&tx=84&ty=166&sig= &page=1&tbnh=142&tbnw=106&start=0&ndsp=26&ved=1 t:429,r:2,s:0,i:85 2.NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: p://www.gvp.cz/~janotova/obrazky.htm&docid=XBUTgnijK_sdzM&imgurl=http://www.gvp.cz/~janotova/Karel%252520IV1.g if&w=322&h=432&ei=pbn_UNryCNCb1AWNsYDQDA&zoom=1 3.NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: tp://stanislavkropik.sweb.cz/Historie%2520m%25C4%259Bsta%2520N.%2520Hrad%25C5%25AF.htm&docid=9lHcyZqdmkUr QM&imgurl=http://www.stanislavkropik.sweb.cz/Ji%2525C5%252599%2525C3%2525AD%252520z%252520Pod%2525C4% 25259Bbrad% jpg&w=1134&h=1191&ei=Hbr_UO7MJqqf0QXx6YHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=91&dur=2500&hovh=230&h ovw=219&tx=137&ty=79&sig= &page=1&tbnh=153&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r: 1,s:0,i:96 4.NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: p://xtree.cz/se_vizitka.php%3Fosoba%3D422988&docid=iJwfSLP6y_ju1M&imgurl=http://xtree.cz/foto/ jpg&w=211 &h=210&ei=mrr_UIffF6ya1AWSioCIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=397&vpy=109&dur=1500&hovh=168&hovw=168&tx=51&ty =119&sig= &page=1&tbnh=151&tbnw=152&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:0,i:128


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google