Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne: 10.01. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – Praha Řešení pracovního listu Tento materiál slouží k procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o vývoji Prahy v letech 1306-1526. Dokument můžeme využít při samostatné práci studentů nebo jako kontrolní test. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu

2 1306 1526 Jagellonci (1471-1526) Jiří z Poděbrad (1458-1471) Lucemburkové (1310-1437) PřemyslovciHabsburkové Jan Lucemburský (1310-1346) Karel IV. (1346-1378) Jiří z Poděbrad (1458-1471) Vladislav Jagellonský (1471-1516) 1.+2. Na časovou osu znázorni panovnické rody tohoto období a zařaď dle obrázků nejvýznamnější panovníky 1 3 2 4

3 3. K zadaným letopočtům přiřaď historické události 1306 vznik arcibiskupství 1338vznik UK 1344vymření Přemyslovců 1348vznik Staroměstské radnice 1357stavba Betlémské kaple 1391nástup Habsburské dynastie 1419stavba Karlova mostu 15261. Pražská defenestrace

4 4. Doplň památky do tabulky Karlův most, Katedrála sv.Víta, Vladislavský sál, Betlémská kaple, Karolinum, Týnský chrám, UK, Prašná brána, Králův dvůr, Staroměstská radnice, dům U Kamenného zvonu Panovnický rod PamátkaStavební slohStoletí Lucemburkové Karlův mostGotika1357 Lucemburkové Katedrála sv. VítaGotika1344-1929 JagellonciVladislavský sál Vladislavská gotika, pozdní gotika 15.stol. Lucemburkové Betlémská kapleGotika, zboření1391, nová 50.léta 20.stol. LucemburkovéKarolinumGotika14.století LucemburkovéTýnský chrámGotika14./15.stol. LucemburkovéUKGotika1348 Jagellonci Prašná bránaPozdní gotika15.století Lucemburkové Králův dvůr gotika, zboření15. století Lucemburkové Staroměstská radniceGotika1338 LucemburkovéDům U Kamenného zvonu Gotika14.století

5 Seznam použitých zdrojů 1.NEUVEDEN. Google [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=Um_5uTQf3ftDMM:&imgrefurl= http://www.panovnici.estranky.cz/fotoalbum/lucemburkove/lucemburkove/jan- lucembursky.jpg.html&docid=GRtwptaVN62JhM&imgurl=http://www.panovnici.estranky.cz/img/mid/300/jan- lucembursky.jpg&w=350&h=460&ei=N7n_UMj2Asq60QXW74GQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=95&dur=1640&hovh =257&hovw=196&tx=84&ty=166&sig=116236860513303574981&page=1&tbnh=142&tbnw=106&start=0&ndsp=26&ved=1 t:429,r:2,s:0,i:85 2.NEUVEDEN. Google [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=Hdj6kLyvNg9s6M:&imgrefurl=htt p://www.gvp.cz/~janotova/obrazky.htm&docid=XBUTgnijK_sdzM&imgurl=http://www.gvp.cz/~janotova/Karel%252520IV1.g if&w=322&h=432&ei=pbn_UNryCNCb1AWNsYDQDA&zoom=1 3.NEUVEDEN. Google [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=o_FUBH1M2jJRiM:&imgrefurl=ht tp://stanislavkropik.sweb.cz/Historie%2520m%25C4%259Bsta%2520N.%2520Hrad%25C5%25AF.htm&docid=9lHcyZqdmkUr QM&imgurl=http://www.stanislavkropik.sweb.cz/Ji%2525C5%252599%2525C3%2525AD%252520z%252520Pod%2525C4% 25259Bbrad%2525201458- 1471.jpg&w=1134&h=1191&ei=Hbr_UO7MJqqf0QXx6YHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=91&dur=2500&hovh=230&h ovw=219&tx=137&ty=79&sig=116236860513303574981&page=1&tbnh=153&tbnw=140&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r: 1,s:0,i:96 4.NEUVEDEN. Google [online]. [cit. 10.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=Vh7tI1hyXe2_oM:&imgrefurl=htt p://xtree.cz/se_vizitka.php%3Fosoba%3D422988&docid=iJwfSLP6y_ju1M&imgurl=http://xtree.cz/foto/422988.jpg&w=211 &h=210&ei=mrr_UIffF6ya1AWSioCIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=397&vpy=109&dur=1500&hovh=168&hovw=168&tx=51&ty =119&sig=116236860513303574981&page=1&tbnh=151&tbnw=152&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:0,i:128


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_643 Ročník:3. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Praha Téma:Historický vývoj Prahy v letech 1306-1526 Jméno autora:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google