Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět"— Transkript prezentace:

1 Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět
Pro bakaláře MUDr. Marie Pometlová, CSc.

2 Zdraví Biopsychosociální pohoda Homeostáza

3 Nemoc Nemoc versus choroba Choroba versus syndrom Symptom Etiologie
objektivní subjektivní Etiologie patogenese

4 Smrt Klinická Biologická Smrt srdeční Smrt mozku

5 Steady state Funkční rezervy HOMEOSTÁZA nemoc smrt smrt nemoc

6 Adaptace Fyziologická adaptace Dlouhodobé působení podnětů
udržování homeostázy Dlouhodobé působení podnětů neúspěšná adaptace až nemoc

7 schopnost adaptace výživa genetické vlohy zkušenost a předchozí učení
a věk zkušenost a předchozí učení schopnost adaptace fyziologická reserva psychosociální faktory rychlost potřebná k adaptaci cirkadiánní rytmy

8 Stres Odpověď organismu na podnět, která vyvolává zvýšení ACTH
Odpověď nespecifická nebo specifická?? Každá nemoc je stresor !!

9 Stresová odpověď 1. Aktivace Sy – adrenální osy
2. Aktivace CRH – ACTH – kortizol

10 Stres; fáze v čase Poplachová reakce Adaptace, rezistence Vyčerpání

11 Působení katecholaminů
mozek: průtoku krve,  metabolismu glukosy kardiovaskulární systém: síly a frekvence stahů srdečních (+ chrono-, + inotropie) 1 periferní vasokonstrice  respirační systém: dodávky kyslíku bronchodilatace 2  ventilace kosterní svaly:  glykogenolýzy  kontrakce  dilatace svalových cév 2

12 játra: tuková tkáň: kůže: trávicí, močový a pohlavní systém:
 produkce glukosy  glukoneogenese  glykogenosyntesy,  glykogenolýzy, 1 2 tuková tkáň:  lipolýzy 1 2  mastných kyselin a glycerolu kůže:  prokrvení 1 2  pocení, lokálně (dlaně) 1 trávicí, močový a pohlavní systém:  proteosyntesy, inhibice sekrece,  motility lymfoidní tkáň  odbourávání proteinů, zmenšení lymfoidních orgánů

13 Působení kortizolu Sacharidy: glukoneogeneze Proteiny:
proteosyntéza v játrech (PAF) proteolýza v ostatních tkáních Tuky: lipomobilizace Imunosuprese: v periferní krvi snižuje počet ly- a mono-, zvyšuje počet neutro-, ale snižuje jejich funkci

14 Neuroendokrinní stresová odpověď
Locus Coeruleus – NA CRH – ACTH – kortizol Endorfiny STH Prolaktin Gonadální hormony

15 Důsledky stresu Analgesie Hyperfagie Hypertenze Hyperglykemie
Imunodeficience Stresové vředy žaludku a duodena Deprese Poruchy paměti Posttraumatická porucha

16 Zánět Rubor Kalor Dolor Tumor Functio laesa
Alterace, exudace, proliferace

17 Zánět; vyvolávající faktory
Mechanické Chemické Biologické Nekrosa versus apoptosa Nutnost regulace

18 poškození buněk hojení hojení hojení akutní zánět chronický zánět
tvorba granulomů hojení

19 monocyto/makrofágů, mastocytů,.....,trombocytů
buněčné poškození reakce plasmatických faktorů, komlement, kininy, hemokoagulace, plasminogen reakce cév: vasokonstrikce, vasodilatace reakce buněk, monocyto/makrofágů, mastocytů,.....,trombocytů akutní zánět Degranulace, vyplavení histaminu.... Syntesa leukotrienů, chemotaxinů, prostaglandinů, cytokinů.... Chemotaxe, migrace, fagocytosa …. edém, tvorba exsudátu hemokoagulace: hemostasa komplement: opsonisace, bradykinin: bolest rubor, zčervenání kalor, proteplení

20 Akutní lokální zánět Cévní složka Buněčná složka Plasmatická složka
Vasokonstrikce, vasodilatace Buněčná složka Makrofágy, mastocyty, endotel, neutrofily, monocyty, trombocyty, eosinofily, lymfocyty, myocyty, fibrocyty Plasmatická složka Hemokoagulace, fibrinolýza, komplement, kininy

21 žírná buňka Degranulace bolest inhibice působení na cévy exsudace
fyzikální faktory IgE zprostředkovaná aktivace aktivace komplementem chemické faktory Degranulace vyplavení předem vytvořených látek žírná buňka Syntéza vyplavení nově syntetizovaných látek z kyseliny arachidonové histamin prostaglandiny (řady E) leukotrieny chemotakt. faktor pro neutrofily chemotakt. faktor pro eosinofily ovlivnění cév ovlivnění cév dilatace cév a zvýšená permeabilita vstup neutrofilů vstup eosinofilů dilatace a zvýšená permeabilita bolest inhibice působení na cévy exsudace exsudace fagocytosa

22 kyselina arachidonová
fosfolipidy buněčné membrány kyselina arachidonová prostaglandiny prostacyklin tromboxany leukotrieny fosfolipasa A2 cyklooxygenasa lipoxygenasa

23 Buňky Aktivace Chemotaxe Fagocytosa Adherence Endocytosa Fagolyzosom
Destrukce Závislá na kyslíku, Nezávislá na kyslíku: bazický protein, pH, enzymy, laktoferin

24 Kyslíkové radikály enzym katalyzující reakci (NADPH + H+) + 2O2 
enzym katalyzující reakci 1 (NADPH + H+) + 2O2  NADPH dehydrogenasa  NADP+ + 2 H+ + 2 O- (O- je superoxid) 2 2 O- + 2 H+  superoxidismutasa (SOD)  H2O2 + O2 3 H2O  peroxidasa  H2O + O (O je volný radikál) 4 H2O  katalasa  2 H2O + O2

25 Plasmatické systémy Hemokoagulace Fibrinolýza Komplement Kininy

26 XII  XIIa zánětlivé projevy (cévní, buněčné, plasmatické)
komplement kininy hemokoagulace XII  XIIa tkáňové i plasmatické aktivátory zánětlivé reakce (kolagen, lipopolysacharidy bakterií, imunokomplex AgAb, atd.) fibrinolýza HMW kininogen XI  XI a plasminogen C1 C3

27 membrány atakující komplex (MAC)
imunokomplex antigen-protilátka polysacharidy z bakteriální stěny C 3 b C1, q, r, s C4 faktor B anafylatoxin C4a C 3 b , B C1 , 4b faktor D C2 kininu podobná aktivita C2a C 3 b, B b C1, 4b , 2 b properdin C 3 b , B b anafylatoxin C3a C3 C 3 b C1, 4b , 2 a, 3 b C 3 b, B b , C 3 b C5 anafylatoxin C5a C 5 b chemotaktický faktor C6 C7 C8 C9 koncová složka, „útočící“ fáze, membrány atakující komplex (MAC) C 5 b , C 6 , C 7 , C 8 , C 9 cytolýza buňky

28 Zánětové mediátory Histamin Serotonin Prozánětové interleukiny:
IL 1, IL 6, TNF alfa Protizánětové interleukiny: IL 4, IL10, PAF, PDGF, TXA2

29 Celkové projevy akutního zánětu
Horečka Metabolismus Katabolismus Proteiny akutní fáze (PAF) Nechutenství Spavost FW Změny v krevním obraze

30 Horečka Exogenní pyrogeny Endogenní pyrogeny Termoregulace Hypertermie
Makrofágy Endogenní pyrogeny IL 1, IL 6, TNF alfa Termoregulace Hypertermie

31 - kyselý 1 protein (orosomukoid) - 1 –antichymotrypsin
PAF produkované rychleji než odbourávané (plasmatická koncentrace zvýšena): - kyselý 1 protein (orosomukoid) - 1 –antichymotrypsin - 1 –antitrypsin (antielastáza) - haptoglobin - ceruloplasmin - C-reaktivní protein (CRP) - fibrinogen

32 PAF C3 složka komplementu prealbumin albumin
produkované stejnou rychlostí jako odbourávané (plasmatické koncetrace nezměněná): 2 – makroglobulin C3 složka komplementu rychleji odbourávané než produkované (plasmatické koncentrace klesá) transferein prealbumin albumin

33 neutrofily:degranulace
Chronický zánět Přetrvávání akutního zánětu neutrofily:degranulace zánik lymfocyty: aktivace fibrocyty: aktivace infiltrace buňkami: lymfocyty a monocyty makrofágy hojení tkáně: vazivová jizva přetrvávání infekce antigenů cizích látek

34


Stáhnout ppt "Nemoc, zdraví, smrt, stres, zánět"

Podobné prezentace


Reklamy Google