Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět Pro bakaláře MUDr. Marie Pometlová, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět Pro bakaláře MUDr. Marie Pometlová, CSc."— Transkript prezentace:

1 Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět Pro bakaláře MUDr. Marie Pometlová, CSc.

2 Zdraví Biopsychosociální pohoda Homeostáza

3 Nemoc Nemoc versus choroba Choroba versus syndrom Symptom –objektivní –subjektivní Etiologie patogenese

4 Smrt Klinická Biologická Smrt srdeční Smrt mozku

5 Steady state Funkční rezervy nemoc smrt HOMEOSTÁZA

6 Adaptace Fyziologická adaptace –udržování homeostázy Dlouhodobé působení podnětů –neúspěšná adaptace až nemoc

7 výživa zkušenost a předchozí učení genetické vlohy a věk schopnost adaptace psychosociální faktory cirkadiánní rytmy fyziologická reserva rychlost potřebná k adaptaci

8 Stres Odpověď organismu na podnět, která vyvolává zvýšení ACTH Odpověď nespecifická nebo specifická?? Každá nemoc je stresor !!

9 Stresová odpověď 1. Aktivace Sy – adrenální osy 2. Aktivace CRH – ACTH – kortizol

10 Stres; fáze v čase Poplachová reakce Adaptace, rezistence Vyčerpání

11 Působení katecholaminů mozek:  průtoku krve,  metabolismu glukosy kardiovaskulární systém:  síly a frekvence stahů srdečních (+ chrono-, + inotropie)  1 periferní vasokonstrice  respirační systém:  dodávky kyslíku bronchodilatace  2  ventilace kosterní svaly:  glykogenolýzy  kontrakce  dilatace svalových cév  2

12 játra:  produkce glukosy  glukoneogenese  glykogenosyntesy,  glykogenolýzy,  1  2 tuková tkáň:  lipolýzy  1  2  mastných kyselin a glycerolu kůže:  prokrvení  1  2  pocení, lokálně (dlaně)  1 trávicí, močový a pohlavní systém:  proteosyntesy, inhibice sekrece,  motility lymfoidní tkáň  odbourávání proteinů, zmenšení lymfoidních orgánů

13 Působení kortizolu Sacharidy: glukoneogeneze Proteiny: –proteosyntéza v játrech (PAF) –proteolýza v ostatních tkáních Tuky: lipomobilizace Imunosuprese: –v periferní krvi snižuje počet ly- a mono-, –zvyšuje počet neutro-, ale snižuje jejich funkci

14 Neuroendokrinní stresová odpověď Locus Coeruleus – NA CRH – ACTH – kortizol Endorfiny STH Prolaktin Gonadální hormony

15 Důsledky stresu –Analgesie –Hyperfagie –Hypertenze –Hyperglykemie –Imunodeficience –Stresové vředy žaludku a duodena –Deprese –Poruchy paměti –Posttraumatická porucha

16 Zánět Rubor Kalor Dolor Tumor Functio laesa Alterace, exudace, proliferace

17 Zánět; vyvolávající faktory Mechanické Chemické Biologické Nekrosa versus apoptosa Nutnost regulace

18 poškození buněk akutní zánět chronický zánět hojení tvorba granulomů hojení

19 buněčné poškození reakce cév: vasokonstrikce, vasodilatace reakce buněk, monocyto/makrofágů, mastocytů,.....,trombocyt ů reakce plasmatických faktorů, komlement, kininy, hemokoagulace, plasminogen rubor, zčervenání kalor, proteplení Degranulace, vyplavení histaminu.... Syntesa leukotrienů, chemotaxinů, prostaglandinů, cytokinů.... Chemotaxe, migrace, fagocytosa …. edém, tvorba exsudátu hemokoagulace: hemostasa komplement: opsonisace,........ bradykinin: bolest akutní zánět

20 Akutní lokální zánět Cévní složka –Vasokonstrikce, vasodilatace Buněčná složka –Makrofágy, mastocyty, endotel, neutrofily, monocyty, trombocyty, eosinofily, lymfocyty, myocyty, fibrocyty Plasmatická složka –Hemokoagulace, fibrinolýza, komplement, kininy

21 žírná buňka fyzikální faktory chemické faktory IgE zprostředkovaná aktivaceaktivace komplementem Degranulace vyplavení předem vytvořených látek Syntéza vyplavení nově syntetizovaných látek z kyseliny arachidonové histamin chemotakt. faktor pro neutrofily chemotakt. faktor pro eosinofily dilatace cév a zvýšená permeabilita ovlivnění cév exsudace vstup neutrofilů fagocytosa vstup eosinofilů inhibice působení na cévy prostaglandiny (řady E) leukotrieny ovlivnění cév bolest dilatace a zvýšená permeabilita exsudace

22 fosfolipidy buněčné membrány kyselina arachidonová prostaglandiny prostacyklin tromboxany leukotrieny fosfolipasa A2 cyklooxygenasa lipoxygenasa

23 Buňky Aktivace Chemotaxe Fagocytosa –Adherence –Endocytosa –Fagolyzosom –Destrukce Závislá na kyslíku, Nezávislá na kyslíku: bazický protein, pH, enzymy, laktoferin

24 enzym katalyzující reakci 1 (NADPH + H + ) + 2O 2  NADPH dehydrogenasa  NADP + + 2 H + + 2 O - (O - je superoxid) 2 2 O - + 2 H +  superoxidismutasa (SOD)  H 2 O 2 + O 2 3 H 2 O 2  peroxidasa  H 2 O + O (O je volný radikál) 4 H 2 O 2  katalasa  2 H 2 O + O 2 Kyslíkové radikály

25 Plasmatické systémy Hemokoagulace Fibrinolýza Komplement Kininy

26 zánětlivé projevy (cévní, buněčné, plasmatické) komplementkininy hemokoagulace XII  XIIa tkáňové i plasmatické aktivátory zánětlivé reakce (kolagen, lipopolysacharidy bakterií, imunokomplex AgAb, atd.) fibrinolýza HMW kininogen XI  XI a plasminogen C1 C3

27 imunokomplex antigen-protilátka polysacharidy z bakteriální stěny C1, q, r, s C1, 4b C1, 4b, 2 b C1, 4b, 2 a, 3 b C 5 b C 3 b C 3 b, B C 3 b, B b C 3 b, B b, C 3 b C 5 b, C 6, C 7, C 8, C 9 faktor B faktor D properdin C 3 b C5 anafylatoxin C5a anafylatoxin C3a anafylatoxin C4a kininu podobná aktivita C2a C4 C2 C3 chemotaktický faktor C6 C7 C8 C9C6 C7 C8 C9 koncová složka, „útočící“ fáze, membrány atakující komplex (MAC) cytolýza buňky

28 Zánětové mediátory Histamin Serotonin Prozánětové interleukiny: –IL 1, IL 6, TNF alfa Protizánětové interleukiny: –IL 4, IL10, PAF, PDGF, TXA 2

29 Celkové projevy akutního zánětu Horečka Metabolismus –Katabolismus –Proteiny akutní fáze (PAF) Nechutenství Spavost FW Změny v krevním obraze

30 Horečka Exogenní pyrogeny –Makrofágy Endogenní pyrogeny –IL 1, IL 6, TNF alfa Termoregulace Hypertermie

31 PAF produkované rychleji než odbourávané (plasmatická koncentrace zvýšena): - kyselý  1 protein (orosomukoid) -  1 –antichymotrypsin -  1 –antitrypsin (antielastáza) - haptoglobin - ceruloplasmin - C-reaktivní protein (CRP) - fibrinogen

32 PAF produkované stejnou rychlostí jako odbourávané (plasmatické koncetrace nezměněná):  2 – makroglobulin C3 složka komplementu rychleji odbourávané než produkované (plasmatické koncentrace klesá ) transferein prealbumin albumin

33 Přetrvávání akutního zánětu neutrofily:degranulace zánik lymfocyty: aktivace fibrocyty: aktivace infiltrace buňkami: lymfocyty a monocyty makrofágy hojení tkáně: vazivová jizva přetrvávání infekce antigenů cizích látek Chronický zánět

34


Stáhnout ppt "Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět Pro bakaláře MUDr. Marie Pometlová, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google