Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KNIHOVNY FSV UK ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA FSV, na UK především pro ekonomii Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES (seminář doc. T. Cahlíka), LS, únor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KNIHOVNY FSV UK ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA FSV, na UK především pro ekonomii Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES (seminář doc. T. Cahlíka), LS, únor."— Transkript prezentace:

1 KNIHOVNY FSV UK ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA FSV, na UK především pro ekonomii Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES (seminář doc. T. Cahlíka), LS, únor 2013

2 Obsah Co vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: 1.Knihovny FSV UK Knihovny FSV SVI FSV UK Fondy knihovny Služby knihovny Depozitáře, výpůjčky Katalogy knihovny 2.Elektronické informační zdroje na FSV, na UK především pro ekonomii Co jsou e-zdroje? Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Přístupy k e-zdrojům Vyhledávání teoreticky Vyhledávání prakticky Pravidla pro práci s e-zdroji Užitečné odkazy Konzultace Kontakty 2

3 Co vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl představit vám: knihovny FSV, jejich fondy a služby; z fondů především elektronické informační zdroje, a to jak fakultní, tak celouniverzitní, abyste věděli, kde požadovaný informační zdroj hledat a jak s ním dále pracovat.

4 1.Knihovny FSV UK 4

5 Knihovny FSV Knihovna Opletalova (ekonomie) –http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 Knihovna Hollar (mediální studia a žurnalistika) –http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz –http://www.webdesignkvalitne.cz/fsv/ (nový web v testovací verzi)http://www.webdesignkvalitne.cz/fsv/ Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (politologie, sociologie, teritoriální studia) –http://knihovna.jinonice.cuni.czhttp://knihovna.jinonice.cuni.cz Knihovna CERGE (ekonomie) –http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the- libraryhttp://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the- library 5

6 SVI FSV UK SVI FSV UK – Středisko vědeckých informací stojí nad knihovnami FSV jako jejich metodické centrum. Sídlí v budově Hollar (kontakty na konci prezentace). –Sem můžete směřovat např. akviziční požadavky. 6

7 Fondy knihovny Dle obsahu: fondy knižní (monografie, sborníky, skripta) časopisecké a novinové sbírkové (např. Laurinova knihovna v depozitáři Slavia) kvalifikační (závěrečné) práce informační materiály archivní povahy Dle formy: tištěné, e-zdroje (elektronické, digitalizované)

8 Služby knihovny klasické knihovnické (výpůjční včetně MVS, MMVS) referenční rešeršní ediční bibliografické reprografické podpora informační gramotnosti (souvisí především s rozvojem nových technologií, s e-zdroji – konzultace, přednášky); půjčuje e-čtečky více viz http://knihovna.fsv.cuni.cz/E-knihy-na-FSV/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/E-knihy-na-FSV/ 8

9 Depozitáře, výpůjčky Hollar: 1 hod. – 2. den Slavia: 3 dny – týden Lešetice: 3 týdny – měsíc převážně prezenčně absenčně: max. 7 knih, 30 dnů, lze prodloužit (ne vše), viz nové statusy na http://knihovna.fsv.cuni.cz/Vypujcni-rad/ (nový VŘ od 1. 11. 2013) http://knihovna.fsv.cuni.cz/Vypujcni-rad/ a nově – rezervace a objednávky via katalog (Aleph) 9

10 Katalogy knihovny Katalogy FSV –Elektronický katalog FSVElektronický katalog FSV elektronický katalog; softwarem je integrovaný knih. systém Aleph Digitální knihovna Je dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Svět práce, Tisk a politika aj.). Kramerius Obsahuje digitalizované dokumenty (periodika, knihy aj.); přístup pouze z knihoven FSV. 10

11 2. Elektronické informační zdroje na FSV, na UK především pro ekonomii 11

12 Co jsou e-zdroje? Elektronické informační zdroje (EIZ), též e-zdroje jsou elektronické databáze, a to především: dtb. plných textů e-periodik, resp. článků; dtb. e-knih; bibliografické dtb. Důležité V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční). Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e- zdroje knihovna získává buď z grantových projektů fakulty, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci. Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení). 12

13 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím: web IES (Opletalova): http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/379http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/379 web knihovny FSV (Hollar): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ web Knihovny společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice): http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-168.html http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-168.html knihovna CERGE: http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-libraryhttp://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library E-zdroje na UK – přístupy k databázím: Portál elektronických informačních zdrojů UK (PEZ) http://pez.cuni.cz –Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=397&lang=cs –Elektronické knihy http://pez.cuni.cz/eknihy/?lang=cs Shrnutí k jednomu zdroji se lze dostat z více míst neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník odkud vyhledávat souvisí s naším informačním požadavkem Kam za e-zdroji? 13

14 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Fondy elektronických informačních zdrojů FSV dle studovaných oborů (dle současného webu FSV Hollar): Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Víceoborový zdroj 14

15 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Konkrétní typy databází na FSV zejména pro ekonomii: multioborové databáze (obsahují mnoho subdatabází): –EBSCOhost Business Source Complete SocINDEX with Full Text Regional Business News tematické (oborové) databáze: –Factiva –ISI Emerging Markets –archivy zpravodajství českých a zahraničních mediálních zdrojů: Newton Media Search, Factiva, Reuters (aktuální info na www IES) elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP (další zdroj): –z webu IES: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/287http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/287 –vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace/ –přístup přímo prostřednictvím budovaného Digitálního univerzitního repozitáře UK: http://repozitar.cuni.cz; práce do roku 2006 a od roku 2006 jsou v odlišných databázích! http://repozitar.cuni.cz e-knihy –Ebrary –eBooks Collection (EBSCOhost) 15

16 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Free-trial do 20. 3. 2013 IMF eLibrary Digitální knihovna Mezinárodního měnového fondu obsahuje v elektronické podobě statistiky, knihy a periodika popisující, analyzující a prognózující světovou ekonomiku z hlediska finančního, tržního, komoditního i geografického. Podrobné analýzy finanční krize, rozvoje, makroekonomiky, snižování chudoby, obchodu, globalizace.IMF eLibrary 16

17 Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Volně dostupné oborové zdroje: Economics Reading Room ("Ekonomická čítárna“) poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku. Najdeme zde širokou škálu časopisů z oblasti ekonomie, jak nových, tak tradičních.Economics Reading Room RePEc (Research Papers in Economics) RePEc spolupracuje s databází Americké ekonomické asociace EconLit, která poskytuje studijní a pracovní materiály předních univerzit. Pomocí této databáze se dostanete především k bibliografickým údajům.RePEc SSRN (Social Science Research Network) SSRN má za cíl celosvětově usnadnit přístup k společenskovědnímu výzkumu a obsahuje velké množství specializovaných výzkumných odkazů pro každou z disciplín společenských věd.SSRN 17

18 Pro vstup k požadovanému zdroji: přímý přístup (direct access) vzdálený přístup (remote access) umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv, a to na základě ID/hesla, podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UKCentrální autentizační službě UK –vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz jak z webu knihovny, tak z PEZ se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn (oba linky jsou viditelné) Důležité Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! V současné době se přihlašovací údaje sjednocují. Vše k heslům a přístupům viz Centrální autentizační služba UK na adrese http://ldap.cuni.cz/.http://ldap.cuni.cz/ Přístupy k e-zdrojům 18

19 1919 Tato tabulka se zobrazí vždy tehdy, když je potřeba, abychom se přihlásili svým univerzitním účtem.

20 Vyhledávání teoreticky Možnosti vyhledávání: prohlížení (procházení, listování – browsing) vyhledávání (searching) vyhledávat lze podle: –vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova) –příkazů, kdy si dotaz sestavujeme sami –některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk 20

21 Úrovně vyhledávání: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Shrnutí Formulováním dotazu rozumíme nejen zápis klíčových slov, sousloví, ale i jejich spojení operátory pro vyjádření vztahů mezi hesly. Důležité je tedy umět jednak dotaz naformulovat, jednak zadat tak, aby mu rozuměl používaný e-zdroj, tedy použít správně jazyk vyhledávače a jeho syntax. Vyhledávání teoreticky 21

22 Vyhledávání teoreticky Základní operátory Operátor AND AND mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají jen ty dokumenty/záznamy, které obsahují oba termíny. Vyjadřuje: současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje výsledek vyhledávání příklad: rozpočet, daně  rozpočet AND daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů musí obsahovat oba termíny. Operátor OR OR mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají ty dokumenty/záznamy, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů. Rozšiřuje dotaz, většinou se jím spojují synonyma. příklad: rozpočet, daně  rozpočet OR daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů obsahuje alespoň jeden z termínů nebo oba dva termíny. Operátor NOT NOT mezi dvěma termíny znamená, že záznamy/dokumenty obsahující výraz na pravé straně budou z výsledku vyhledávání vyloučeny. Operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín. Zužuje výsledek vyhledávání. příklad: rozpočet, daně  rozpočet NOT daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů neobsahuje termín daně, musí však obsahovat termín rozpočet. Shrnutí Operátor AND – používá se pro spojení významově odlišných pojmů. Operátor OR – používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů. 22

23 Vyhledávání teoreticky Zástupné znaky Pro vytváření různých variant slova můžeme využít různé zástupné znaky: Truncation (krácení podle slovních kořenů) – nejčastěji znakem * je nahrazen začátek nebo konec slova. Tyto operátory (znaky) mohou v různých systémech nahrazovat právě jedno písmeno či více písmen. Např. na dotaz econom* systém vyhledá dokumenty obsahující economics, economist, economical atd. Neopomínejte používat právě u češtiny, která je flexivní jazyk, protože často potřebujete vyhledat více než jen 1. pád, ale musíte tedy dávat pozor na odvozená slova a tvary téhož slova (ekonom, ekonomie x ekonoma, ekonomům), ale není třeba používat zadání ekonom OR ekonoma. Wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, # jsou nahrazeny části slov uprostřed. Např. když potřebuji vyhledat slovo prezident i president, zadám pre?ident (nebo pre#ident). Fráze, sousloví – složený dotaz – většinou nutno uzavírat do uvozovek “ “. Vždy se přesvědčte v nápovědě, s jakými pravidly zadávání dotazu daná databáze pracuje. Shrnutí Pokud vám databáze vyhledá velké množství výsledků, snažte se dotaz omezit geograficky, časově, jazykově apod. 23

24 Vyhledávání teoreticky Služba SFX Tento piktogram nás naviguje k plnému textu. V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby. http://pez.cuni.cz/sfx/?lang=cs a http://sfx.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/sfx/?lang=cshttp://sfx.cuni.cz/ 24

25 Vyhledávání teoreticky Co si uvědomit, než začneme vyhledávat? Víme, co chceme vyhledat (časopis, článek, knihu…)? Víme, kde hledat, v jaké databázi? (Máme práva přístupu…, počítáme s možným embargem? Některé dtb. zpřístupňují obsah se zpožděním 1–3 let, např. JSTOR). Již jsme zde hledali? Známe nápovědu (tipy pro vyhledávání aj.)? Jak zadáme dotaz, známe nástroje na vyhledávání – umíme zadat klíčové slovo? Využijeme možnosti jednoduchého či pokročilého vyhledávání? A booleovské operátory? Nezadáme raději frázi – a jak? Co krácení slovních kořenů, zástupné symboly? (Nezapomněli jsme, že dorozumívacím jazykem ve většině e-zdrojů je angličtina, ale i ta se liší? Jiná je angl. x amer.). Pokud získáte vyhledá velké množství výsledků, snažte se dotaz zúžit geograficky, časově, jazykově apod. Současně si musíme uvědomit, že je odlišné vyhledávání pomocí vyhledávacích nástrojů internetu a v katalozích knihoven (bibliografické údaje) a databázích (plné texty). Shrnutí Co dělat, …když nevíme, zda fakulta a) daný časopis/článek vlastní, b) nebo si nejsme jisti názvem a současně nevíme, kde ho hledat? Vyhledáváme skrze knihovní katalog (z webu knihovny) či SFX-Citation linker (z PEZ). … když víme, kde časopis/článek hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz, nevíme, jak hledat? Vybereme e-zdroj z webu knihovny či PEZ a soustředíme se na zadání rešeršního dotazu, nastudujeme nápovědu, využijeme operátory… 25

26 … když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat. 1.Potřebujeme zjistit, zda fakulta zpřístupňuje časopis The Economic History Review. 2.Zvolíme knihovní katalog, katalog FSV. 3.Výchozí cesta povede z webu knihovny. Vepíšeme požadované údaje, název časopisu aj. 4.Po kliknutí na odkaz SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijeme dtb. Wiley, tedy vyhledáváme přímo u vydavatele. 5.Přihlásíme se údaji z CAS. 6.Vybereme požadovaný ročník, článek a můžeme studovat Vyhledávání prakticky 26

27 27

28 28

29 Zadáme a upřesníme dotaz. 29

30 Vybereme požadovaný titul. Po odkliknutí názvu vidíme detailní informaci o periodiku, po odkliknutí „elektronická verze“, se pomocí služby SFX dostaneme k příslušné dtb. poskytující dle možností buď plné články periodika, nebo jen abstrakta. 30

31 Zde je k dispozici o daném periodiku téměř vše: varianty názvu, nakladatelské údaje, ISSN aj. 31

32 Přehled e-zdrojů zpřístupňujících dané periodikum. Dtb. se liší dostupností archivu. My si vybereme Wiley. 32

33 33

34 … když nevíme, kde daný časopis/článek hledat a nejsme si jisti názvem (ale víme, že je ve fondu FSV). 1.Potřebujeme vyhledat časopis, u něhož si nejsme jisti celým názvem; víme, že začíná Business… a je na fakultě dostupný. 2.Zvolíme portál či stránku, ze které budeme vyhledávat; v našem případě nejlépe PEZ a poté Portál elektronických časopisů, Fakultu soc. věd (můžeme zadat též celou UK, nejsme-li si jisti, která fakulta má časopis ve fondu). 3.Vybereme požadovaný časopis (kontrola přes ikonu „i“). 4.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností. Vyhledávání prakticky 34

35 35 35

36 36 36

37 37 Přímý x vzdálený přístup zvolíme dle místa, odkud vyhledáváme. 37

38 38. Vybereme periodikum.

39 Pozor na různou dostupnost archivu i v subdatabázích jednoho e-zdroje, zde EBSCOhost. 39

40 Vyhledávání prakticky … když víme, kde časopis/článek hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz, nevíme, jak hledat? Factiva 1.Potřebujeme vyhledat články na téma taxes na Balkáně za uplynulý týden. 2.Zadáme a upřesníme dotaz (neopomeneme použít vhodné operátory, zvolit požadované zdroje, jazyk, oblast aj.). 3.Výchozí může být jak web knihovny, tak PEZ. 4.Databáze je funkční pro 5 současně přihlášených uživatelů. 40

41 Zadáme a upřesníme dotaz. 41

42 Nyní vybereme požadovaný článek. Nabídka, jak s výsledky dále pracovat. Též je k dispozici grafické zobrazení výsledků (levá lišta dole). 42

43 Možnosti vztahující se k vybranému článku, tisk, export; poslech, překlad… 43

44 44 Možnost jiného řazení rešeršního výsledku…, nyní dle relevance.

45 45 Výsledky dle relevance.

46 Vyhledávání prakticky Factiva dále zpřístupňuje aktuální denní obsah periodik jako je např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail. Nabízí se: výběr dle oblasti (země, region…) výběr dle tématu (např. finanční krize) bohužel k dispozici je jen jeden seznam… 46

47 Například francouzská periodika... 47

48 Vyhledávání článků dle tématu, např. „financial crisis“. 48

49 Vyhledávání prakticky Nově: Factiva také nabízí informace o vývoji ekonom. společností a trhů v přehledné grafické podobě – viz záložka Companies/Markets. Naleznete zde informace o: vývoji kurzu měn (currencies), indexech trhů (common markets indexes) aj. (sekce quotes) 49

50 Vyhledávání prakticky ISI Emerging Markets 1.Potřebujeme vyhledat aktuální informace na téma nezaměstnanost v ČR a SR. 2.Pro zadání dotazu využijeme operátory, dotaz zpřesníme dle požadavků… 3.Výchozí může být jak web knihovny, tak PEZ. 4.Pouze pro 3 současně přihlášené uživatele. 50

51 FSV UK má přístup do dtb. EMIS a geograficky do oblasti střední a východní Evropy. 51

52 Uživatelské prostředí: základní možnosti vyhledávání, nápověda aj. 52

53 Zadáme dotaz, použijeme operátory, dále upřesníme dle požadavků a nabídky. Pokud si nejsme jisti, jak dotaz zadat, podívejme se do vyhledávacích tipů. 53

54 Přehled výsledků a možnosti dalšího třídění a práce s nimi. Vybereme požadovaný článek. 54

55 Nabídka, jak se článkem dále nakládat. 55

56 Tip: využijte bohaté nabídky na hlavní stránce. Kromě top zpráv, analýz, průzkumů, indexů aj. lze využít možnost vyhledávání v různých typech zpravodajství, dtb. tendrů aj. (horní lišta). 56

57 Tip: nabídka publikací, to jsou informace, které jinde nenaleznete (tak snadno); např. info z centrálních bank… 57

58 Pravidla pro práci s e-zdroji Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK! 58

59 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji): http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním): http://kis.is.cuni.cz. http://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly: http://ldap.cuni.cz. http://ldap.cuni.cz 59

60 Konzultace Konzultace k práci s e-zdroji Kdy: středa, čtvrtek 12.00–16.00 hod. Kde: knihovna Opletalova Kontakt: D. Uhrová, uhrova@fsv.cuni.cz,uhrova@fsv.cuni.cz tel.: +420 222 112 258 (Hollar), 331 (Opletalova) 60

61 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz 61

62 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz únor 2013 62


Stáhnout ppt "KNIHOVNY FSV UK ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA FSV, na UK především pro ekonomii Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES (seminář doc. T. Cahlíka), LS, únor."

Podobné prezentace


Reklamy Google