Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006. TOLERANCE Funkčních vlastností Geometrických vlastností Materiálových vlastností GPSG eometrical P roduct S pecification.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006. TOLERANCE Funkčních vlastností Geometrických vlastností Materiálových vlastností GPSG eometrical P roduct S pecification."— Transkript prezentace:

1 SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006

2 TOLERANCE Funkčních vlastností Geometrických vlastností Materiálových vlastností GPSG eometrical P roduct S pecification Délkových rozměrů Tvaru a polohy Struktury povrchu Základní pravidlo tolerování (Taylorův princip):

3 „DÍRA“ (=vnitřní rozměr) Rozměr charakteru „HŘÍDEL“ (=vnější rozměr) „OSTATNÍ“ Tolerance délkových rozměrů Kóta (rozměr) má charakter díry, pokud je materiál vně pomocných kótovacích čar Kóta (rozměr) má charakter hřídele, pokud je materiál mezi pomocnými kótovacími čarami Kóta (rozměr) nemá charakter díry ani hřídele, pokud je u jedné pomocné kótovací čáry materiál vně, a u druhé uvnitř

4 Tolerance délkových rozměrů

5 H orní M ezní (nezmetkový) R ozměr D olní M ezní (nezmetkový) R ozměr

6 Tolerance délkových rozměrů Tolerance daného rozměru: T=HMR-DMR

7 Tolerance délkových rozměrů Nulová čára (odpovídá jmenovitému rozměru (30,000))

8 Tolerance délkových rozměrů Horní úchylka (odpovídá HMR) Dolní úchylka (odpovídá DMR)

9 Tolerance délkových rozměrů

10

11 Skutečný rozměr leží v tolerančním poli  rozměr je dobrý

12 Tolerance délkových rozměrů Skutečný rozměr je větší než HMR   rozměr je zmetkový (opravitelný)

13 Tolerance délkových rozměrů Skutečný rozměr je menší než DMR   rozměr je zmetkový (neopravitelný)

14 Tolerance délkových rozměrů Skutečný tvar součásti

15 Tolerance délkových rozměrů Rozměr se měří dvoubodově Aby nebyl zmetkový - musí vyhovět v jakémkoliv měřeném místě V kterékoliv rovině

16 Tolerance délkových rozměrů

17

18

19

20

21

22 Skutečný rozměr leží v tolerančním poli  rozměr je dobrý

23 Tolerance délkových rozměrů Skutečný rozměr je větší než HMR   rozměr je zmetkový (neopravitelný)

24 Tolerance délkových rozměrů Skutečný rozměr je menší než DMR   rozměr je zmetkový (opravitelný)

25 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

26 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

27 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

28 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

29 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

30 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické

31 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické Dobrá (nezmetková) součást Jednou stranou lze kalibr nasunout, druhou nikoliv

32 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické Opravitelný zmetek Kalibr nelze nasunout ani jednou stranou

33 Tolerance délkových rozměrů Kontrola (měření) délkových rozměrů Přístroje dle velikosti tolerance T pásma, pravítka posuvná měřítka mikrometry kalibry mechanické optické Neopravitelný zmetek Kalibr lze nasunout oběma stranami

34 Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO ø 24 n 6 Jmenovitý rozměr Poloha tolerančního pole vůči nulové čáře DÍRA : A ….. H ….. ZC hřídel : a ….. h ….. zc Toleranční stupeň IT IT 01; 0; 1; 2; 3; … ;17; 18 Toleranční třída

35 Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO Uložení = vzájemná poloha tolerančních polí díry a hřídele se stejným jmenovitým rozměrem Např.: ø30H7/n6

36 Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO – Základní tolerance Jmenovité Toleranční stupeň rozměryIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11IT12IT13IT14IT15IT16IT17IT18 přesdočíselné hodnoty základních tolerancí ISO mm mm 30,81,2234610142540600,100,140,250,40,61,01,4 50802,035813193046741201900,300,460,741,21,93,04,6 801202,5461015223554871402200,350,540,871,42,23,55,4 250031502536506896135210330540860 1350 2,13,35,48,613,521,033,0 Rozsah rozměrů : (50;80N Hodnoty normalizovaných tolerancí jsou spočteny pro geometrický střed daného rozsahu

37 Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO – Základní tolerance Jmenovité Toleranční stupeň rozměryIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11IT12IT13IT14IT15IT16IT17IT18 přesdočíselné hodnoty základních tolerancí ISO mm mm 30,81,2234610142540600,100,140,250,40,61,01,4 50802,035813193046741201900,300,460,741,21,93,04,6 801202,5461015223554871402200,350,540,871,42,23,55,4 250031502536506896135210330540860 1350 2,13,35,48,613,521,033,0 Rozsah rozměrů : (50;80N Např: pro ø80 Včetnost je vpravo  hodnoty se berou z horního řádku  velikost tolerance je funkcí jmenovitého rozměru a tolerančního stupně T = fce(JR;IT)

38 Tolerance délkových rozměrů Zápis tolerancí na výkrese toleranční třída mezní úchylky mezní rozměry Tyto tři zápisy jsou rovnocenné. Předpis pomocí toleranční třídy (polohy tolerančního pole a tolerančního stupně) se volí pokud je dílna vybavena kalibry.

39 Tolerance délkových rozměrů Zápis tolerancí na výkrese přesnost rozměru je určena normou VŠEOBECNÉ TOLERANCE – ISO 2768 tato musí být uvedena na každém výkrese v razítku popisového pole, nebo nad ním. ISO 2768 - m f fine m medium c coarse v very coarse netolerovaný rozměr

40 Tolerance délkových rozměrů Zápis tolerancí na výkrese tato kóta určuje polohu tolerančního pole geometrické tolerance jmenovitý rozměr

41 Tolerance délkových rozměrů Zápis tolerancí na výkrese tato kóta slouží pouze pro informaci – lze ji spočítat z jiných kót výkresu (odstraněním závorky by vznikl překótovaný výkres). Tolerance tohoto rozměru se určí pomocí příslušného rozměrového obvodu z tolerancí rozměrů, které tento rozměr určují. informativní rozměr

42 Tolerance délkových rozměrů Zápis tolerancí na výkrese jedná se o kótu příslušnou rozměru jenž je úmyslně nakreslen v jiném než předepsaném měřítku. V tomto případě jde o netolerovaný rozměr – vztahuje se na něj ISO 2768 rozměr, který neodpovídá měřítku

43 SK1 – Drsnost povrchu U12113

44 Profiloměr - hrot

45 Profiloměr

46

47 Technická data: Přístroj se skládá z ultrapřesných LM vedení. Optický odměřovací systém je bezkontaktní ve všech osách. Dynamická rychlost hrotu: 0 ~ 2 mm/s (automatická optimalizace) Zvětšení: měřítko od 1:1 do 5000:1 Skutečné rozlišení: < 25 nm v celém rozsahu měření Frekvence měření: 1 kHz Rozměry hrotu: poloměr od 0,002 do 1 mmm Profiloměry OPTACOM

48 Tolerance textury povrchu

49

50 Obr. 4.41 Základní značka struktury povrchu (rozměry platí pro výšku písma 3,5 mm)

51

52

53

54

55

56

57 SK1 – Stav hran U121113

58 Stav hran

59

60

61

62

63

64 SK1 – Kótovací základny U121113

65

66

67


Stáhnout ppt "SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006. TOLERANCE Funkčních vlastností Geometrických vlastností Materiálových vlastností GPSG eometrical P roduct S pecification."

Podobné prezentace


Reklamy Google