Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Správní trestání NV201K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

2 Kolektivní konzultace
– Úvod do předmětu, správní trestání a správní delikt – Jiné správní delikty, hmotně právní a procesní úprava – Přestupky, hmotně právní a procesní úprava

3 Osnova kolektivních konzultací
Pojem, podstata, poslání a účel správního práva trestního a správního trestání Postavení správního práva trestního v systému správního práva, vztah k trestnímu právu a k dalším odvětvím Právní odpovědnost, odpovědnost za správní delikty Přestupky a jiné správní delikty Hmotně právní a procesně právní úprava správních deliktů Přezkum ze strany správních orgánů a soudů

4 Literatura Doporučená literatura:
PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7., doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C.H. Beck, ISBN  MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 5 vydání. Praha : C. H. Beck, s. ISBN Sládeček, V. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 183 – 212.

5 Literatura Doplňující a rozšiřující literatura:
ČERVENÝ, Z., ŠLAUF, V., TAUBER, M. Přestupkové právo. 16. akt. vyd. Praha : Linde Praha, s. ISBN HORZINKOVÁ, E. a kol. Přestupkové řízení. Praha : LEGES, s. ISBN VEDRAL, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo, 2006, č. 3 PRÁŠKOVÁ, H. Časová působnost zákonů upravujících správní delikty. Správní právo, 2009, č. 4 MADLEŇÁKOVÁ, L. Probíhá v ČR řízení o uložení správních sankcí a jejich ukládání dle zásad Rady Evropy? Správní právo, 2010, č. 2 MATES, P. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo, 2010, č. 4

6 Kolokvium Předmět se ukončuje kolokviem. Podmínkou je, mimo absolvování výuky, zpracování seminární práce (v rozsahu cca 5 – 8 stran) na zvolené téma dle vlastního výběru zpracovatele. Práce se odevzdává prostřednictvím příslušné složky ve studijních materiálech předmětu Základní tématické okruhy seminárních písemných prací: Význam, místo a účel správního trestání (oprávnění veřejné správy trestat) Vztah správního trestání k soudnímu trestání (vztah správního práva trestního a trestního práva) Zhodnocení principů správního trestání, reflexe judikatury Případová studie podle zadání


Stáhnout ppt "JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google