Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006."— Transkript prezentace:

1 SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006

2 Geometrických vlastností Materiálových vlastností
TOLERANCE Funkčních vlastností Geometrických vlastností Materiálových vlastností Geometrical Product Specification GPS Délkových rozměrů Tvaru a polohy Struktury povrchu Základní pravidlo tolerování (Taylorův princip):

3 Tolerance délkových rozměrů
Rozměr charakteru „DÍRA“ (=vnitřní rozměr) „HŘÍDEL“ (=vnější rozměr) „OSTATNÍ“ Kóta (rozměr) nemá charakter díry ani hřídele, pokud je u jedné pomocné kótovací čáry materiál vně, a u druhé uvnitř Kóta (rozměr) má charakter díry, pokud je materiál vně pomocných kótovacích čar Kóta (rozměr) má charakter hřídele, pokud je materiál mezi pomocnými kótovacími čarami

4 Tolerance délkových rozměrů

5 Tolerance délkových rozměrů
Horní Mezní (nezmetkový) Rozměr Dolní Mezní (nezmetkový) Rozměr

6 Tolerance délkových rozměrů
Tolerance daného rozměru: T=HMR-DMR

7 Tolerance délkových rozměrů
Nulová čára (odpovídá jmenovitému rozměru (30,000))

8 Tolerance délkových rozměrů
Dolní úchylka (odpovídá DMR) Horní úchylka (odpovídá HMR)

9 Tolerance délkových rozměrů

10 Tolerance délkových rozměrů

11 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr leží v tolerančním poli  rozměr je dobrý

12 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr je větší než HMR   rozměr je zmetkový (opravitelný)

13 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr je menší než DMR   rozměr je zmetkový (neopravitelný)

14 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný tvar součásti

15 Tolerance délkových rozměrů
V kterékoliv rovině Rozměr se měří dvoubodově Aby nebyl zmetkový - musí vyhovět v jakémkoliv měřeném místě

16 Tolerance délkových rozměrů

17 Tolerance délkových rozměrů

18 Tolerance délkových rozměrů

19 Tolerance délkových rozměrů

20 Tolerance délkových rozměrů

21 Tolerance délkových rozměrů

22 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr leží v tolerančním poli  rozměr je dobrý

23 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr je větší než HMR   rozměr je zmetkový (neopravitelný)

24 Tolerance délkových rozměrů
Skutečný rozměr je menší než DMR   rozměr je zmetkový (opravitelný)

25 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

26 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

27 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

28 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

29 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

30 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry

31 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry Dobrá (nezmetková) součást Jednou stranou lze kalibr nasunout, druhou nikoliv

32 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry Opravitelný zmetek Kalibr nelze nasunout ani jednou stranou

33 Tolerance délkových rozměrů
Kontrola (měření) délkových rozměrů pásma, pravítka posuvná měřítka mechanické Přístroje dle velikosti tolerance T mikrometry optické kalibry Neopravitelný zmetek Kalibr lze nasunout oběma stranami

34 ø24 n 6 Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO
Toleranční třída Toleranční stupeň IT IT 01; 0; 1; 2; 3; … ;17; 18 Poloha tolerančního pole vůči nulové čáře DÍRA: A ….. H ….. ZC hřídel: a ….. h ….. zc Jmenovitý rozměr

35 Tolerance délkových rozměrů
TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO Uložení = vzájemná poloha tolerančních polí díry a hřídele se stejným jmenovitým rozměrem Např.: ø30H7/n6

36 číselné hodnoty základních tolerancí ISO
Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO – Základní tolerance Jmenovité Toleranční stupeň rozměry IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 přes do číselné hodnoty základních tolerancí ISO mm m 3 0,8 1,2 2 4 6 10 14 25 40 60 0,10 0,14 0,25 0,4 0,6 1,0 1,4 50 80 2,0 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0,30 0,46 0,74 1,9 3,0 4,6 2,5 15 22 35 54 87 140 220 0,35 0,54 0,87 2,2 3,5 5,4 2500 3150 36 68 96 135 210 330 540 860 1350 2,1 3,3 8,6 13,5 21,0 33,0 Hodnoty normalizovaných tolerancí jsou spočteny pro geometrický střed daného rozsahu Rozsah rozměrů: (50;80N

37 číselné hodnoty základních tolerancí ISO
Tolerance délkových rozměrů TOLERANČNÍ SOUSTAVA ISO – Základní tolerance Jmenovité Toleranční stupeň rozměry IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 přes do číselné hodnoty základních tolerancí ISO mm m 3 0,8 1,2 2 4 6 10 14 25 40 60 0,10 0,14 0,25 0,4 0,6 1,0 1,4 50 80 2,0 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0,30 0,46 0,74 1,9 3,0 4,6 2,5 15 22 35 54 87 140 220 0,35 0,54 0,87 2,2 3,5 5,4 2500 3150 36 68 96 135 210 330 540 860 1350 2,1 3,3 8,6 13,5 21,0 33,0 Včetnost je vpravo  hodnoty se berou z horního řádku  velikost tolerance je funkcí jmenovitého rozměru a tolerančního stupně T = fce(JR;IT) Rozsah rozměrů: (50;80N Např: pro ø80

38 Tolerance délkových rozměrů
Zápis tolerancí na výkrese mezní úchylky mezní rozměry toleranční třída Tyto tři zápisy jsou rovnocenné. Předpis pomocí toleranční třídy (polohy tolerančního pole a tolerančního stupně) se volí pokud je dílna vybavena kalibry.

39 Tolerance délkových rozměrů
Zápis tolerancí na výkrese netolerovaný rozměr přesnost rozměru je určena normou VŠEOBECNÉ TOLERANCE – ISO 2768 tato musí být uvedena na každém výkrese v razítku popisového pole, nebo nad ním. f fine m medium ISO m c coarse v very coarse

40 Tolerance délkových rozměrů
Zápis tolerancí na výkrese jmenovitý rozměr tato kóta určuje polohu tolerančního pole geometrické tolerance

41 Tolerance délkových rozměrů
Zápis tolerancí na výkrese informativní rozměr tato kóta slouží pouze pro informaci – lze ji spočítat z jiných kót výkresu (odstraněním závorky by vznikl překótovaný výkres). Tolerance tohoto rozměru se určí pomocí příslušného rozměrového obvodu z tolerancí rozměrů, které tento rozměr určují.

42 Tolerance délkových rozměrů
Zápis tolerancí na výkrese rozměr, který neodpovídá měřítku jedná se o kótu příslušnou rozměru jenž je úmyslně nakreslen v jiném než předepsaném měřítku. V tomto případě jde o netolerovaný rozměr – vztahuje se na něj ISO 2768

43 SK1 – Drsnost povrchu U12113

44 Profiloměr - hrot

45 Profiloměr

46 Profiloměr

47 Profiloměry OPTACOM Technická data:
Přístroj se skládá z ultrapřesných LM vedení. Optický odměřovací systém je bezkontaktní ve všech osách. Dynamická rychlost hrotu: 0 ~ 2 mm/s (automatická optimalizace) Zvětšení: měřítko od 1:1 do 5000:1 Skutečné rozlišení: < 25 nm v celém rozsahu měření Frekvence měření: 1 kHz Rozměry hrotu: poloměr od 0,002 do 1 mmm Profiloměry OPTACOM

48 Tolerance textury povrchu

49 Tolerance textury povrchu

50 Obr. 4.41 Základní značka struktury povrchu (rozměry platí pro výšku písma 3,5 mm)

51

52

53

54

55

56

57 SK1 – Stav hran U121113

58 Stav hran

59 Stav hran

60 Stav hran

61 Stav hran

62 Stav hran

63 Stav hran

64 SK1 – Kótovací základny U121113

65

66

67


Stáhnout ppt "SK1 – Tolerance U12113 © Pospíchal 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google